The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a danés Derecho: (general) Translation Glossary

inglés term danés translation
prohibition of the chemical ban ordinance ..omfattet af forbuddet i bekendtgørelsen
Entered by: Susanne Roelands
Provided with all faults 'som beset' / 'som det er og forefindes'
PTI URN før-retslig anliggende unikt reference nummer
qualified homicide Mord under skærpende omstændigheder
Rebuttal expert witness disclosures fremlæggelse af yderligere processkrifter i forbindelse med sagkyndige vidneerklæringer
Entered by: Steen Johnsen
Registered in the Books of Council and Session registreret i de offentlige retsbøger (Books of Council and Session)
Release of Claims kravsfrafald/opgivelse af krav
Entered by: Susanne Roelands
renovation contract, agreement kontraktfornyelse, aftalefornyelse
representation of fact fremstilling/fremlæggelse af kendsgerninger
representations erklæringer
Entered by: Susanne Roelands
return of service stævningskvittering
Entered by: Steen Johnsen
Second Amendment 2. tilføjelse
Sellars\' Decl. and Selllars Exh. erklæring og bevismaterialer fra Sellars (som efternavn) / salgerens erklæring og bevismaterialer
Senior management/board consideration of notifying regulators to received..... Bestemmelse paa bestyrelsesniveau om hvorvidt styrelsen skal meddeles ved modtagelse af .....
served on the Properties presenteret på ejedommen
service of process Forkyndelse af stævning
Entered by: Steen Johnsen
severability Vilkårenes uafhængighed
Sheriff and bailiff foged og retsbetjent
Special Assistant U.S. Attorney Sær-Vice Advokat for De Forenede Stater
Entered by: Christian Schoenberg
speed-to-market markedsføringshastighed
Entered by: Susanne Hemdorff
SPV særskilt selskab
Entered by: Tina sejbjerg
statements and matters stated udtalelse eller et fremsat udsagn
Summary judgment summarisk dom
Entered by: Tina sejbjerg
Summary Judgment Motions begæringer om summarisk pådømmelse
Entered by: Steen Johnsen
to the exclusion of its conflict of laws rules for at udelukke reglerne fra international privatret
Tokyo District (Summary) Court Byretten i Tokyo (summarisk)
transposed gennemført
under pain of nullity føre til ugyldighed
under the terms of the CE endorsement i henhold til CE-godkendelse
Entered by: Susanne Roelands
United States District Court United States District Court (forbundsdomstols førsteinstans i USA)
Entered by: Steen Johnsen
unless engaged to do so on the Group’s behalf med mindre det gøres (det er arrangeret) på gruppens vegne
Entered by: Susanne Roelands
vote effective stemme gyldig
Warranty of title ejendomsgaranti
While every effort has been made Skønt vi har bestræbt os på ...
Entered by: Susanne Roelands
witdrawals udbetalinger
Entered by: Barbara Østergaard
without prejudice to uden præjudice for
WTORS Fastspændings- og sikkerhedsselesystemer til kørestole (med passager)
Entered by: Pernille Chapman
« Prev

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search