The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al danés Medicina: Salud Translation Glossary

inglés term danés translation
"wet read" foreløbig vurdering (af gammeldags todimensionalt røntgenbillede fremkaldt i mørkekammer)
-mediated inhibition -medieret hæmning
Artificial Skin kunstig hud
Entered by: kimjasper
associated with forbundet med
atherothrombotic aterotrombotisk
base of the spine .....ved bunden af rygsøjlen
bulking agent fyldstof
circuit system
Consumable tray engangs bakke
creation anlæggelse eller dannelse
declot opløse det
Decreased platelet aggregation nedsat trombocytaggregation
dosimetrist dosimetrist
engraftment engraftment
excess overrepræsentation
facility protocol hospitalsprotokol
firing affyring
follower en der følger en andens valg (eller beslutning)
Gastrointestinal adenosquamous carcinoma gastrointestinalt adenoskvamøst karcinom
health care provider sundhedspersonale
Healthcare specialist din læge/behandler
Healthcare team sundhedspersonale (eller blot "din læge eller sygeplejerske"
hub muffe
I would maintain gentle but firm compression with an elastic compression garment Jeg ville opretholde en let, men fast kompression med en elastisk støttestrømpe
Entered by: David Koppel
IC ward intensivafdeling
informed consent informeret samtykke
IV Push i.v. givet én gang
Lactated Ringer Solution Ringer-laktatopløsning // Ringersopløsning
Large-bore Catheter hub muffe til kateter med stor diameter
latrogenic iatrogen
Entered by: Susanne Roelands
luggage allowance Tilladt bagage
medical grade medicinsk kvalitet
methylthioninium methylthionin
Non-ST segment elevation acute coronary syndrome akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet
pace yourself find din egen rytme
Patency (at være) åben eller frilagt (må evt. omskrives en smule)
Entered by: Christine Andersen
physis or growth plate epifyseskive
Entered by: Steen Johnsen
PPSB coagulant blood fraction transfusions transfusioner af PPSB-blodprodukt
Entered by: Lone Sørensen
proof testbevis
Proof of mechanism bevis for mekanismen
Entered by: Steen Johnsen
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search