The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al húngaro Educación / Pedagogía Translation Glossary

inglés term húngaro translation
(church) lay worker laikus munkatárs
Entered by: SZM
(student) Clearinghouse forrásközpont
academic honor tanulmányi dicséret
Entered by: Ildiko Santana
Accreditation of Prior Learning oktatási rendszeren kívül szerzett tudás elismerése
adventure education kalandpedagógia
Entered by: SZM
AP (advanced placement) course AP (előrehozott felsőfokú) kurzus
approved programme akkreditált képzés
associates (degree) 2-éves felsőfokú tanulmányok után kapható diploma (USA)
Bachelor in Biology alapszakos biológus
Bóbita (VI). osztály Grade 6 (“Pixie”)
behaviorism behaviorizmus
benefit of discussion lemondva a felszólamlás jogáról
Entered by: Andras Szekany
block release és day release training meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos képzés, illetve a hét bizonyos napjain történő képzés
burden of duty, burden of performance felelősség súlya, teljesítménykényszer
certification item bizonyítvány/igazolás kiállítását megkövetelő tantárgy/feladat
Entered by: JANOS SAMU
children with special and additional needs különleges oktatási-nevelési szükségletű gyermekek
civic engagement társadalmi elkötelezettség
closed book test segédeszközök nélküli vizsga
Cognitive Domain megismerési tartomány (gondolkodási szint) / kognitív (értelmi) terület / kognitív tartomány
college of higher education főiskola
COMMON CORE MODULE közös képzési modul
Entered by: SZM
concept inventory fogalomismereti feleletválasztós teszt
Entered by: Eva H.
context-embedded language kontextusba ágyazott megnyilatkozás
Conversion training továbbképzés (szövegkörnyezet szerinti értelmezés alapján)
Entered by: SZM
core clause magmondat
Entered by: SZM
cross-media learning médiaközi tanulási megoldás
cultural management and production kultúraszervezés és -termelés
Entered by: SZM
deafened (person) megsüketült,
Entered by: SZM
Diploma Mill diplomagyár
eLearning e-tanulás
Entered by: Katalin Szilárd
Endowment professorship alapítványi professzúra
Ethnic Minority & Traveller Achievement Service Etnikai Kisebbségek és Vándoretnikumok Oktatás-felzárkóztatási Szolgálata
Entered by: Katalin Szilárd
Europass CV europass önéletrajz
Entered by: Jozsef Gal
exam marker vizsgadolgozat-értékelő
Entered by: JANOS SAMU
final portfolio (diplomához szükséges) portfólió
Entered by: SZM
gender mainstreaming a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése
gender studies gender studies (társadalmi nemek kutatása)
half-day focus groups félnapos fókuszcsoport
Honor roll kimagasló tanulmányi eredmény(ért járó dicséretben részesült)
Entered by: Ildiko Santana
honours programme kiemelt / tehetséggondozó kurzusprogram
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search