The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a danés Medicina: Cardiología Translation Glossary

inglés term danés translation
regurgitant jets regurgiterende jets
Entered by: Alice Wolfe, DDS
1/8 post Bananplugg 3,2 mm
active-site binding moiety del, der binder til det aktive site
Entered by: Lone Sørensen
alpha spending function alpha spending function/alfa monitoreringsfunktion
anterior conduction anterior konduktion
antiplatelet trombocythæmmer
aortic root venting for de-airing udluftning af aortarod
Entered by: Alice Wolfe, DDS
bail out eptifibatide støtte-eptifibatid
Entered by: Lisbeth Mejer
bell side of stethoscope stetoskopets klokke
bench tested sammenlignet med
branched endograft forgrenet endograft
Entered by: Lone Sørensen
bundle branch block grenblok
caliper skydelære
cardiac cardial
carotid endarterectomy carotisendarterektomi
cerebral catherization lab cerebral kateterisationslab(oratorium)
class ICs klasse Ic
composite endpoint sammensat endepunkt
Congenital cardiovascular defect medfødt kardiovaskulær defekt
Entered by: Steen Johnsen
contiguous leads samhørende afledninger
delivery performance
Dependencies viewer Dependencies kigger
ECG recovery EKG-genopretning/genoprettelse
equation operators operatorerne i ligningen
first-line, second-line or third-line therapy 1. linie, 2. linie, 3. linie
flagged meddelt
flexes smertereflekser / reflektoriske (stress) reaktion på smerter
Force constraint kraftbegrænsning eller styrkebegrænsning
immediate and late inner lumen coronary vessel diameter Umiddelbar og sen indre lumendiameter i koronararterie
junction node
line listings liniebeskrivelser
lost to follow-up tabt for opfølgning
Entered by: Lisbeth Mejer
low pressure fixed stabil ved lavt tryk
magnitude tak/takker
Micro reentry circuits reentry mikrokredsløb
Entered by: Lisbeth Mejer
minirail tip miniRAIL-spids
posteroseptal posteroseptal
R:S ratio R/S ratio
sinus node sinusknude
urgent coronary revascularization akut koronar revaskularisering
Entered by: Lone Sørensen
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search