The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al lituano Administración Translation Glossary

inglés term lituano translation
account director Klientų aptarnavimo grupės vadovas
Appeal or qualities patraukli išvaizda arba savybės
Articulate the nature aiškiai išreikšti pobūdį (esmę)
brainstorming smegenų šturmas
Client sign-off klientų pasirašymas
competence-based strategic management kompetencija grįstas (paremtas) strateginis valdymas
corrective action including recalls pataisos, ēskaitant ir i¹ģmim± i¹ apyvartos
cross-pollination keitimasis žiniomis ir idėjomis
De- and re-scoped [atliekama] analizė ir sintezė
Electronic applications elektroninės taikomosios programos
Focus group Tikslinė grupė, atrinktų darbuotojų grupė
good/best practice gera praktika
Entered by: Romualdas Zvonkus
Hunches and suppositions įtarimai ir prielaidos
Entered by: Justas Staniulis
Image courtesy of nuotrauka spausdinama su XXX sutikimu
Iterative nature Ciklinis pobūdis
leading and advocating design dizaino idėjos plėtojimas ir gynimas
line manager skyriaus viršininkas, tiesioginis viršininkas
line supervisor at police station kontroliuojantis/prižiūrintis policijos pareigūnas
Lines of authority pavaldumo tvarka
Entered by: Gintautas Kaminskas
Material specification medžiagų specifikacija
Paper prototyping popieriniai prototipai
Entered by: Kristina Radziulyte
policy veiklos kryptis, principas, esmė, nuostata
Print communications spausdintiniai pranešimai
Qualifiable term kokybinis rodiklis
servant leadership vadovavimas tarnaujant
Site management gamyklos vadovybė
Smart objectives protingi tikslai
Team brief komandos/grupės pasitarimas
The benefits of an extension išplėtimo (padidinimo, prailginimo) nauda
to have a major stake in būti labai suinteresuotas politikos rezultatais
Entered by: Gintautas Kaminskas
To lead by design imtis projektavimo iniciatyvos; imtis iniciatyvos projektuojant
Variable rates kintamieji įkainiai
Entered by: Vita Juciuviene

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search