The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Medicina: Salud Translation Glossary

inglés term sueco translation
low-threshold assistance basomsorg
"habit cough" vanemässig hosta; vanehosta
(Decreased) excursion (usually results in increased ease) (minskat) utslag
acquisition insamling
ADL ASSIST ADL-hjälpmedel
Adult reconstructive orthopedics rekonstruktiv ortopedisk kirurgi hos vuxna patienter
airway compromise luftvägshinder
all-cause mortality dödlighet av alla orsaker
anterior-oblique fluoroscopic image sned frontalbild med fluoroskopi
Applied norms tillämpade standarder
Asystole threshold asystoli-tröskel
attenuating cap röntgenskyddsmössa
Entered by: Tess Whitty
attributable mortality relaterad mortalitet
Automated External Defibrillator automatisk extern defibrillator
Avoid trapping air bubbles in the specimen well (Sample) undvik(ande av) att luftblåsor bildas i provbrunnen/-arna
Bladder neck traction sträckning/belastning av blåshalsen
Entered by: Daniel Löfström
blister package blisterförpackning
blood layer blodskikt
box clamp kateterklämma
Box-Cox power parameter Box Cox potensparameter
braining kognitiv träning
Entered by: Anders Dalström
breast pads amningskupor
Cardiac resynchronization therapy CRT kardiell resynkroniseringsbehandling (Cardiac Resynchronization Therapy, CRT); CRT
cavitation frequency kaviteringsfrekvens
Cervical Arch halsryggradens böjning
Entered by: Mats Wikberg
cervical jet cervikala strålar/nackstrålar
Entered by: Anders Dalström
chaotic oregelbunden
chief practitioner enhetschef, barn-och familjeenhet
Communication interface Kommunikationsgränssnitt
community-dwelling eget boende
comorbid medical conditions komorbida medicinska tillstånd
conjugate-faecal swab provtagningspinne med konjugerade antikroppar
Entered by: Folke Nettelblad
contingent risk factor riskfaktor utan direkt orsakssamband; rent statistisk riskfaktor
Entered by: Folke Nettelblad
Cumulative Dissipated Energy kumulativ förlustenergi
Cycler APD-maskin; dialysmaskin
Entered by: Folke Nettelblad
debridment debridering
Device class produktklass
diagnostic work-up diagnosprocess
diaphragm membran
draw down komprimering
Entered by: Tess Whitty
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search