The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a danés Derecho: (general) Translation Glossary

inglés term danés translation
severe civil and criminal penalties alvorlige civil- og strafferetlige sanktioner
Entered by: Susanne Roelands
... without prejudice to any other remedy ... ... uden præjudice for andre rettigheder, retsmidler, beføjelser eller indsigelser ...
a defended claim en sag, hvor sagsøgte bestrider påstanden
Entered by: Vanda Nissen
a tender award licitationskontrakt
Entered by: Vanda Nissen
Acknowledgement of Service bekræftelse af forkyndelse
Acknowledgement of Service bekræftelse på forkyndelse
Entered by: Vanda Nissen
admissibility into evidence lovligheden af beviser
Adversary proceeding konkursbegæring / konkursbehandling
Entered by: Steen Johnsen
after having reached the caps of fines efter maksimumsgrænsen for bøder allerede er nået
Entered by: Susanne Roelands
amount of difficulty sværhedsgraden
anti-corruption laws antikorruptionslovgivning
Entered by: Charlotte Langbeen
as the case may be afhængig af den givne situation
Asset Allocation funds Asset Allocation aktiver
assigns befuldmægtigede/stedfortrædere
Entered by: Susanne Roelands
Associate advokatfuldmægtig
assume the exclusive defense and control påtager sig det eksklusive forsvar og kontrol af...
At no expense omkostningsfrit/vederlagsfrit
Attorney and Counsellor at Law advokat
bargaining chip forhandlingsudspil
be the subject of a civil penalty enforcement action være genstand for civilretlige håndhævelsesforanstaltninger
capital crime alvorlig forbrydelse
Entered by: Susanne Rosenberg
cassation claim kassationsappel / kassationsretten
certificates of accuracy Rigtighedserklæringer
Entered by: Susanne Roelands
chattel løsøre
civil agency borgerservice kontor
Clear (any speeches or presentations made outside the Company.) godkende...
complaint Anmodning / ansøgning
complete færdigbehandlet
Entered by: Susanne Roelands
concerned involveret
concludent actions konkludente handlinger
conduct kontostyring/styring af kontoen
Council of ministers ministerråd
CPR 6.30 civilprocessens regel 6.30
Crime of passion affektmord
Entered by: Tina sejbjerg
Cross-vested jurisdiction instanskrydsende/-overlappende jurisdiktion
cuttings dispersion modelling model for spredning af materiale fra borehuller
Disclaimer of warranties ansvarsfraskrivelse
Entered by: Susanne Roelands
Disclaimer of warranty Garantifraskrivelse
Entered by: Tina sejbjerg
disgorgements konfiskerede beløb
Entered by: Vanda Nissen
District Probate Registry Distriktsskifteretten
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search