The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Inversiones / Valores Translation Glossary

inglés term sueco translation
angel funding privat riskkapital/kapital från affärsängel
angel investor Affärsängel
caps bolag
crossing R$2.90/US$ passerade R$2.90/US$
directional return trendföljande avkastning
Entered by: Anders Dalström
engineering stocks aktier inom verkstadsindustrin
final position sizing positionsstorlek
Entered by: Anders Dalström
Full share hela aktier
Entered by: Mats Wikberg
fund of funds fondandelsfond
Funds under management förvaltat kapital
GDP growth forecast tillväxtprognos för BNP
global economic and fixed income research ..ansvarar för utredningsverksamheten
green sheet faktablad
Entered by: Anders Dalström
high multiples höga (P/E) multiplar / multipelvärden
high yield högavkastande företagsobligationer
internal wholesaler innesäljare
investable equity universe investerbart aktieuniversum
Entered by: Fredrik Pettersson
lease rate depositränta
Entered by: Anders Dalström
long-term foreign currency rating to B+ from BB-. rating för långfristig upplåning [i valuta X] till B+ från BB-
low range of price movements små prisfluktuationer
Entered by: Fredrik Pettersson
man vision investment strategy Man Visions investeringsstrategi
market timer (ekonomisk) prognosmakare eller marknadsprofet
Entered by: Mario Marcolin
metal entitlement metallandel/metalltilldelning
Entered by: Anders Dalström
mono portfolio enkel portfölj
Entered by: Fredrik Pettersson
mortgage derivative bolånederivat
multi-asset solutions en kombination av olika tillgångsslag
Entered by: Anders Dalström
Near Cash andra likvida tillgångar
operational portfolio aktivt ägande
personalized (guidance) enskild
price to earnings ratio PE-tal, börskurs dividerad med vinst per aktie
price-to-book value börsvärde i förhållande till bokfört värde
purchasing power parity köpkraftsparitet
redemption fee inlösenavgift
rollover fee överrullningsavgift
Entered by: Fredrik Pettersson
Script Certificate äganderättsbevis för del av aktie
Entered by: Mats Wikberg
Securities Litigation värdepappersprocesser
shift differentials skifttillägg
Entered by: Mats Wikberg
specialist vehicle särskilda finansiella instrument och lösningar
Stockholders' Derivative Actions Aktieägares väckande av talan
target annualised volatility målvolatilitet på årsbasis/årlig målvolatilitet
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search