The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al lituano Informática: Programas Translation Glossary

inglés term lituano translation
docked menu fiksuotas meniu
breadcrumb navigation links naršymo kelias
breadcrumb parent naršymo kelio pirminis tinklapis
database resides in networked environments duomenų bazės vieta tinklo aplinkoje
Deck Ctrl medijos įrenginio valdymas
Deck Ctrl (TV) medijos centro valdymas
disassemble išardyti, suskaidyti
editing Boolean Engine blocks by using Relay Ladder Diagram „Boolean“ (Bulio logikos) variklio blokų redagavimas naudojant relinę daugiapakopę diagramą
File failas
Entered by: Anna Tomashevskaya
files containing blockware rinkmenos/bylos su blokine (programine) įranga
Forseek/Backseek [pa]ieška pirmyn / atgal
fully hosted visiška priegloba, visiškai priglobtas
geo-referenced format georeferencinis formatas, geografinių nuorodų formatas, formatas su geografinėmis nuorodomis
granular control tikslesnis valdymas
Entered by: Kristina Radziulyte
Hokkien hakų
Host names can be used with name server jei (tinkle) yra vardų serveris, galima naudoti (kompiuterių/įrenginių) (tekstinius) pavadinimus
I/O transfers over-ridden by forcing or simulation Įvesties / išvesties perdavimas nepaisomas priverstinai arba modeliuojant
instanced macro and module (at)naujinta makrokomanda ir modulis
layer diffusion sluoksnio iš[si]sklaidymas
Open Journal Systems (OJS) atvirosios žurnalų sistemos (OJS)
patch pataisa
pseudocode pseudokodas
Select the box to be prompted to... (varnele) pažymėkite žymimąjį langelį, kad programa paragintų (pridėti dar vieną kalbą...
Sophisticated program sudėtingą programa
Entered by: Gintautas Kaminskas
Task enable can be forced to False using the toolbox. užduoties įjungimo kintamajam galima priverstinai priskirti vertę
the scope of the signal cross-referencing signalo kryžminės nuorodos aprėptis / apimtis
undock button fiksavimo atsisakymo mygtukas

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search