Páginas sobre el tema:   < [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] >
Off topic: Osmanlıca - Türkçe kaynaklar, Cumhuriyet boyunca Türkçenin serüveni, Günümüz Türkçesi...
Autor de la hebra: Adnan Özdemir

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turquía
Local time: 11:49
Miembro 2007
alemán a turco
+ ...
PERSONA QUE INICIÓ LA HEBRA
" Atatürk’ün Matematiğe ve Geometriye Kazandırdığı Terimler" Dec 19, 2014

--Alıntıdır--

Atatürk’ün matematiğe olan ilgisi üstün zekası ve yetenekleri ilk olarak matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi tarafından keşfedilmişti. Atatürk askeri öğrenimi süresince matematikle sistemli bir şekilde ilgilenmişti.İlerleyen zamanlarda da bu ilgisi devam etmiş önce “geometri” kitabı yazmış, sonra Sivas’da bizzat geometri dersi anlatmıştı.

Bu kitap, ilk kez 1937 yılında, Geometri öğretenlere ve bu konuda bi
... See more
--Alıntıdır--

Atatürk’ün matematiğe olan ilgisi üstün zekası ve yetenekleri ilk olarak matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi tarafından keşfedilmişti. Atatürk askeri öğrenimi süresince matematikle sistemli bir şekilde ilgilenmişti.İlerleyen zamanlarda da bu ilgisi devam etmiş önce “geometri” kitabı yazmış, sonra Sivas’da bizzat geometri dersi anlatmıştı.

Bu kitap, ilk kez 1937 yılında, Geometri öğretenlere ve bu konuda bilgi isteyenlere kılavuz olarak Kültür Bakanlığınca yayınlanmıştır. Atatürk bu eserde günümüzde kullandığımız terimleri türetmiştir.

Taksim BÖLME
Haric-i Kısmet BÖLÜM
Kabiliyet-i Taksim BÖLÜNEBİLME
Zarb ÇARPI
Mazrup ÇARPAN
Mazrubata Tefrik ÇARPANLARA AYIRMA
Muhit-i daire ÇEMBER
Tarh ÇIKARMA
Amudi DİKEY
Gaye LİMİT
Aşa’ri ONDALIK
Kat’ı Mükafti PARABOL
EHRAM PİRAMİD
Menşur PRİZMA
İhtisar SADELEŞTİRME
Suret PAY
Mahrec PAYDA
Hatt-ı Mümas TEĞET

Bu’ud / boyut
kaaide / taban
seviye / düzey
mekan / uzay
ufkî / yatay
mukavves / eğri
satıh / yüzey
şâkulî / düşey
hat / çizgi
Kutur / çap
amûd / dikey
faraziye / varsayım
nısf-ı kutur / yarıçap
va’zîyet / konum
mahrut / koni
kavis / yay
mustatîl / dikdörtgen
müsavi / eşit
muhit-i daire / çember
muhammes / beşgen
müştak / türev
mecmû / toplam
mesâha-i sathiyye / alan
zâviye / açı
nisbet / oran
tenasüb / orantı
re’sen mütekabil zâviyeler / ters açılar
zâviyetân-ı mütevâfıkatân / yöndeş açılar
kaim zaviyeli müselles / dik üçgen
şibh-i münharif / yamuk
müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ / eşkenar üçgen
müselles-i mütesâviyü’ssâk eyn / ikizkenar üçgen
dılı / kenar
muvazi / koşut
menşur / prizma
hattı mail / eğik
veter / kiriş
re’s / köşe
zaviyei hadde / dar açı
hattı munassıf / açıortay
muhit / çevre
murabba / kare

Atatürk ve Geometri Çalışmaları

Türk Dil Kurumu başuzmanı olan ve kendisine Mustafa Kemal tarafından Dilaçar soyadı verilen Agop Dilaçar a göre; Geometri kitabını Atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, 1936 – 1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe sarayında kendi elleriyle yazmıştır. Askerlik ocağından gelen Atatürk aynı anda büyük bir eğitimci de olup yurdun kültür sorunlarıyla da fazlasıyla ilgilenmiştir. Tarih boyunca yabancı ülkelerde büyük sanını kazanan asker devlet başkanları, uluslarına eğitim alanında da önderlik etmişler, kendi kalemleriyle eğitici yapıtlar meydana getirmişlerdir. İngilizlerin büyük Alfredi(Alfred the Great, 849-899) ve Almanların büyük Friedrichi(Freidrich der Grosse, 1712-1786) bu gerçeğin iki büyük kanıtıdır.

