The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Biología (biotecnología/química, microbiología) Translation Glossary

inglés term sueco translation
allostery allosteri
biodistribution biodistribution, biofördelning
biodiversity potentials biologiska mångfaldsmöjligheter
calibrators kalibratorer
camelized and single-domain antibody kameliserad enkeldomänantikropp
Carrier RNA bärar-RNA
coated belagd
Entered by: Folke Nettelblad
coiled coil coiled coil
conformational change konformationsförändring
Coverslipper täckglaspåläggare
crystal induced kristallinducerad
dead volume packed resin bed kompakterad hartsbädd med låg dödvolym
DNA laddering bildning av DNA-stegar
endgrain rubber wood ändträkutsar av gummiträdet, ändträkubbar av gummiträdet
endpoint slutpunktsmätning
Engineering controls tekniska kontrollåtgärder
Excipients konstituens, hjälpämne
fixed human red blood cells fixerade humana erytrocyter
Entered by: Folke Nettelblad
gene silencing genavstängning
GM technology genmodifieringsteknik
hairpin hårnål
horizontal rotator horisontell rotator
humaneness humanitet; skonsamhet
inhibate inhibera
Entered by: Elena_S15
Invention Det innovativa
lane bana
limestone coral korallkalksten (faksekalksten)
low-density lipoproteins; low-density lipoproteids lipoproteiner med låg täthet; lätta lipoproteiner
Entered by: Elena_S15
master curve Master Curve
matrix matrix
membrane blebbing blebbar i (cell-)membranet
Mouse anti-human mus-anti-humana antikroppar
native protein nativt protein
Entered by: Anders Dalström
NH Secondary Amine surface NH-ytskikt av sekundära aminer
nucleated cells kärnförsedda celler
operating authority behörig användare
Entered by: Mario Marcolin
orbital shaker skakbord med rundgående rörelse
origin of replication/transcription enhancer elements/reading frame replikationsorigin/enhancer/läsram
Entered by: Folke Nettelblad
plant derivatives växtderivat
polyalphaolephines polyalfaolefin(baserad)
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search