The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a sueco Negocios / Comercio (general) Translation Glossary

inglés term sueco translation
be committed to / commitment förbinda sig / åtagande
bearer instruments innehavarpapper
below-cost sales försäljningar under självkostnadspris
benchmarked jämföra
Entered by: Monica Berntsson
benefit realisation vinstrealisering
Entered by: Monica Berntsson
beyond this point på detta område
Big Y's avgörande faktorer
bill back user-defined fees återdebitera användardefinierade avgifter
Entered by: Fredrik Pettersson
Blanket Purchase Order Avropsorder
Entered by: Maria Bertilsson
Board of Auditors revisionskommitté
bolt-on acquisition \"bolt-on\"-förvärv
Entered by: Fredrik Pettersson
book of business backlog orderbok eller inneliggande beställningar
book value of equity aktiernas bokförda värde
bottom-line figures resultat på nedersta raden
Entered by: Fredrik Pettersson
brand (varu)märke
Entered by: Mats Wiman
brand positioning varumärkespositionering
brand revenue varumärkesintäkter
brands on IT-varumärken <-> konvergensprodukter
break-even nollresultat
breakout session delseminarium
browsing view bläddringsvy
Entered by: Fredrik Pettersson
Business Analyst Professional Development Program påbyggnadskurs i affärsanalys
Entered by: Monica Berntsson
business approver godkännare
Entered by: Anders Dalström
business assurance manager chef för verksamhetssäkring
Entered by: Fredrik Pettersson
business case affärsfall
Entered by: Tess Whitty
Business context Användningsområden
Business Drivers affärsmotiv
business flow affärsflöde
business fulfilment leader personalutvecklare
business imperative kärnvärde
Entered by: Fredrik Pettersson
Business improvement manager verksamhetsutvecklare
business incubator företagsinkubator
business information processing företagens informationshantering
Entered by: Mats Wikberg
Business Manager affärsansvarig
business performance affärsresultat / affärsprestanda / effektivitet i affärerna/affärsverksamheten
Business Process Analyst systemerare affärssysstem (BPA)
Entered by: Monica Berntsson
business support organisations näringslivsorganisationer
Business update senaste affärsnyheter
business with integrity (agera) affärsmässigt och professionellt
buying motivators köpmotiv
« Prev Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search