The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al húngaro Derecho: contrato(s) Translation Glossary

inglés term húngaro translation
must be followed to the end állapotát a vizsgálat lezárásáig figyelemmel kell kísérni
"...no Party shall have further recourse against the other Party..." Egyik fél sem támaszt visszkereseti igényt a másikkal szemben
"Tenants of the building which are not at arms' length from Seller" az épületnek az eladótól nem független bérlői
...under exclusion of its conflicts of laws principles ...kollíziós szabályainak kizárásával
50% share of the service charge az eljárási illeték 50%-os része
a retainer and commitment foglaló és kötelezettségvállalás
a review of the company's records and reporting concerning tax matters a társaság nyilvántartásainak és adóügyekkel kapcsolatos beszámolásának áttekintése
act nyilatkozat, bizonylat, igazolás
Entered by: SZM
act of acceptance teljesítési igazolás / átvételi elismervény
act of God vis major, vis maior, erőhatalom
action (jogi szakzsargon) intézkedés
Entered by: Csaba Ban
active contributory loss közreműködők által okozott kár
adjustment sheet of income and expenses bevételek és kiadások kimutatása
advance draw jutalékot csökkentő előleg
affect csorbul
affidavit and release jogi nyilatkozat és felelősség kizárása
agreement of sale adásvételi szerződés/megállapodás
ajánlatkérő CONTRACTING ENTITY
all rights saved and reserved minden jog fenntarva
Ancillary Agreements kapcsolódó szerződések/megállapodások
Entered by: Erzsébet Czopyk
any and all minden
any negligent or more culpable act or omission hanyag/gondatlan vagy nagyobb fokú vétkes magatartás vagy mulasztás
Entered by: József Lázár
applicable to XY\'s business XY üzleti tevékenysége során felhasználható
arising from a course of dealing ügylet során felmerülő
Articles of Organization társasági alapító okirat
as the same may be... ...
as-built megvalósulási (dokumentáció, rajzok stb.)
Entered by: Eva H.
Attorney-in-Fact megbízott képviselő/ügyintéző
back to back basis viszontszerződés alapján
balance of the agreement a szerződés többi/fennmaradó rendelkezése(i)
bankruptcy law vs. insolvency law csődtörvény kontra fizetésképtelenségi törvény
Entered by: SZM
Battle of the Forms blanketták csatája
beneficial owner tényleges tulajdonos
Entered by: Krisztina Kotai
billcode számlatípus azonosító kód
Entered by: József Lázár
body of law applicable to choice of law jogválasztásra irányuló jogszabályok
books of account, accountig records főkönyv, könyvelési bizonylatok
border revision határellenőrzés, vagy útlevélviszgálat
breach megszegés
Entered by: SZM
build-to-print gyártástervezés és gyártás
business parts üzletrészek
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search