The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

catalán al inglés Educación / Pedagogía Translation Glossary

catalán term inglés translation
més agosarada/agosarat more radical/ more daring
Entered by: Sheila Hardie
(amb) efectes econòmics (with a) financial penalty
administrador // gerent (univ.) administrator // bursar (univ.)
aposta pel coneixement i la innovació Promoting Knowledge, Encouraging Innovation!
arquitecte tècnic technical architect
bibliografia [ciència] Bibliographic(al) Studies
catedràtic de secundària // catedrático de secundaria senior teacher
ciències per al món contemporani Science in the modern world
Entered by: Chris Ellison
Cicles formatius training cycles
claustrals senate members
Col·legi de 2n ensenyament Secondary College
convalidacions, equiparacions, adaptacions adjustment, conversion, credit alignment
curs de Premonitora de lleure Course - Junior free-time educator
Curs instrumental Hands-on course
curs preuniversitari pre-university course
Entered by: Sheila Hardie
descriptiva (com a substantiu) description techniques
distribució tancada fixed distribution
docència education (according to context)
ECTS ECTS credits
Entered by: Gary Smith
edició programme
els estudiants que fan matrícula lliure external candidates
ensenyament de grau undergraduate education
Es fa el que preveu el programa de l'assignatura The course syllabus is covered
exhaurir el règim de permanència be studying for the maximum time allowed
FCEC Catalan Federation of Choral Organisations / Federació Catalana d'Entitats Corals (FCEC)
fer política play politics
Fer una aposta We commit ourselves
gerent manager, director , managing director
Entered by: Etienne Wallace
ICE Institute of Educational Sciences / Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
instància letter
Insuficient poor, unsatisfactory, hence a fail
la llengua suma language adds up (includes figurative senses)
la qualitat docent the quality of the teaching
Entered by: Sheila Hardie
major d'edat penal age of criminarl responsibility
mapes d’unitats de programació Curriculum planning maps
Entered by: Helen Blair
memòria de llicenciatura degree dissertation
No presencial Distance (learning)
Parentiu i investigació transcultural Human relations and cross-cultural research
Passat judicial record of convictions
per tal d\'incrementar la capacitat absortiva i d\'ús del coneixement to increase their capacity to absorb (or assimilate) and apply (or use) knowledge
Next »

Your current localization setting

español

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search