Geometri kitabının kapağında önemle belirtildiği üzere, Atatürk ün bu yapıtı, geometri öğretenlerle, bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olarak Kültür Bakanlığınca neşredilmiştir. Kapakta yazar adı yoktur, fakat yazının ruhu ve tutumu, onun Atatürk ün elinden çıkmış olduğunu apaçık gösterir.

Geometri, eski terimle Hendese, eğitim sistemimizde önemli bir yer tuttuğu halde, terimleri çok ağdalı ve çapraşıktı. Arapça ve Farsça okul programından kaldırılmış, fakat Arapça üzerine kurulmuş olan terimler kalmıştı. Örneğin, müselles-i mütesaviyül adlayı hangi öğrenci anlayabilirdi ki. Atatürk, öğrencinin anlayış yolundaki tıkanıklığı açmak için bu terimi eşkenar üçgene çevirdi. İşte bu 44 sayfalık küçük kitapta boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesek, kesit, yay, çember, teğet, açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, eğik, kırık, çekül, yatay, düşey, dikey, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, yanal, yamuk, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam, oran, orantı, türev, alan, varsayı, gerekçe gibi terimler hep bu amaçla Atatürk tarafından türetilip daha sonra da Türkçeye yerleşmişlerdir.

Atatürk eleştirileri daima memnunlukla karşılamış ve ortaya koyduğu yeni sözcük ve terimlere bir deneme hakkı tanıdığını belirtmiştir. Amacı daima daha uyguna doğru ilerlemek olmuş, önerilen değişiklikleri akla uygun görünce hemen benimsemiştir. Atatürk ün ortaya koyduğu terimlerden birkaçı bugün kullanılıştan çıkmış, yerlerini daha uygunlarına bırakmışlardır. Tümey açı yerine tümler açı, bütey açı yerine bütünler açı bunlara örnektir. Mustafa Kemal ilke insanı olduğu için bunları hoş görmüş, hatta sevinmiştir de. Yeter ki ortaya koyduğu ilkeler sarsılmasın ve yine zaviyetan-ı mütekabiletan-ı dahiletan ( = içters açılar) gibi terimlere dönülmesin.

--------------
Kaynak: http://www.ataturkum.com
Collapse


 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turquía
Local time: 11:49
Miembro 2007
alemán a turco
+ ...
PERSONA QUE INICIÓ LA HEBRA
"Türk Tıp Dili Niçin Özleştirilmelidir?" Mar 20, 2015

-Alıntıdır-

Yazan: Nidai Sulhi ATMACA
---------------------------------
. . .

"Tıp terimleri Türkçeye dayandırılmaz, Türk dilinin kendi varlığından oluşturulmazsa, bilimler kavranamaz, kolayca sindirilemez. Dolayısıyla da bu bilimlerin anlaşılması uzun zaman alır. Her kuşak, bilime ayıracağı zamanın büyük bir bölümünü o bilimi anlamaya çalışmakla geçirir; bilime yeni şeyler katma imkanını elde edemez; çünkü öğrenmek
... See more
-Alıntıdır-

Yazan: Nidai Sulhi ATMACA
---------------------------------
. . .

