The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al húngaro Matemáticas y estadística Translation Glossary

inglés term húngaro translation
(error/alpha) spending function hibaelosztási függvény / alfaelosztásos függvény
Entered by: József Lázár
4 Parameter Logistic Curve (4PLC) fit data reduction method 4-paraméteres logisztikus görbeillesztési adatredukciós módszer/eljárás
95% confidence intervals non-adjusted for multiplicity and exploratory statistics. a 95%-os konfindencia intervallumok nincsenek multiplicitáshoz és feltáró statisztikához igazítva
along the curvilinear function a görbe vonalú függvény mentén
applicative array applikatív tömb
BarWhisker Chart, bar and whisker chart oszlopdiagram szélsőérték-jelöléssel
bias weight súlyozási torzítás
Entered by: JANOS SAMU
Boolean operator Boole-operátor
capability accuracy előállítási/gyártási pontosság
confounding variable zavaró változó
consistent and graded relationship konzisztens és arányos kapcsolat
constraint solving technology megszorításmegoldó technológia
control for kontrollként alkalmazni
convenience sample kényelmes minta
cosinor analysis, cosine peak, acrophase Cosinor-analízis, koszinuszcsúcs/-maximum, acrophase
cumulative fraction normált kumulatív eloszlásfüggvény (értéke)
Error bar hibavonal
etiologic fraction etiológiai hányad
extreme and mean ratio folytonos osztás, aranymetszés
gain function nyereségfüggvény
Industry source information ágazati forrásadatok
interaction term kölcsönhatás/interaktív tag
leveraging quantifier instantiation kvantorpéldányosítási eljárások felhasználásával
linear regression lineáris regresszió
Locus pontok geometrikus helye
Entered by: SZM
marginal mean marginális átlag/átlagérték/középérték
measurement sphere mérőgömb
median earnings kereset(ek) mediánértéke
Entered by: SZM
mixture analysis összetétel-elemzés
Monster group Fischer–Griess Monster (csoport)
monstrous moonshine moonshine-elmélet
multivariable adjusted regression model többváltozós korrigált regressziós modell
null model with the variables time and country fitted nullmodell
pattern counting mintaszámlálás, alakszámlálás, jellegzetesség-számlálás
populate feltölt, benépesít, betölt
power regression hatványfüggvényes regresszió
process variation folyamat változása
proportional hazards assumption arányos hazárd modell feltevése
propositional satisfiability propozícionális | bináris | logikai kielégíthetőség
Ranked graph rangsorolt adatok táblázatban
Entered by: SZM
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search