The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco TI (Tecnología de la información) Translation Glossary

inglés term sueco translation
hashing hashning
2-in-a-box NAS-paket med två huvudfunktioner
Entered by: Fredrik Pettersson
4K era upplösningsstandarden 4K
Entered by: Fredrik Pettersson
accomplishing some end uppnå ett visst mål (ändamål, syfte...)
Accordion dragspelsmeny
Entered by: Catherine Skala
actionable analytics tillämpbara analyser
Entered by: P-O Nilsson
Acts of God force majeure
Entered by: Tess Whitty
AD Administrator tracking and AD domain policy changes AD-administratörsspårning och AD-domänprincipförändringar
alignment samordning
Entered by: Lars Jelking
Alignment tab Fliken justering
antistatic wrist strap antistatarmband
appendable med ledigt utrymme
application freeze programlåsning
Application integration programintegrering
Entered by: Lars Palmer
application integration vendor säljare av programintegrering; programintegreringssäljare
applications development kit programutvecklingspaket
Army's logistics business processes Arméns logistik- och affärssystem
asset management tools verktyg för tillgångshantering
Entered by: Gabriella Jönsson
associate (om datorfil till visst datorprogram) associera
audit trails granskningsloggar
Entered by: Mats Wiman
authoring författande
auto-cruising function funktion för automatisk positionsförinställning
Entered by: Fredrik Pettersson
auto-open inline file läsa in och visa länkad fil automatiskt
Entered by: Fredrik Pettersson
auto-run programmet startas automatiskt
awareness communication medvetandegörande kommunikation
Entered by: Angela Meissner
backend interna (eller backend)
baking technology bakning
Entered by: Anders Dalström
balance Balans
balance-rr lastbalansering-rr
Entered by: Fredrik Pettersson
Baseline Training Path Grundläggande utbildningsplan
black svart
Entered by: Fredrik Pettersson
blister (i.e. version) introduktion
Entered by: Lars Jelking
body serverchassi
Entered by: Fredrik Pettersson
bond bonding
Entered by: Fredrik Pettersson
boot strap bootsekvens
Entered by: Ulla Lundquist
Box (i ett annat sammanhang) symboler
branch circuit sektion
branded/unbranded application applikation med/utan varumärke
Entered by: Monica Berntsson
brings scale ger skalfördelar
brute force attacks, brute force scripting Heltäckande
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search