The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco Negocios / Comercio (general) Translation Glossary

inglés term sueco translation
High achiever Driftig/prestationsinriktad/resultatinriktad
high gain question high gain-frågor
high performance selling framgångsrik försäljning
hire insiders - outsiders rekrytera internt - utifrån (externt)
hit the "sweet spot" träffa mitt i prick
Entered by: Gabriella Strandberg
home dealer lokal återförsäljare
I, ____________________________________, being duly sworn, depose and say: Jag, ____________ lovar och svär(försäkrar) på heder och samvete att...
immateriella anläggningstillgångar Intangible fixed assets
Entered by: Anders Dalström
imprint avdrag
Entered by: Fredrik Pettersson
incorporated by reference "som vi hänvisar till"
incur (här) ådra sig // uppstår
indentor beställare av varor
Industry verticals industrivertikaler; industrispecifika tillämpningar
Information Security Policy Summary Policysammanfattning - Informationssäkerhet
Entered by: micawber_7
Initial Chair Training Grundkurs för företagsledare / styrelseordf
insolvency office holder konkursförvaltare
Entered by: Fredrik Pettersson
instigated dealer visits with an Audit besök hos nya återförsäljare med en granskning
instrumental avgörande
Entered by: Mats Wiman
Insufficient funds otillräckliga medel
Entered by: Tess Whitty
insurance subsidiaries helägda försäkringbolag
intent and the spirit of the law uppsåt och lagens anda
Interests intressen
interlocutory relief interimistisk åtgärd
Internal and External Bumper handling intern och extern hantering av stötfångare
interoperability ecosystem kompatibelt ekosystem
introduced in a different level of detail mer ingående
investment of choice förstahandsvalet som investering
Entered by: Fredrik Pettersson
investment-grade Investment Grade
is subject to approval by gäller under förutsättning att den godkänns av
Issue tracking problemspårning och registrering
Entered by: Monica Berntsson
issued equity emitterat aktiekapital
joiner/leaver nyanställda och anställda som slutar
joint customer support (JCS) component integration integrering av kundtjänsten
Entered by: Mats Wiman
Joint venture Konsortium
Keep accurate records upprätthålla och föra noggranna affärshandlingar
KER kortfristig resultaträkning
key account manager storkundsansvarig
key cost of borrowing effektiv ränta
Kit Activities satsaktiviteter
labour practices arbetsvillkor
Entered by: Kristina Thorne
« Prev Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search