The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco Negocios / Comercio (general) Translation Glossary

inglés term sueco translation
"How to" assistance Klicka här för vägledning
"private-label retailers" detaljister med eget varumärke
...exercise of a tax withholding right... rätten att innehålla skatt
...the 50/50 joint venture with... joint-venture bolaget/företaget som ägs till hälften var av XXX och ZZZ
3-year mid-term business plan treårig affärsplan
401(k) plan 401(k) plan
Entered by: Mats Wiman
A customer on an ad–hoc basis sporadisk kund
a good faith concern fråga i god tro
Entered by: Monica Berntsson
a held for sale business företag öronmärkt för försäljning
Entered by: Anna Herbst
a powerful business enabler en stärkande/effektiv faktor i affärs-/kan spara mycket tid och resurser
a prospects problem en potentiell kunds problem
A publicly-quoted company ett börsnoterat företag
a strong product to customer culture en starkt kundcentrerad kultur
acceptance of advantage godkännande av förmån/förmåner
Entered by: Johan Sjöbom
account executive kundansvarig
accounts manager leverantörs föreståndare
accounts payable and receiving departments avdelningar för leverantörs- och kundreskontra
Entered by: Mats Wiman
accretion tillväxt
acquisition candidate uppköpskandidat
advertising representative annonsförsäljare
after sale service kundservice/garantiservice
after-the-fact efter det skedda
Entered by: Monica Berntsson
All features are not available on all models. Det går inte att få samtliga funktioner på alla modeller.
All off-roa driving was done on private land. All terrängkörning genomfördes på enskilt område.
annex field fältet bifoga
Entered by: Fredrik Pettersson
Any provisions provided up front...should be released alla i förväg gjorda avsättningar ska tas med i beräkningen
as-is "som det är", "i befintligt skick"
assignee slutkund
assignment uppdrag
Entered by: Mats Wiman
assurance programme kvalitetssäkringsprogram
at the bottom (of the business cycle) i botten (av konjunkturcykeln)
attend deposition närvara vid upptagande (och dokumentering) av vittnesmål före rättegång
audit & supervisory board revisionsstyrelse
Entered by: Anna Herbst
Auto insert notification meddelande om diskinmatning
Available on Stock Finns i lager
‘due diligence’ defence requirement krav på bevisbörda för "due diligence"
back office back office
backorder restorder
Entered by: Perry Svensson
base and stretch goals bas- och utökade mål
baseline processing time grundläggande processtiden
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search