The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al serbio Seguros Translation Glossary

inglés term serbio translation
insurance investigation file (po) zatvaranju predmetne štete
commercial insurance komercijalno osiguranje
Construction all risks (CARR) osiguranje izgradnje od svih rizika (CAR)
Entered by: Lillian B Popmijatov
delay in startup insurance osiguranje \"Odgođeni početak (DSU)\" / osiguranje \"Gubitak budućeg profita (ALOP)\"
Entered by: Lillian B Popmijatov
disability income policy polisa za naknadu fizičke onesposobljenosti
Entered by: Aleksandar Skobic
employment practices liability Odgovornost za praksu zapošljavanja
free issue besplatan materijal
Entered by: Lillian B Popmijatov
full replacement cost cover pokriće/osiguranje cene/troškova potpune zamene
Entered by: Lillian B Popmijatov
government program payers koji se plaća/osigurava preko/putem vladinog programa (zdravstvene zaštite)
Head of Claims rukovodilac službe za potraživanja (klijenata)
Entered by: Cedomir Pusica
HSA - health savings account medicinski/zdravstveni štedni račun
indemnity payer koji isplaćuje nadoknadu/Nnaknadu (štete/iz osiguranja)
liability insurance osiguranje od odgovornosti
monthly anniversary isti dan u mjesecu
no-fault (state, divorce...) (sistem) bez (utvrdjivanja) krivice
on a reinstatement basis по основу реактивирања (осигурања)
Entered by: Lillian B Popmijatov
Participating Policyholders vlasnici polisa sa participirajućim osiguranjem
Entered by: Aleksandar Skobic
PPO - participating provider organization zdravstvena ustanova u mreži
probation services/staff Poverenička služba/osoblje
procura, procurer punomoc, prokura
REMEDY ON CONTRACTOR\'S FAILURE TO INSURE pravno sredstvo (koje po ugovoru preduzima investitor u slučaju propusta izvođača)
salvage spasavanje imovine
Senior Citizens Saving Scheme model štednje za starije građane/osobe
subrogation prelazak prava na ispunioca
survivor pension porodična penzija
Entered by: V&M Stanković
third-party coverage (osiguravačevo/osiguravajuće) pokriće za štetu pričinjenu trećim licima
waivers of subrogation odricanje od subrogacije
Worker’s Compensation Insurance osiguranje od posledica nezgode
\\\"claims made basis\\\" na osnovu/bazi prijavljenih šteta, na osnovu zatraženih naknada za štetu

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search