The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco Informática: Programas Translation Glossary

inglés term sueco translation
de-duping dublettrensning
Entered by: Tess Whitty
define capabilities göra inställningar
demonstration exemplet
desktop application (in this context) PC-tillämpning
desktop client version skrivbordsklienten (version)
desktop source version källversion
diagnostic engine felsökningsmotor
dial-up connections Nätverks- och fjärranslutningar
Entered by: Monica Berntsson
Dock-in dockningsstation
download key nedladdningsnyckel
Downstream systems system i senare led
Drawer arkivskåp/dokumentskåp
drive ansluta en pivottabell till datamodellen
drive image diskavbild
Entered by: Tess Whitty
Driver files search results Resultat av sökningen efter drivrutinsfiler
drop deponera
drop down list/menu rullgardinslista/rullgardinsmeny
drop number uttagsnummer
Duplicate Other Name record entered Dublett - annat namn redan angivit för posten
earn your business förtjäna dina affärer
echoing spegling
Entered by: Tornebohm
Emergency Recovery Console Utility nödåterställningskonsoll
enclosure kåpa, hölje, kapsel
Entered by: Lisa Dahlander
Enclosure or Case Over Temp för hög temperatur vid kåpan
End handle sluthandtag
enrollee inskriven, inskrivna
Envelop meddelandekuvert/kuvert
Entered by: Tess Whitty
error combine kombinationsfel
executive overview sammanfattning för ledningen
extra long disc skiva med extra stort lagringsutrymme/extra lång speltid
Entered by: Rosica Dimitrova
Factory Client program fabrikens klientprogram
feature funktion
Entered by: Eva Petersson
field mask fältmask
Entered by: Fredrik Pettersson
File open dialog changes Dialogrutan för att öppna filer, ändrar programmets
File System Tool verktyg för filsystem
Find Sök...
finisher efterbehandlare
First-Choice-Software First-Choice-Software
Fit-to-size: anpassa till storlek
Entered by: Monica Berntsson
flash error flashfel; fel vid skrivning till flashminne
Entered by: Tornebohm
« Prev Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search