The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al húngaro Medioambiente y ecología Translation Glossary

inglés term húngaro translation
preservationist természetvédő/természetmegóvás (de főként lásd alább)
"Wanted! Seas and Oceans Dead or Alive" Figyelem! Tengerek és óceánok - élve vagy holtan?
across themes témakörök között, témakörökön átivelő, köztes
Entered by: SZM
Advanced Grants szenior (kutatói) ösztöndíjak
Entered by: SZM
aeroflot aeroflot reagens
air scour blower membrán-lefúv(at)ó ventilátor
Air Traffic Management légiforgalom-szervezés
Entered by: SZM
arms-length internal audit külső felek bevonása nélkül végzett házon belüli könyvvizsgálat/audit
Entered by: JANOS SAMU
biodiversity biodiverzitás/ biológiai sokszínűség
carbon footprint szén-dioxid lábnyom
carbon offset schemes széndioxid-kibocsátást ellentételező rendszerek
cogeneration building tartalék gázgenerátor épület
compliance mechanism megfelelési mechanizmus
desertification elsivatagosodás
direction trough elvezető csatorna
draw vonz
Entered by: SZM
economic and social cohesion gazdasági és társadalmi kohézió
Entered by: SZM
estuary tölcsértorkolat
feed-stocks takarmány - ebben az összefüggésben!
Entered by: SZM
Flash pyrolisis gyorspirolízis
Gap Analysis (Proposal) eltéréselemzés (i javaslat)
global warming globális felmelegedés
green electricity zöld/környezetkímélő módon termelt villamos áram
guilt money bűnbánatpénz
high-impact research nagy hatású kutatás
Entered by: SZM
How run meter forgásirány-mérő
ice pigging Jégkásás (jégdugós) tisztítás
identify keres/megtalál
Entered by: SZM
Initial Environmental Review Előzetes környezetvédelmi felülvizsgálat / audit
integrative architectures integratív építészet, integratív építészeti módszerek/eljárások
Entered by: SZM
Knowledge for energy policy making Az energiapolitika kialakításához szükséges ismeretek/tudásanyag/tudnivalók
Entered by: SZM
leading established researchers elismert kiváló/vezető/élvonalbeli kutatók
Entered by: SZM
liberation measurements emisszió mérések
limitations és/vagy restrictions mennyiségi korlátozások és/vagy más megszorítások
Entered by: József Lázár
locavore lokálevő, locavore
LOTO lezárás/jelzési eljárás
media médiák
Entered by: SZM
melting (be)olvasztás, salakolvasztás(os égetés)
Entered by: Erzsébet Czopyk
mitigation enyhítés, kárcsökkentés
Entered by: SZM
nutrient flows tápanyagkörforgás
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search