The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al húngaro Inversiones / Valores Translation Glossary

inglés term húngaro translation
$100k 100 ezer dollár
Entered by: Krisztina Kotai
2% issuers capped kibocsátónként max 2%-os arányban
angel investor angyali befektető or üzleti angyal
appropriation request költségkeret igénylés
Entered by: Csaba Ban
bounce visszapattanás
Entered by: Krisztina Kotai
buy-and-hold investor "buy-and-hold" stratégiát követő befektető
capital note adóslevél
Entered by: Krisztina Kotai
class B share B típusú részvény
commodity futures határidős árutőzsdei ügylet, árutőzsdei határidős ügylet
compliance department megfelelési osztály
Entered by: Orsolya Mance
confiscatory tax elkobzó adó
create secure holding conditions biztonságos birtokban tartási feltételeket létrehozni
Entered by: JANOS SAMU
crystallize / crystallization elszámolás
Entered by: Ildiko Santana
Day High Bid Legmagasabb Napi Ajánlat
Entered by: Ildiko Santana
day sales outstanding kintlevőségek átlagos beszedési ideje
debt fund hitelpapíralap
default amount alapértelmezett összeg
Entered by: Ildiko Santana
deferred revenues halasztott bevételek
diluted share bővített részvényenkénti hozam
disclosure schedule Közzétételi nyilatkozat
discounting rate leszámítolási kamatláb
equity method subsidiary equity módszerrel konszolidált társult vállalkozás
equity-settled tőkeinstrumentumban teljesített
floating a company céget tőzsdére bevezet / tőzsdén jegyez
forward-looking statements előremutató állítások
grant juttatás
gross pooled cash-on-cash IRR bruttó összevont készpénz IRR (belső megtérülési ráta)
high-intensity events nagy intenzitású események
junior partner in a syndicate szindikátus kisebb (kisebbségi) tagja
legal and special domicile törvényes és egyedi székhelye
low tide mark minimumérték, alsó érték, alsó referenciaérték
midmarket leadership középpiaci vezetőszerep
mortgage derivative jelzálog-alapú származékos termék
note kötelezvény
Entered by: Krisztina Kotai
Note principal and subordination... tőkeösszeg és alárendelt kölcsöntőke
on a non-consolidated basis nem konszolidált alapon
Entered by: Ildiko Santana
Open Markup árfolyamkülönbözet nyitóértéke
Entered by: Ildiko Santana
order exposure rendeléssel/megbízással kapcsolatos kockázatveszély
Entered by: Krisztina Kotai
participatory notes indiai szabályozás szerint meghatározott letéti jegyek
Entered by: Krisztina Kotai
plan asset nyugdíjalapi aktívák
Entered by: Krisztina Kotai
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search