"Tıp terimleri Türkçeye dayandırılmaz, Türk dilinin kendi varlığından oluşturulmazsa, bilimler kavranamaz, kolayca sindirilemez. Dolayısıyla da bu bilimlerin anlaşılması uzun zaman alır. Her kuşak, bilime ayıracağı zamanın büyük bir bölümünü o bilimi anlamaya çalışmakla geçirir; bilime yeni şeyler katma imkanını elde edemez; çünkü öğrenmekten, icat veya keşfetmeye geçemez. Başka dillerin terimleriyle bilim öğrenmeye kalkan milletler, kendiliğinden bir şey yapma yeteneğinden yoksundur. Çünkü kendi dilimizden olmayan terimi önce söylemeyi, sonra ne demek olduğunu ve özel konusundaki anlamının ne olduğunu kavramak gerekir. Kavrama işi geciktikçe, o bilime katkıda bulunma imkanı da o kadar gecikecektir. Bunun canlı örneklerini yakından gözlemiş biri olarak, İstanbul Tıp Fakültesinde çalışırken, uzun yıllar öğretim üyeliği yapmış bir profesörün kalın barsağın ışınsal pipe - line görünümünü pipo yolu diye ifade eden, diğer yandan 17 yıl Amerika’da kaldıktan sonra Türkiye’ye dönüp doçentlik (bilgihanlık) dil sınavında İngilizceden Türkçeye veya Türkçeden İngilizceye doğru çeviri yapamadığı için başarısız olan öğretim üyelerinin varlığına tanık olunmuştur. 1997 yılında Antalya’da yapılan Ulusal Gastroenteroloji Kurultayında sindirim hastalıklarındaki terimlerin Türkçe karşılıklarının ne kadar bilindiğini araştıran bir yazılı soruşturma sonunda görülmüştür ki, Türkçe tıp eğitimi yapan öğretim üyelerinin %96’sı yabancı tıp terimlerine Türkçe karşılık gösterememişlerdir. Pankreas (Uykuluk)’ın, ileus (kıvrılmak) ile ilintili, ileum (Kıvrım barsak) ve jejunum (Boş barsak)’un değil Türkçesini bilmek, bunların Türkçesi olabileceğini dahi düşünememişlerdir."

....

Yazının tamamına buradan bakılabilir, kaynak: http://guncel.tgv.org.tr/journal/56/pdf/100300.pdf
---------------------------------------------------------

[Edited at 2015-03-20 19:57 GMT]
Collapse


 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turquía
Local time: 11:49
Miembro 2007
alemán a turco
+ ...
PERSONA QUE INICIÓ LA HEBRA
Dil Derneği Türkçe Sözlük Mar 25, 2015

TDK'nin basılı Türkçe sözlüklerine alternatif arayanlara Dil Derneği'nin Türkçe sözlüğünü hararetle öneririm.

Bende en son 2012 Ekim baskısı var. 1792 sayfalık güzel bir çalışma. Derneğin başka yayınları (yazım kılavuzu vb.) da var. Ödemeli olarak satın almıştım ben. Şu anki satın alma seçeneklerini bilemiyorum...

Kamu yararına çalışan bir dernektir. ...
See more
TDK'nin basılı Türkçe sözlüklerine alternatif arayanlara Dil Derneği'nin Türkçe sözlüğünü hararetle öneririm.

Bende en son 2012 Ekim baskısı var. 1792 sayfalık güzel bir çalışma. Derneğin başka yayınları (yazım kılavuzu vb.) da var. Ödemeli olarak satın almıştım ben. Şu anki satın alma seçeneklerini bilemiyorum...

Kamu yararına çalışan bir dernektir. http://www.dildernegi.org.tr/


[Edited at 2015-03-25 13:36 GMT]
Collapse


 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turquía
Local time: 11:49
Miembro 2007
alemán a turco
+ ...
PERSONA QUE INICIÓ LA HEBRA
"Kıbrıs Ağzı" Apr 29, 2015

--Alıntıdır--

KIBRIS AĞZININ ETNİK TABANI

Türk dilinin Kıbrıs adasında varlığını, mevcut bilgiler ışığında, adanın Osmanlı devleti tarafından 1571 yılında fethine kadar götürebiliyoruz. Fetihten hemen sonra başlayan iskân faaliyetlerini gösteren belgelere baktığımızda, adaya ilk göçlerin orta Anadolu bölgesinden yapıldığını görüyoruz. Başbakanlık arşivinde kayıtlı 1572 yılına ait Mevkufat defterinde ilk göç yerleri ile
... See more
--Alıntıdır--

KIBRIS AĞZININ ETNİK TABANI

Türk dilinin Kıbrıs adasında varlığını, mevcut bilgiler ışığında, adanın Osmanlı devleti tarafından 1571 yılında fethine kadar götürebiliyoruz. Fetihten hemen sonra başlayan iskân faaliyetlerini gösteren belgelere baktığımızda, adaya ilk göçlerin orta Anadolu bölgesinden yapıldığını görüyoruz. Başbakanlık arşivinde kayıtlı 1572 yılına ait Mevkufat defterinde ilk göç yerleri ile göç eden aile sayısı şu şekilde verilmiştir:

Aksaray 225, Beyşehir 262, Seydişehir 202, Endügi 145, Develihisar 197, Ürgüp 64, Koçhisar 88, Niğde 172, Bor 69, Ilgın 48, İshaklı 87, Akşehir 130. Daha sonra Akdağ kazasından 84, Bozok kazasından 134 göçmen bunlara ilâve olarak kaydedilmişlerdir (Orhonlu,94:91,97).

