The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a lituano Derecho: contrato(s) Translation Glossary

inglés term lituano translation
Act of God stichinė nelaimė
Affidavit in Support to be Assigned as a Guardian over a Minor rašytinė priesaika dėl paskyrimo nepilnamečio globėju
against a signature pasirašytinai
agency line framework agreement agentūros pamatinė sutartis
answer with one\'s case atsakas į bylos turinį/argumentaciją
assured non-shorthold tenant/tenancy garantuotasis netrumpalaikis nuomininkas/garantuotoji netrumpalaikė nuoma
Assured Tenancies and Agricultural Occupancies Regulations užtikrintos nuomos ir žemės ūkio valdymo nuostatai
at witness tai patvirtinant
Entered by: Kristina Radziulyte
average agreement susitarimas dėl laivo avarijos nuostolių paskirstymo
be drawn upon pasinaudoti
bonus arrangement susitarimas dėl premijos / priemokos
Entered by: Edita Rimavičiūtė
British Nationality in the Union and Naturalization and Status of Aliens Act, 19 Britanijos pilietybės suteikimas Pietų Afrikos Sąjungos piliečiams ir svetimšalių natūralizacijos bei statuso įst.
Entered by: Jurate Kazlauskaite
by reference to or inference from atsižvelgiant į [...] arba sudarant išvadą iš [...]
Entered by: Gintautas Kaminskas
causes of action ieškinio pagrindas / pagrindas pareikšti ieškinį teisme
Certificate of Revival veiklos atnaujinimo liudijimas
Chinese Walls (vidininių) interesų konfliktų prevencija
collocation kolokacija
commissioner for oaths priesaikas tvirtinantis pareigūnas
consequential damages negauta nauda
criminal or administrative actions and sanctions baudžiamojo ar administracinio pobūdžio priemonės ir sankcijos
Entered by: Jurate Kazlauskaite
deputy member nario pavaduotojas
development, engineering, sample costs and proofs projektavimo, konstravimo, pavyzdžių pateikimo ir patvirtinimo išlaidos
dirty finger print records orlaivio žurnalas
dispose tvarkyti
Entered by: Vita Juciuviene
emergency proceedings ypatingosios procedūros
Equitable Indemnity Teisingumo principu taikoma kompensacija
estate (bankrutavusi) imone
execute in blank neužpildytas
for your records Jūsų informacijai
Entered by: Vitals
framework documentation (tiekėjo parinkimo proceso) sąlygų dokumentacija
Entered by: Gintautas Kaminskas
FTE viso etato ekvivalentas (VEE)
Entered by: Jurate Kazlauskaite
General conditions for purchase XXX/Area Purchase general XXX bendrosios pirkimų sąlygos/bendrieji srities pirkimai
Entered by: Vitals
General power of attorney bendrasis įgaliojimas
give effect to choice nesuteikiant teisės rinktis
holiday year atostogų metai
Entered by: Kristina Radziulyte
in consideration of the covenants herein contained and other good and valuable c atsižvelgdamos į čia nurodytas sąlygas bei deramą atlyginimą, kurio...
Indemnify (indemnity) garantuoti nebaudžiamumą
Entered by: Gintautas Kaminskas
injunctive relief teismo įpareigojimas (nepažeisti ieškovo teisių)
installation of an application programos diegimas
is bound by the signature įsipareigojimus patvirtina parašu
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search