The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Medicina: Cardiología Translation Glossary

inglés term sueco translation
(atrial fibrillation) ablation förmaksflimmerablation
12-lead ECG EKG med 12 avledningar
40 ms after the J point 40 ms från j-punkten
48 hours in duration and was not anticoagulated for at an adequate therapeutic level som varar mindre än 48 tim och som inte behandlats med antikoagulantia till en adekvat terapeutisk nivå
Accelerated junctional rhythm accelererad nodalrytm (nodal rytm)
Acute Coronary Syndromes (ACS) imaging modalities Att hos patienter med akut koronart syndrom (ACS) identifiera radiologiska modaliteter
adjunct tillbehör/hjälpmedel
Entered by: Tornebohm
AFF atrial filling fraction AFF atriell fyllnadsfraktion
apex cannula for children, staged apexkanyl för barn, stegad diameter
Applicator applikator
arterial tamper artärförslutning
artery blockage artärocklusion
At-risk Högrisk
ATM atm
Entered by: Lisa Frideborg Eddy
atrial arrhythmia detection algorithm detektionsalgoritm för förmaksarrytmi
calcific atherosclerotic coronary disease aterosklerotisk kranskärlssjukdom med förkalkning
Entered by: Lars Palmer
cardiac and vascular patch grafting kardiell och vaskulär lapptransplantation
Cardiac event Hjärthändelse
cardiac output failure sänkt/minskad hjärtminutvolym
Charging to two hundred and clear laddar till 200, undan!
circumferential wall stress cirkumferentiell väggspänning
Entered by: Lars Palmer
clinical syndrome acuity skärpa hos kliniskt syndrom
composite endpoint of time sammansatt ändpunkt av tiden ...
contiguous leads intilliggande avledningar
coronaropathy Kranskärlssjukdom
coronary artery bypass graft surgery kranskärlsoperation
Entered by: Mats Wiman
counterpulsator motfaspulsator
crash-cart akutvagn
CS lead attrition koronarsinuselektrodsattrition
CT peripheral angiography perifer CT-angiografi
Entered by: Lars Palmer
culprit vessel nyckelkärl
dichotomous biomarker dikotom biomarkör
Entered by: Görel Bylund
Direct Stenting (by extrapolation) direkt stentning (genom extrapolering)
dual lumen catheter dubbellumenkateter
Entered by: Lisa Frideborg Eddy
ECG processing flow EKG processflöde
essential hypertension essentiell hypertoni; primär hypertoni
Entered by: Folke Nettelblad
event monitor recordings långtidsregistreringar
explanted/abandoned explanteras/överges
filter embolic protection kit emboliskyddsfiltersats
First Obtuse Marginal Coronary Artery; Acute marginal coronary artery ramus marginalis sinister I; ramus marginalis dexter
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search