Yine 1572 yılına ait İç-il (İçel) sancağının kazalarından iskân için gönderilenlerin kaydedildiği ikinci bir defterde de göç yerleri ve hane sayıları şu şekilde gösterilmiştir:

Ermenek 54, Mâmûriye 61, Selendi 49, Gülnar 134, Mud 173, Silifke 201 (Gökçe,1997: 4).

Bundan sonra da adaya gönüllü veya gönülsüz bazı göçlerin yaptırıldığını biliyoruz. Bu etnik bağın kültürel bir varyantının da olduğunu araştırmalardan anlıyoruz. Gündelik ilişkilerden, mimarî tarzına varıncaya kadar görülen ortaklıklar pek çok örf âdet, gelenek ve inanışta da kendisini göstermektedir. N. Erdentuğun Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin kültür birliği üzerine yaptığı araştırmasının (Erdentuğ,1971:113-122) sonuçlarında da bu açıkça görülür. Erdentuğun coğrafî bağlamı da göz önüne alarak ortaya koyduğu ortak kültürel değerlerin Anadoludaki coğrafyası özellikle 1572 yılındaki göç kayıtlarındaki yerlere büyük bir uyum göstermektedir. Adada kullanılan şu ata sözü de göç merkezini yansıtır mahiyettedir: Ana karnım aç, Karamana kaç (Gökçeoğlu,1998: 48).

KIBRIS AĞZINDA DÖNÜŞLÜLÜK

Kıbrıs ağzının menşei hakkında ilk çalışmayı yapanlardan H. Erene göre, Osmanlı kayıtlarındaki göç bölgelerine uygun olarak, Kıbrıs ağzının oluşumunda Konya çevresi ile İçel, Antalya ve Alanya ağızları rol oynamıştır. Yine H. Eren gibi kelimelerden hareketle Kıbrıs ağzının etnik menşei ile ilgili bir diğer çalışmayı da B. H. Hakeri yapmıştır. Hakeri, büyük ölçüde Eren’in yolunu takip etmiştir. Yalnız Eren’den farklı olarak dar bölge kelimelerinden başka, her bölgede kullanılabilir özellikteki kelimeleri de ele alarak, adaya gelen göçlerin Konya ve buna ek olarak Akdeniz sahillerindeki birkaç bölge ile bağlanmaması gerektiğini, Türkiye’nin çeşitli yörelerinden olduğunu vurgulamıştır (Hakeri,1986:145).

Osmanlı göç kayıtlarını, ortak dil ve kültür materyallerini ve bizim adadaki derleme ve incelemelerimizin ulaştırdığı sonucu şöyle ifade etmek mümkündür:

Adaya gelen göç katmanları, Antep ve Maraş’tan başlayarak Çanakkale’ye kadar çekilecek bir hattın güneyinde kalan ve özellikle de Konya merkezli geniş bir bölgedendir. Elbette buna daha sonra değişik bölgelerden gelen göçlerin de katılımı olmuştur, ama bu ana yapıyı değiştirecek boyutlara ulaşmamıştır. Tabiî olarak 1974 sonrası da, yeni bir oluşumu beraberinde getirecektir.

Türkçede Dönüşlülük

Türk dilinin en eski yazılı dönemlerine gittiğimizde dönüşlülük yapısının bugünküne benzer şekilde zamir veya ek ile yapıldığına şahit oluyoruz. Zamir ile dönüşlülük başlangıçta hem kendi hem de öz zamiri ile yapılırken daha sonra bir ayrışmaya uğrayarak Türkçenin bazı kollarında kendi, bazı kollarında ise öz zamiri tercih edilmiştir. Oğuz grubu Türkçelerinin ilk yazılı dönemi olan Eski Anadolu Türkçesinde her iki zamir ve bunların birleşik şekli olan kendüz de kullanılmışsa da, daha sonra Türkiye Türkçesinde ve Gagavuz Türkçesinde kendi zamiri, Türkmen Türkçesinde ve Azeri Türkçesinde ise öz zamiri dönüşlülük zamiri olmuştur. Başlangıçtan beri dönüşlü fiil çatısı ise, asıl olarak -n- fiilden fiil yapma eki ile yapıla gelmiştir.

