The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

inglés a danés Química, Ciencias/Ing. quím. Translation Glossary

inglés term danés translation
acid-addition salt syreadditionssalt
alcohol teeth alkoholalkoxylat enheder
Bag coverage Dækning pr. pose
Entered by: Susanne Roelands
batchwise saturation portionsvis/batchvis mætning
Entered by: Pernille Chapman
bichromatic bikromatisk
brightener optisk hvidt
Chemical Fate Information Information om kemiske stoffers skæbne
Entered by: CharlotteLinder
chemical pathway reaktionsmekanisme
classified chemical substances klassificerede, kemiske stoffer
cross-streaked udstrøget på kryds
Entered by: Birgitte Hoffmann
Demerit defekt
Demulsibilty Demulgeringsevne
diastereomeric salts diastereomere salte
Entered by: CharlotteLinder
dilution field fortyndingsområde
diperoxydodecanedioic acid diperoxydodecandisyre
excess neutralizer overskydende neutraliseringsmiddel
Formulators formulatorer
free-base form fri baseform
glucose glucose
hard water hårdt vand
Human Threshold Response Data (MSDS) humane tærskelresponsdata
Hvad hører sammen? som er udtrykt og oprenset i et bioreaktorsystem ud fra en rodcellelinie fra en gulerodsplante
Imposed & zero current redox determinations påtrykt og nul-strøms redox-bestemmelser
Entered by: Birgitte Hoffmann
isethionates isethionater
Entered by: Bodil Little
least partial square partiel mindste kvadraters metode
long chain alkyl polyamide langkædet alkyleret polyamid
Entered by: Anna Haxen
maternally toxic dose maternelt toksisk dosis
Entered by: PCovs
mequivalents mækvivalenter/meq/milliækvivalenter
Entered by: Tine Wanning
methoxytrifluoromethylphenylacetic acid methoxytrifluormethylphenyleddikesyre
Entered by: CharlotteLinder
moiety del
moiety molekyldel
o-Cresolphthalein-complexone o-kresolphthalein-komplexon
occasional feeding intervaldosering
Entered by: Susanne Roelands
off-mains sewage udløbsspildevand //spildeslam
operably linked operationelt koblet
photobleaching agent fotoblegning
Entered by: Bodil Little
polar groups polære grupper
pressworking fluids væsker til metalforarbejdning
Prills kugleformede prøver/tabletter
Entered by: Steen Johnsen
product cure mechanisms hærdningsmekanismer
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search