The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Educación / Pedagogía Translation Glossary

inglés term sueco translation
lecture units lektionsenheter
A-Level/Scottish Higher studentexamen eller gymnasieskola
academic record betyg
acknowledge respektera; ta (någons känslor) på allvar
Ba (Hons) Degree of Science in engineering civilingenjör
Bachelor of science in Nursing (BSN) sjuksköterskeexamen
behaviorism behaviorism
Board of Regents styrelse
business school handelshögskolor
Entered by: Monica Berntsson
Business/Financial Operations Affärsverksamhet/finansverksamhet
CEO VD
Certificate in Early Childhood Education Certifikat i förskolepedagogik
class/year promotion uppflyttning i/till/från årskurs
Coded Harmonic Angio kodad harmonisk angio
complacency bristande självinsikt
Entered by: Maria Michelfelder
context-embedded language kontextbundet språk
conversationalisation konversationalisering
course work avslutat kurserna
cruising gå utefter möbler (& väggar)
Entered by: Anna Hermerén
diploma seminar universitetskurs på C eller D-nivå
effect size effektstorlek
examensarbete BS/BSc Thesis
Entered by: Lisa Frideborg Eddy
excess points poäng över maxvärdet
Entered by: Fredrik Pettersson
Faculty of Transports avdelningen för transportteknik
GCSE/O-Level/CSE grundskola
general school certificate avgångsbetyg
Entered by: Anna Herbst
grade repetition att gå om en klass/årskurs
Graduate Training Schemes utbildningsprogram för nyutexaminerade (praktikplatser)
graduated with honours examen med distinktionsbetyg
guilt-by-association misstänkliggörande genom koppling till (tveksam/brottslig företeelse)
Entered by: Mats Wiman
Head of year huvudlärare för årskurs
heater housing ugnshölje; aggregathölje
high dependency units (HDU) intermediäravdelningar
Entered by: Fredrik Pettersson
High-, middle, -school gymnasiet, högstadiet
highest professional qualification (i denna ontext högsta utbildningsnivå
indigenous parents föräldrar i (bland/av/i/inom/från) ursprungsbefolkningen
Entered by: Lars Palmer
informal learning informellt lärande
Entered by: Anna Herbst
K-12 college preparatory charter school friskola med undervisning från förskoleklass till gymnasieskola
Entered by: Fredrik Pettersson
Learning point moment (punkter) i utbildningen (utbildningsmoment/-punkter)
Management studies ekonomie studerande
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search