The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Medicina: Instrumentos Translation Glossary

inglés term sueco translation
1 Eye 1 hål
6 Fr Sheath/dilator 1,67 mm hölje/dilator
Absorbable Fasteners resorberbara stift
AC Power Recovery Återställning efter strömavbrott
accessory channel arbetskanal
Entered by: Lisa Frideborg Eddy
acoustic decay artifacts akustiska dämpningsartefakter
acoustically sealed akustisk försegling
Entered by: Fredrik Pettersson
acute respiratory failure or insufficiency akut andningssvikt eller andningsinsufficiens
Acute traumatic pars fracture akut traumatisk fraktur i pars interarticularis
Entered by: Folke Nettelblad
acyle amidohydrolase acylamid-amidohydrolas
Adaptive sleep therapy adaptiv behandling av sömnsvårigheter
adaptive-rate features funktioner för adaptiv frekvens
adhesive enhancer häftningsförbättrare
adjustable notch size justerbar inskärning(sstorlek)
Entered by: Rosica Dimitrova
administer and recirculate isoflurane and sevoflurane to patients tillföra och återcirkulera isofluran and sevofluran till patienter
advancement förflyttning
agency and regulatory symbols symboler för myndigheter och bestämmelser
Entered by: Fredrik Pettersson
air-removal pulses luftborttagningspulser
Entered by: Fredrik Pettersson
alignment label riktmärke/markering
AllFit adhesive sensor självhäftande sensor för alla åldrar
Entered by: Fredrik Pettersson
alternate action switch (omskrivning, se nedan)
Amplimatic control Amplimatic-styrning
Anaesthetic Conserving Device narkosmedelsbesparande apparat
Anaesthetic gas monitor narkosgasmonitor
anaesthetic patches bedövningsplåster
Entered by: Mats Wiman
analyte analyt
Entered by: Lars Jelking
Ancillary reagent hjälpreagens; ancillary-reagens
annealing hybridisering
Entered by: Görel Bylund
annealing tube glödgningsrör
annunciation of alarms avgivande av larm
antecubital i armvecket
Anti-Siphon Valve antihävertventil
apodize apodisera
Entered by: Fredrik Pettersson
arclet bågsegment
Articulating Arm ledad arm
Artifact reject system artefaktavvisning/artefaktavvisningssystem
Entered by: Linda Abrahamsson
Asynchronous operation of dual reprocessing basins with transparent glass lids Asynkron drift av dubbla diskhoar med transparenta glaslock
Entered by: Fredrik Pettersson
audio ground loop isolator avskiljare för ljudjordslinga
Auto-docking automatisk dockning / självdockning
Entered by: Catherine Skala
Auto-fill Automatisk fyllning
Entered by: Catherine Skala
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search