The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al lituano Química, Ciencias/Ing. quím. Translation Glossary

inglés term lituano translation
(w/w) masės dalis
3-Iodide-2-Propinyl Butyl Carbamate 3-jodo-2-propinil butilkarbamatas
abrasive process media abrazyvinė matuojamoji/proceso terpė
Active enzyme protein aktyvus fermento baltymas
base bazė
bismuth subcitrate potassium bismuto subcitrato kalio druska
brominated flame retardants brominti antipirenai
Entered by: Mindaugas Vasinauskas
butylphenyl methylpropional butilfenilo metilpropanolis
CAS-OB (Composition adjustment by sealed argon bubbling - oxygen blowing) Sudėties koregavimas leidžiant argono burbulus ir deguonies srovę sandarioje talpykloje
Entered by: Mindaugas Vasinauskas
Confine as possible kiek įmanoma izoliuoti
Entered by: Vitals
continuous phase nepertraukiama (tolydi) fazė
Entered by: Marius Reika
Cosmetovigilance kosmetikos priemonių kontrolė
digestion, digested asimiliavimas, ekstrahavimas; asimiliuotas, ekstrahuotas
Driwite konservuojamųjų medžiagų mišinys „Drywite“
Dye binding dažymas
fragment crystaline Fc
General Classification guideline for preparations of the EU ES bendrosios preparatų klasifikavimo gairės
glasiofluvial deposits fliuvioglacialinės nuogulos
ground and bond all containers Įžeminti ir įtvirtinti visas talpyklas
HA-oils aromatinė (žalia) nafta
Halocarbon halogeninti angliavandeniliai
hard water kietas vanduo
herbicides may volatize and contaminate the pesticides herbicidai gali pasklisti/išgaruoti/tapti lakiais ir užteršti pesticidus
Entered by: Vitals
if you are sensitive to any of its ingredients jei esate jautrūs kuriai nors jo sudedamajai daliai
Industrial formulation of lubricants pramoniniai tepalai
Intermittent releases neištisiniai pavojingų medžiagų išsiskyrimai
lignans lignanai
linolinas linolenic acid
mažiausiai keičia vario savybes has the least modifying (altering) effect on copper properties
maltoheptaoside maltoheptaozidas
Entered by: Rasa Racevičiūtė
mass action law veikiančių masių dėsnis
Measurement system matavimo sistema
mercaptan-terminated polymer polimeras su merkaptano galinėmis grupėmis
Entered by: Kristina Radziulyte
metal filled epoxy resin metalu prisotinta epoksidinė derva
moisture cure impregnavimas nuo drėgmės
Entered by: Gintautas Kaminskas
molten tack lipnumas išlydžius (karštasis lipnumas)
Mould Release Agents preparatas (priemonė), neleidžiantis medžiagai (liejiniui) prilipti prie formos
Naphtha (petroleum), hydrotreated light pirminis benzinas (naftos), paveiktas vandeniliu
Entered by: Kristina Radziulyte
NE nenustatyta
Entered by: Kristina Radziulyte
NOS (not otherwise specified) kitaip neapibrėžta
Entered by: Kristina Radziulyte
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search