The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco Medioambiente y ecología Translation Glossary

inglés term sueco translation
beneficial-use nyttoanvändning
carbon conversion koldioxidomvandling, kolkonvertering, kolomvandling
carbon footprint Koldioxidavtryck
carbon sequestration effect koldioxidbindning
citrate-based chelated iron citratbaserat järnkelat
desertification Ökenspridning
discriminating waterfront owner för den kräsne hamnägaren
drive trains drivlinor
energy rating energiklass
environmental credentials miljöcertifieringar/miljöklassningar
exceeding times överskridande av gränsvärden
fibrous open or dense stone asphalt and sand asphalt öppen eller tät asfaltbetong och sandasfalt med fiberinblandning
generate more recyclables generera mer återvinningsbart avfall
Entered by: Fredrik Pettersson
geosynthetics geosynteter/geosyntetika
green business ekologisk ekonomi
highly commended hedersomnämnande
holding site lagringsplats
installation of landfills fyllningsarbeten
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Integrerat förebyggande och minskning av föroreningar: IPPC-direktivet
lagoonation sedimentering i bassäg
landfill site deponi
nutrient pressures näringsbelastning
over-harvested Överexploaterad
overgrazing överbetning
receiving water recipientvatten
remote sensing fjärranalys
site remediation, remediation on land and water återställning av område, återställning av mark och vatten
soil erosion Jorderosion
street-gutter sludge rännstensslam
sustainable and non-sustainable companies hållbara och icke-hållbara företag
sustainable yield Hållbar avkastning
the acid tar lagoon syraslamlagunen
the soft soil improvement techniques markstabiliseringsmetoder
top box maskinhus
turnkey integrated solutions nyckelfärdiga integrerade lösningar
Workplace Protection Code arbetarskyddsbestämmelser
yaw trough girtråg

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search