The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Mercadeo / Estudios de mercado Translation Glossary

inglés term sueco translation
brand conversion and stabilization förädla/omvandla och befästa/stärka varumärke(t)
Entered by: Ann Kapborg
configurable features flexibla inställningsmöjligheter
"up" time upptid / effektiv driftstid
Entered by: Monica Berntsson
'Services-as-the-Product' service som produkt; service-som-produkt
1st Class Road motorväg
accelerated performance tests accelererade prestandatest
Entered by: Ann Kapborg
Access your guest area tillgång till gästsida/or
accounting manager redovisningschef
action log/action item åtgärdslogg el. dagbok/ åtgärder
Entered by: Monica Berntsson
ad blocker reklamspärr
ad spot reklaminslag
Entered by: Monica Berntsson
adhesives klistermärken
Advertiser perception annonsörens intryck
Entered by: Catherine Skala
advertising for leads annonsering för leadgenerering
Advertising landscape marknadsföringslandskap
Entered by: Catherine Skala
affinity partner program samarbetsprogram/samarbetsavtal
Entered by: Tess Whitty
ambiguity tvetydighet
Entered by: Anna Herbst
artwork figurmärke
as many as apply lika många/alla som passar
at our discretion enligt vårt gottfinnande
attention evaluation test uppmärksamhetstest
auto mode autoläge
backselling merförsäljning
Entered by: Lars Palmer
base underlag
battling toys stridsleksaker
B‘s & C‘s BILLINGS & COLLECTIONS > faktureringar och inkasseringar
beating pulserande
bench strength reservstyrka
benchmark sätta som måttstock
best fit bästa anpassning
Entered by: Monica Berntsson
bio-lock heel cup hälkopp med bio-lock
blanks tomma fält
blind prospecting blind prospecting
board certified specialistkompetens inom ett område
boarding gate utgång till flygplan; utgången till flygplanet
brand credit varumärkesupplevelse
brand driver varumärkesdrivande
Entered by: Robert Block
Brand health varumärkesstyrka
Entered by: Catherine Skala
Brand Idea Pipe pipeline för konceptutveckling
Brand imagery märkesassociationer
Entered by: Catherine Skala
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search