The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Ganadería / Cría de animales Translation Glossary

inglés term sueco translation
Ambush shrimp bakhållsräka
Arthritic dogs artritiska hundar
blowfly strike spyflugeangrepp
camp draft horses hästar för boskapskiljning [cutting]
Entered by: Mats Wikberg
canine tillhörig familjen Canidae (koyot [prärievarg], hund, räv, sjakal och varg)
cattery katteri
Entered by: Kristina Thorne
CCA behörig centralmyndighet
certification request intygsansökan
contractarian kontraktualist
cross brace/spread fence krysshinder/längdhinder
Entered by: Monica Berntsson
Deshedder / deshed underullsraka / borsta ur
Drencher Ingivare
dumper dumper
Entered by: Fredrik Pettersson
EEA EES
Euthanasia of dogs Euthanasia av hundar (alt. Avlivning ...)
Entered by: Lars Jelking
Eye dye färgämne
flow of the certificate procedur vid utfärdande av intyg
good doers lättfödda
grazing pressure betestryck
hard feed ration kraftfodergiva
haylage hösilage
Head djur
Headflies fårhuvudfluga
Hellgrammite Corydalinae-larv; larv av jättesävslända
intromission penetrering
Entered by: Lena Danielsson
involvement engagemang
Jetter rack diskhylla, diskställning
late immature forms immatura former i sent stadium
mixed DU blandade visningsexemplar
Entered by: Fredrik Pettersson
mock-ups liten modell/ miniatyr
mothering-up anknytningsproblem
mount frequence hur ofta ... bestiger
Entered by: Lena Danielsson
non participate material icke verksamma substanser
pear drop päronarom
picker plockare
Entered by: Fredrik Pettersson
pre-patency prepatensperiod
Entered by: Tornebohm
restraint retention
Restricted Official Private Veterinary privatpraktiserande veterinär med begränsade officiella befogenheter
roles roller
straining post hörnstolpe
Entered by: Anders Dalström
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search