Kıbrıs Ağzında Dönüşlülük

Türkiye Türkçesinin bir ağzı olan Kıbrıs ağzı ana hatlarıyla ölçünlü dil ile uyum içindedir. Ancak gerek zamirde, gerekse de ekin kullanım alanında bazı farklılıklar görülmektedir. Bu farklılıklar burada zamirde ve ekte olan farklılıklar olmak üzere sırasıyla ele alınmıştır. Zamirde görülen farklılık Kıbrıs ağzında dönüşlülük zamiri olarak Anadolu ve Balkanlar coğrafyasında olduğu gibi kendi kelimesi kullanılmaktadır. Bu zamirde ağız özelliğine uygun olarak şekil değişmelerinin yanı sıra anlam çeşitlenmesine de rastlanır. kendi kelimesi başta bir ünsüz tonlulaşmasına uğrayarak ( k- > g- ) gendi şeklini alır. Zamir ek almadığı durumlarda, bu şekliyle kullanılmaktadır. Ama özellikle yükleme ve yönelme hâli ile çokluk eki aldığı durumlarda, bazı ses değişmelerine uğramaktadır:

(Hakeri’nin yoluna baş vuracak olursak, Kıbrıs‘a Azerbaycan’dan, Türkmenistan’dan ve hatta daha uzak Türk bölgelerinden göç geldiğini iddia etmek mümkün hâle gelir. Ancak dar bölge kelimeleri bu tip bir köken birliğine ışık tutabilir. )

gendi

Gazandığı paraylan da gendi hem gızı geçinip gidellermiş.

(Yorgancıoğlu,1988:76).


Geni, geni, gendini < kendini

Gendini bir gasabada buldu..

(Yorgancıoğlu,1988:94).

Zaten ben da o devi arardım, şindi ki buldum zor bırakırım gendini.

(Yorgancıoğlu,1988:93).

Sogdular genni içeri. Gün tayin eddiler gendine muhakeme olacak.

(Yorgancıoğlu,1988:115).

Bırakın geni gelsin yokarı demiş, padişah.

(Yorgancıoğlu,1988:101).


ge gene genne gendine < kendine
Dedi bana dedim ge.

Demeseydi baa demezdim ge

Meselâ de genne ki bir köyde olay oldu da acele gidecen de.

(Yorgancıoğlu,1988:131).

Dünya güzelini isterim, ben da onunulan avunayım der, gene gız.
(Yorgancıoğlu,1988:90).

genneri < kendileri

Bir zamannar bir padişahın bir teg gızı varıdı. Vezirin oğluyla evlendirdiler genneri.

(Yorgancıoğlu,1988:89).

gennere < kendilere kendilerine

Onnar böyle gorkarkan angsızdan biri gelir da der gennere.

(Yorgancıoğlu,1988:67).


gennerden < kendilerden kendilerinden

İsde gennerden o oda da da ocak gürül gürül yansın.

(Yorgancıoğlu,1988:73).


Zamirin daha çok üçüncü şahıs örnekleri sıkça kullanılmaktadır. Teklik üçüncü şahıs şeklinde de iyelik eki çoğunlukla düşürülür.

Dönüşlülük zamirinde görülen şekil değişmesinden başka bir diğer farklılık da anlamında karşımıza çıkar. kendi kelimesinin Türkiye Türkçesinde şahıs ekleriyle kullanıldıkları zaman şahıs zamirlerini karşılama durumları açıktır. Hatta asıl şahıs zamirlerinden daha kuvvetli bir ifade taşırlar. Şahıs eki getirilmediği zaman, tek başına öz anlamına gelen bir isimdir (Ergin,1986:309) kendi kelimesinin birincil özelliği genel anlamda canlılar için kullanılması, özel anlamda da şahsı ifade etmesidir. Türkiye Türkçesinin ölçünlü dilindeki bu özellik, Kıbrıs ağzında da esas itibariyle geçerlidir:

Yaşlı adam da gendi oğlu ve gızıyla sağlık ve mutluluk içinde yaşar.

(Yorgancıoğlu,1988:68).

İlan gendine her söyleneni yapar ve annar olmuş.

(Yorgancıoğlu,1988:73).

O zaman ne gendime fayda, ne size.

(Yorgancıoğlu,1988:46).
Git davet et genneri, onnar birinci bize gelsin.

