The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco TI (Tecnología de la información) Translation Glossary

inglés term sueco translation
build number kompileringsnummer
business-class performance prestanda av företagsklass
buy on account på kredit / á konto
Entered by: Tess Whitty
cache swap ceiling takvärde för borttagning av cachelagrade filer
Entered by: Fredrik Pettersson
cache swap floor golvvärde för borttagning av cachelagrade filer
Entered by: Fredrik Pettersson
Call Management Center Kundtjänst
camera roll album
campus (här!) område
cancel bots cancelbot-filer
capacity has been switched produktionskapaciteten har omfördelats
capturing device datafångstutrustning
carrier support kabelhållare
Cascading Style Sheets CSS stilmall (css)
Entered by: Frederika Heden
cast this on casta
certification from accreditation bodies across geographies and verticals certifieras av ackrediteringsorgan runt om i världen och i alla branscher
channel-ready nyckelfärdig
checkout page betalsida; kassasida
chip software and design verktyg för och konstruktion av integrerade kretsar
chrominance krominans
Clear Disk Cache rensa diskcache
click-stream data klickströmsdata; klickflödesdata
closed loop control återkopplad styrning
clutter tempfiler/skräpfiler (oreda, rörigt, plottrigt, skräpigt)
Collecting Browser and Processor Information Hämtar information om webbläsare och processor
Color Intent färgåtergivning
Computing device dator
Entered by: Catherine Skala
condition precedent suspensivt villkor
condition subsequent resolutivt villkor
connector kontakt
containerisation containerisering
containerization center sandboxningscenter
Entered by: Fredrik Pettersson
content adapter infrastructure innehållsadapterns infrastruktur
content repositories datalager
context display name kontextens visningsnamn
Entered by: Fredrik Pettersson
context search kontextsökning
Entered by: Lisa Dahlander
contextual advertising innehållsanpassad reklam
continuous stream kontinuerlig ström
Entered by: Lisa Dahlander
control dock dockningsstation
control panel Kontrollpanelen
Entered by: Folke Nettelblad
CPU overhead systemtid
« Prev Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search