The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al danés Medios / Multimedia Translation Glossary

inglés term danés translation
(dB) quieting sensitivity følsomhed ved (dB) støjdæmpning
after-image lag efterglød
Entered by: Charlotte Langbeen
Alpha Blend Graduering (Alpha Blend)
Entered by: Susanne Roelands
at line level med linjesignalstyrke
AV control receiver AV-modtager
Baa, baa, black sheep, Have you any wool Mæ,mæ, lille lam, har du nogen uld
Basic Adjustment Settings Grundindstillinger
Entered by: Charlotte Langbeen
Changer CD-skifter
conductive (elektrisk) ledende
configure the player for 5.1 output indstil afspillerens lydudgang til 5.1 surround
Cue the equipment spol/ryk frem
Entered by: Susanne Roelands
dialog style list dialogemner
Entered by: Susanne Roelands
dock dockingstation
Docking cradle Docking station
Dubbed the “MP3 of video” for its remarkable compression Den kaldes "videoens mp3" på grund af dens formidble evne til datakomprimering
Entered by: Susanne Roelands
electrical / optical audio out elektrisk / optisk audioudgang
frame-by-frame playback afspilning billede for billede
Entered by: Susanne Roelands
frequency synthesized tuner frekvens-syntetiseret tuner
Entered by: Susanne Roelands
Image Invert inverteret billede
Entered by: Susanne Roelands
Issue trick mode commands send/afgiv trickfunktionskommandoer
Entered by: Susanne Roelands
Jump interval springinterval
Entered by: Susanne Roelands
Line-in Line-indgang
logical format logical format (filsystem)
Entered by: Susanne Roelands
long lost kære, savnede
Entered by: Pernille Chapman
mode mode (dvd-mode)
OSD Language menusprog
Entered by: Susanne Roelands
poster screens informationsskærme
Entered by: Susanne Roelands
Programmation Card programmeringskort
Shoplifting is a victimless crime...like punching someone in the dark. ... butikstyveri er en forbrydelse uden offer ...som at slå nogen i mørket
Slave Courtesy Banner underordnet ekstrabanner
Entered by: Susanne Roelands
The Communion of Saints de helliges samfund
Entered by: Christine Andersen
thumbnail miniature
Tune Lower/Higher Søgning op/ned
Vertical touch strip Lodret Touch Strip
views visninger
Entered by: Susanne Roelands
voice-recording stemmeoptagelse
Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed Den, der udgyder menneskets blod, skal få sit blod udgydt
Entered by: Soren Petersen

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search