The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco Negocios / Comercio (general) Translation Glossary

inglés term sueco translation
consent to entry of a final judgment samycka till att ett slutgiltigt domslut fattas
constituent by-laws konstituerande stadgar
consultation exercise samrådsförfarande
consumables dagligvaror/förbrukningsartiklar
Entered by: Kristina Thorne
Consumer Experience konsumentupplevelse
content producer innehållsproducent
context and levelled (data flow diagram) kontext- och hierarkiskt/-a (dataflödesdiagram)
Entered by: Monica Berntsson
contextual support kontextuellt stöd
contingency line paragraf för oförutsedda utgifter/händelser
contracts clerk avtalsansvarig
Entered by: Andreas Majetic
contradiction matrix motsägelsematris
contribution providers bidragsgivare
Entered by: Mats Wikberg
controller controller/ekonomichef/ekonomiansvarig
Entered by: Mario Marcolin
copywriter skribent
core flush ruttna inifrån kärnhuset
corporate företagsövergripande
Entered by: Kristina Thorne
corporate induction program (företagets/vårt företags) introduktionsprogram
Entered by: Lisa Frideborg Eddy
corporate performance initiative gemensamma prestationshöjande initiative
Entered by: Marie Jansen
Corporate Records Management Program Guide Summary sammanfattning av anvisningarna för koncernens dokumentförvaltningsprogram
Entered by: micawber_7
corporate separateness företagsmässig/organisatorsk/juridisk/självständighet
corporate social responsibility reporting agenda rapportering om företagets sociala ansvar
cost kostnadsberäkna
cost leadership kostnadsledarskap
Cost mitigation kostnadsdämpande
countervailing powers utjämnande krafter
covered within airtime allowances som täcks av (den innestående) samtalspotten/pottabonnemanget
Entered by: Anita Hedman
Cozy up Göra mysigt
Entered by: Mats Wikberg
cross-charging korsfakturering
Entered by: Fredrik Pettersson
cross-sell korsförsäljning
cross-selling korsförsäljning
cross-ship synkroniserad ersättningsleverans
customer / vendor consolidations kund- / leverantörsrelationer
customer insight kundförståelse
customer intelligence Kundinformation
customer tying kundbindning / att binda kunder / bindning av kunder
customer-submitted (tax refund claims) ansökningar om skatteåterbäring inlämnade av kunder
Entered by: Monica Berntsson
Cut off hours icke affärstid
data controller personuppgiftsansvarig (data controller)
data enhancement dataförädling
data mining datautvinning
Entered by: Monica Berntsson
« Prev Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search