The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco Negocios / Comercio (general) Translation Glossary

inglés term sueco translation
Foreign Corrupt Practices Act Foreign corrupt practices act (am. lag om förbud att muta utländska regeringar)
Entered by: Monica Berntsson
fork-lift' upgrades gaffeltruckuppgradering
formulated costs beräknade kostnader
franchisor franchisegivare
Entered by: Anders Dalström
front end sales direktförsäljning
Front line management arbetsledare
froogle froogle
fulfillment agency logistikföretag
fully licensed fullt licensierad
functional board funktionsråd
funding targets mål för kapitalanskaffning
game changer startskott för förändring
gate turnaround gate turnaround
general assembly bolagsstämma
Entered by: Mats Wikberg
general counsel företagsjurist
Entered by: Mario Marcolin
General Counsel Chefsjurist
Entered by: Mats Wiman
generic animation animering av samma typ
given and taken avlämnande ska ske
giving effect to conflicts utan hänsyn till lagvalsregler
Global Custody Consultant global övervakningskonsult
global offering globala emission
Entered by: Tess Whitty
go into administration Ställas under (särskild) förvaltning
going to market as marknadsförs som
good people culture bra personalkultur
governing policy styrpolicy
Graduate certificate examensbetyg/diplom
greesiness of the peel oljiga skal
Entered by: Monica Berntsson
grid purchase uppköp från krafledningsnät
Entered by: Anders Dalström
Guide to Ethical Conduct Certification certifiering av etiska riktlinjer/kod/uppförande
hard and soft discount lågprisvaruhus med/utan externa varumärken
harmonizing across regions harmoniseras; blir likartade mellan regioner
Head of Corporate Governance chef för bolagsstyrningsfrågor
head of group treasury koncernens finanschef
Headcount reduction personalnedskärning/minskat antal anställda/minskad arbetsstyrka
headline inflation total inflation (brittiskt inflationstal som inkluderar alla poster som kommunalskatter, låneräntor, etc.)
headquarters financial procedures. huvudkontorets ekonomirutiner
Entered by: Mats Wiman
Health Care Practitioners, Technical Occupations Anställd inom hälsovård, tekniska yrken
Health Care Support hälsovårdare
Health Care Support Hälso- och sjukvårdspersonal med stödfunktioner
helpdesk hjälpcentral/helpdesk
« Prev Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search