The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés al danés Derecho: contrato(s) Translation Glossary

inglés term danés translation
"Judgment upon the award rendered" Afgørelse kan med henblik på domfældelse..
Entered by: Tina sejbjerg
"Limited Effect of Waiver by Company" Begrænset effekt af virksomhedens eftergivelse ved misligholdelse
Entered by: Tina sejbjerg
accommodation Indkvartering
accruable akkumulerende
act of bankruptcy konkursbegrundende handling
Entered by: Idiomatic
agencies organer
all right and title alle rettigheder
as a principal to som fuldmagtsgiver (med hensyn til)
as between i forholdet mellem
as set forth by som beskrevet/angivet/udtalt
as the case may be som tilfældet er
as transposed som implementeret
asserted immunity from prosecution påberåbe sig diplomatisk immunitet
Entered by: Steen Johnsen
At-Will Employment ansættelse uden opsigelsesvarsel
Entered by: Tina sejbjerg
Burden estimate tidsbyrde beregning
Entered by: Steen Johnsen
cache cachelagre
Capitalisation Issue udstedelse af fondsaktier
Entered by: Steen Johnsen
charter/ company agreement stiftelsesoverenskomst; se i øvrigt nedenfor
Entered by: Tine Wanning
choice for value-added foretrukken markedsfører af skovbrugsprodukter med tillægsværdi
Civil liability civllretligt ansvar, civilretligt erstatningsansvar
Entered by: Steen Johnsen
clear day (of notice etc.) usually clear days (which may include non-business days) hel dag, hele dage, hele døgn, udover dagen, hvor mødet er varslet og dagen, det holdes
Entered by: Christine Andersen
co-mingled tilsammen
Commercial Counselor handelsrådgiver
Comminty-scale virksomhed, der omfatter bedrifter i flere medlemsstager, fællesskabsvirksomhed
Computation of Severance Beregning af fratrædelsesløn
conjunction i samarbejde med
Consulting Agreement konsulentaftale
contemplated der er forudset (i)
cure period afhjælpningsperiode
Entered by: Jan Andre de la Porte
data privacy law datasikkerhedslovgivning
deemed to constitute anses for at udgøre
diappointment uopfyldte forventninger
directors bestyrelsen
disclaimer of endorsement godkendelseserklæring
drag-along drag-along
enshrined værnes der om/har høj prioritet i .....
equity stamaktier, A-aktier, ordinære aktier
errors and omissions excepted med forbehold for fejl og udeladelser
Executive Vice President vicedirektør
Failure to exercise any right undlade at gøre brug af sine rettigheder
Entered by: Susanne Roelands
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search