The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco Derecho: (general) Translation Glossary

inglés term sueco translation
"interim diet" interimistiskt sammanträde
"off-label" administration (of ancillary medications) administrering av läkemedel som saknar föreskriftsenlig märkning
401(k) plan designation val av pensionsfond
4th Criminal Court of First Instance 4th Criminal Court of First Instance
a durable medical equipment, prosthetics, orthotios and supply company Don't translate!
a.o. bl.a.
absolute discretion from time to time efter eget gottfinnande från fall till fall
Entered by: Tess Whitty
Abuse of judicial procedure rättegångsmissbruk
additional seat license licens för extra installationer
Entered by: Tess Whitty
Adequate remedy in law tillfredsställande rättsligt förfarande
admissibility of the indictment stämningens godtagbarhet; stämningsansökans godtagbarhet
advance healthcare directive or "living will" vårdtestamente
Advanced Agreement Förskottsavtal
Affecting litigation capacity påverkar rättshandlingsförmåga
Entered by: Lars Palmer
AFFIANT edsvuren (person)
alleged in tort hävdas genom utomobligatorisk skadeståndstalan
Amended complaint justerat klagomål; justerad klagan
amended directive ändrat direktiv
anti-competitive concerted practices konkurrensbegränsande samarbete
apostille apostille-intyg
appeal court appellationsdomstol
appeals hearing appellationsförhandling
appearing on its face synbarligen
Entered by: Tess Whitty
applicable without prejudice tillämplig utan att det påverkar
Entered by: Charlotte Andersson
Application for pre-qualification ansökan om förkvalificering
arraigned of a felony charge åtalad för ett grovt brott
arraignment of a not guilty plea anklagelse mot någon som nekar till brott
arrest warrant or an apprehension order (en) arresteringsorder eller en order om gripande
articles of incorporation bolagsordningar
As a direct and legal result Som en direkt påföljd med juridiskt styrkt kausalitet/Som ett direkt, juridiskt påtalbart, resultat
as amended med ändringar
assignee rättsinnehavare
assignment uppdrag
Entered by: Ann Kapborg
assigns övertagare
at all relevant times vid alla tillfällen i fråga
At all times material hereto Vid varje härför relevant tidpunkt
attach property göra anspråk på/utmäta egendom
Attorney Advisor juridisk rådgivare
bankruptcy stays kvarstad (säkerhetsåtgärder)
Basis No underlag, nr
Entered by: João Araújo
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search