The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Energía / Producción energética Translation Glossary

inglés term sueco translation
1 off end mounted rotor support bracket en styck ändmonterad stödkonsol för rotor
Entered by: Fredrik Pettersson
3-levels NPC(Neutral Point Clamping) GTO converters omriktare med GTO-tyristorer och NPC (neutral point clamping) i 3 nivåer
absorption chillers absorptionskylare
Entered by: Anders Dalström
Access sensor intrångsgivare; intrångssensor
Aerial Thermal Surveys IR-flygfotografering
air splitter luftspridare
Entered by: Fredrik Pettersson
anti-corona shield skydd mot koronaurladdning
Entered by: Fredrik Pettersson
array vektor
ash-bearing fuels askbildande bränslen
Back up backup
belly sling lyftstropp
Entered by: Fredrik Pettersson
bindings buntförband
Entered by: Fredrik Pettersson
blocks klossar
Entered by: Fredrik Pettersson
blowing the insulation förstöra isolationen
Entered by: Fredrik Pettersson
bolted fault stumt jordfel
bond-mounting pad bunden monteringsplatta
Entered by: Fredrik Pettersson
box frame salient-pole construction lådformad ramkonstruktion med utpräglade poler
Entered by: Fredrik Pettersson
calorifier varmvattenberedare
capitalised cost aktiverad kostnad
carrier casing hållarens hölje
Entered by: Fredrik Pettersson
cascaded kaskadkopplas
Entered by: Spinlike
circuit breaker failure protection brytarfelsskydd
clearanceometer frigångsmätare
Coefficient of multiple determination (R^2) förklaringsgrad, R2
compounding kompoundering
Entered by: Ulla Lundquist
conditioning network anläggning för (fas)kompensering
Entered by: Ulla Lundquist
conrod stång (stångmatare)
copper pole face damper bars dämpstavar av koppar för polytorna
Entered by: Fredrik Pettersson
copper strip of adequate section kopparskenor med tillräcklig tvärsnittsyta
Entered by: Fredrik Pettersson
corepack kärnpaket
Entered by: Fredrik Pettersson
Criteria pollutant karakteristisk förorening
Crossfire Tube korsliggande eldtub
depression undertryck
Entered by: Fredrik Pettersson
detraining chamber avgasningstank
Driving factor drivande parameter
drop-in fuels drop-in-bränsle
dry cask storage Förvaring/lagring av torra behållare
Entered by: Anders Dalström
dry-out torkning
Entered by: Fredrik Pettersson
earth bonds jordflätor
Entered by: Fredrik Pettersson
earth link jordförbindning, jordförbindelse
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search