The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al sueco Aeroespacial / Aviación / Espacio Translation Glossary

inglés term sueco translation
the hull is a plasteel chrystalline alloy... skrovet består av en kristallin legering av stål och plast
Entered by: Mats Wiman
apron checks kontroller på/av plattan
Entered by: Mats Wiman
batched batchmärkt
bearing or sleeve seizure hopskärning i lager eller bussningar
Entered by: Anna Nielsen
blast pad avskjutningsplatta
bulk bulk-/volymvaror
bull's-eye symbol rundel
cartridge patron
Clearway gata/väg med stoppförbud
Control subsystem styrmodul
crown line kronlina
cycle cykel
Entered by: Anna Nielsen
drop line släplina
engine blisks rotor med integrerade blad/skovlar
firm/option aircraft nio fast beställda flygplan och köpoptioner för ytterligare fyra
gantry port
geared fan cycles (ned)växlad turbofläkt
general aviation allmänflyg
Entered by: Mats Wiman
get within calling-in-range närma sig flygplatsen (in this context)
inbound/outbound flight ankommande/avgående flygning
Entered by: Fredrik Pettersson
into-plane services into-plane (lastnings- och tankningsprocedurer)
linear aft stick force and/or position linjär akteråt riktad spakkraft och/eller spakläge
Entered by: Anna Nielsen
measurement of structural clearances mätning av konstruktionsrelaterade frigångsmått
Entered by: Anna Nielsen
mooring mast förtöjningsmast
Entered by: Fredrik Pettersson
natural-laminar flow wing vinge med naturlig laminärströmning
non-friction locking device icke-friktionsbaserad låsanordning
Entered by: Anna Nielsen
pre-conditioned air förkonditionerad luft
Entered by: Anders Dalström
preferential landing slots fördelaktiga slottider; fördelaktiga start- och landningstider
Entered by: Fredrik Pettersson
service request servicebegäran
Entered by: Fredrik Pettersson
slipstream slipström; utloppsström
Target fly-by förbiflygning
Entered by: Lisa Frideborg Eddy
thrust/weight ratio dragkraft/vikt-förhållande
wing housing vingkåpa
\"engine stator vanes\" statorskovlar

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search