The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco Negocios / Comercio (general) Translation Glossary

inglés term sueco translation
Language Audit språkrevision
Lead Buyer Groups (centrala) inköpsgrupper, upphandlingsgrupper
Entered by: Perry Svensson
Lead Director samordnande ledamot
lead management leadhantering/hantering av potentiella kunder
leads leads
leasing achievement framgångsrik leasingverksamhet
Entered by: Mats Wiman
legal hold arkiveringsskyldighet
less sales/costs in 2003 sales lägre kostnad för sålda varor
letter of undertaking ansvarsförbindelse
leverage dra maximal nytta av
Entered by: Kristina Thorne
leverage hävstångseffekt
liability claim skadeståndskrav
line item number radnummer
Line-of-business owner rörelsegrenschef/affärsområdeschef/affärsområdesägare
listing charges kostnader för att ha med en viss produkt i utbudet
live support bemannad support
local chart of authority. lokalt organigram
Entered by: Mats Wiman
local clauses lokala bestämmelser
Entered by: Mats Wikberg
local Commerce and Companies Agency lokal handelskammare
Local Purchase Power i motsvarande lokalt köpvärde
Long Term Equity Incentive Plan långsiktigt aktiebaserat incitamentprogram (LTI)
long/short equity långa/korta aktiepositioner
loss of association förlust av kunder/affärsrelation
mail and wire fraud post- och nätbedrägeri
maintain an earned position behålla en förvärvad position
Entered by: Fredrik Pettersson
maintain records spara uppgifter
make searches to söka efter
Entered by: Fredrik Pettersson
Margin benefit of innovation innovationens marginalnytta
Market Company marknadsbolag
market lead times and cost marknadens ledtider och kostnader
market value of equity aktiernas marknadsvärde
Marketmaker marknadsgarant
mass merchandise and convenience stores stormarknader och närbutiker
material nonpublic information betydelsefull information, som ej är tillgänglig för allmänheten
matrixed organisation matrisorganisation
Entered by: Anders Dalström
maturity spectrum mognadsskala, mognadsgrad
Me-too product Kopia
Meeting and Greeting träffas och bekanta sig med
Merchant of Record ansvarig detaljhandlare (ansvarig säljare)
Entered by: Tess Whitty
Merchant Statement kontoutdrag (för månad), rapport, redovisning, saldo
« Prev Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search