The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco Negocios / Comercio (general) Translation Glossary

inglés term sueco translation
data processor personuppgiftsbehandlare
Data Retrieval Mediation förmedling av datahämtning
dealership återförsäljning/ÅF-verksamhet/återförsäljare
Dear Adviser kära/bästa
Entered by: micawber_7
Dear Sirs, -------------. Se förslag nedan
Entered by: Mats Wiman
Debtor finance fakturaförsäljning
Entered by: Ambjörn Madegård
decline inte godkänna (kortet)
dedicated dealer lock ups leverans av delar till återförsäljare
Deed of foundation stiftelseurkund
deemed to be net anses vara netto
deep storage facility säker arkivering
Entered by: Mats Wikberg
delisting sluta köpa in produkter
deliver excellence levererar förstklassig kvalitet
Demand Analytics efterfrågeanalys
demand planning prognos för efterfrågan
deny order beställning ej tillåten
Entered by: Fredrik Pettersson
design led organisation utvecklingsorienterad organisation
Design using Business Rules design med användande av affärsregler
Entered by: Monica Berntsson
designee ombudsman/ställföreträdare
desk kundreception
diligence aktsamhet
director/manager/officer/head chef, ledamot av ledningsgruppen/styrelseledamot/direktör/avdelningschef
Entered by: Mats Wiman
disciplinary practices and indigenous rights disciplinära rutiner och ursprungsbefolkningars rättigheter
disclosure document sekretessavtal
Entered by: Anders Dalström
Discount in kind ”på köpet”-vara
displays and sales stands montrar och stånd / display- och försäljningsmontrar/stånd / utställningsmontrar och försäljningsstånd
disposable shares lageraktier
Entered by: Monica Berntsson
distribution run fördelningskörning
Entered by: Mats Wiman
Distributor Business Model affärsmodell för återförsäljare
Entered by: Mario Marcolin
DK/RF vet ej/vägrar svara
does not retain discretion over inte kan påverka
dotted-line management rådgivande lednings(förhållande); stabsfunktions(relation)
downline downline
Entered by: Tess Whitty
drive efficiencies förbättrar effektiviteten
drivers of satisfaction viktigaste faktorerna
driving execution leda genomförandet
drop shipping direktleverans
drug and food chains livsmedels- och apoteksvaruhandlare
early mover strategy föregångsstrategi
earn membership kvalificerade sig för medlemskap
Entered by: Tess Whitty
« Prev Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search