The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco Informática: Programas Translation Glossary

inglés term sueco translation
sleep auto Automatiskt viloläge/strömsparläge
slide bildruta / bild
Slipping Task försenad [arbets]uppgift
Soft key programmerbar tangent, programstyrd tangent
software fingerprints elektronisk signatur
Solo mining enskild utvinning
Entered by: Edwin den Boer
Solution i Microsoft SharePoint lingo lösning
spawning stop thread Fel vid start av barnprocesser; tråden avslutades
Entered by: Tornebohm
specify a simple text match search ange matchsökning för enkel text
Entered by: Fredrik Pettersson
spinner snurra
Entered by: Fredrik Pettersson
splash screen startbild
spline/unsmoothed spline/outjämnad
split character avskiljartecken
Entered by: Rosica Dimitrova
split location parameters parametrarna för spridd placering
split size fragmentstorlek
Entered by: Lisa Dahlander
spur & loop stjärna och slinga
Entered by: Malin Norberg
Staging Server License licens för staging-server
staging table mellanlagringstabell
Entered by: Anders Dalström
starting weight startprioritet
step libraries funktionsbibliotek/klassbibliotek
Still additional audio ljudfil tillhörande en stillbild
Entered by: Rosica Dimitrova
stir bar magnetstav
Entered by: Monica Berntsson
subsequent release spirals på varandra följande utvecklingscykler
Entered by: Fredrik Pettersson
surrogate diagnostic ersättande diagnos
system infrastructure availability tillgänglighet för systeminfrastruktur
task timeout uppgiftens tidsgräns uppnådd
Entered by: Lisa Dahlander
thinking outside the box att tänka fritt/nyskapande/innovativt/utanför ramarna
threat modelling riskmodellering
ticket type ogiltig tickettyp
time-to-insight svarstid(er)
to void a check Makulera en check
Toner Life End toner slut alt. tonern är slut
Entered by: Görel Bylund
top-level page indexsida
Entered by: Lisa Dahlander
transcode transkoda
traverse bläddra (genom)
trend machines trendfunktioner
troubleshooting felsökning
true gray neutralt grått
type scope omfångstyp
unaided awareness utan ledtråd
Entered by: Fredrik Pettersson
« Prev Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search