(Yorgancıoğlu,1988:91).
Kıbrıs ağzında şahıs dışında canlılar için kullanımda bir işleklik görülmektedir. Dönüşlülük zamiri, özellikle üçüncü şahısta işaret zamiri ile özdeş hâle gelmiştir. Kendi kelimesi bu şekliyle o zamiri yerine kullanılmakta, şahıs dışında canlıları da ifade etmektedir. Türkiye Türkçesinin ölçünlü dilinde aşağıdaki örneklerde geçtiği şekliyle bit için veya tavşan için kendi kelimesinin kullanılması söz konusu değildir:

Gızım başımda bişeyler yörür, bak bakayım nediller Bitisa gır genneri.

(Yorgancıoğlu,1988:77).

Bakmış bir sürü tavuşancık. Kimisi çamaşır ikâr, kimisi bulaşık ikâr, kimisi da temizlik yapar. Sormuş gennere:

Siz naparsınız böyle

(Yorgancıoğlu,1988:117).

Zamirde anlam genişlemesinin canlılarla sınırlı olmadığı, bazen nesneleri de karşıladığı görülmektedir. Düşen veya yerden alınması istenen kalem, çay kaşığı vb. her hangi bir nesne için Kıbrıs Türkü rahatlıkla Al gendini, almaycaysan benalacayım gendini. diyebilir. Söz içinde yapılan işin yapana döndüğünü anlatan ve şahıs kavramını pekiştiren dönüşlülük zamirinin (Korkmaz,1992:48) bu kullanılışlarında dönüşlülükten öte işaret zamiri özelliği açıktır.
Ekte Görülen Farklılık
Dönüşlülük ifadesini sağlayan aslî unsurlardan biri de -n- fiilden fiil yapma ekidir. Kıbrıs ağzında dönüşlü çatıların esas itibariyle ölçünlü dile uyumu vardır. Ancak bu eki almış olan bazı fiil çatılarının ölçünlü dilde kullanılmadığı görülür. Ölçünlü dilde görülmeyen şu fiil çatılarının bu ağızda kullanılıyor olması, kısmen de olsa dönüşlülük zamirindeki işlev farklılaşması ile ilgilendirilebilir:

kelimesinin Türkiye Türkçesinde şahıs ekleriyle kullanıldıkları zaman şahıs zamirlerini karşılama durumları açıktır. Hatta asıl şahıs zamirlerinden daha kuvvetli bir ifade taşırlar. Şahıs eki getirilmediği zaman, tek başına anlamına gelen bir isimdir kelimesinin birincil özelliği genel anlamda canlılar için kullanılması, özel anlamda da şahsı ifade etmesidir. Türkiye Türkçesinin ölçünlü dilindeki bu özellik, Kıbrıs ağzında da esas itibariyle geçerlidir: Kıbrıs ağzında şahıs dışında canlılar için kullanımda bir işleklik görülmektedir. Dönüşlülük zamiri, özellikle üçüncü şahısta işaret zamiri ile özdeş hâle gelmiştir. kelimesi bu şekliyle zamiri yerine kullanılmakta, şahıs dışında canlıları da ifade etmektedir. Türkiye Türkçesinin ölçünlü dilinde aşağıdaki örneklerde geçtiği şekliyle bit için veya tavşan için kelimesinin kullanılması söz konusu değildir: Zamirde anlam genişlemesinin canlılarla sınırlı olmadığı, bazen nesneleri de karşıladığı görülmektedir. Düşen veya yerden alınması istenen kalem, çay kaşığı vb. her hangi bir nesne için Kıbrıs Türkü rahatlıkla diyebilir. Söz içinde yapılan işin yapana döndüğünü anlatan ve şahıs kavramını pekiştiren dönüşlülük zamirinin ) bu kullanılışlarında dönüşlülükten öte işaret zamiri özelliği açıktır. Dönüşlülük ifadesini sağlayan aslî unsurlardan biri de fiilden fiil yapma ekidir. Kıbrıs ağzında dönüşlü çatıların esas itibariyle ölçünlü dile uyumu vardır. Ancak bu eki almış olan bazı fiil çatılarının ölçünlü dilde kullanılmadığı görülür. Ölçünlü dilde görülmeyen şu fiil çatılarının bu ağızda kullanılıyor olması, kısmen de olsa dönüşlülük zamirindeki işlev farklılaşması ile ilgilendirilebilir: olduğu gibi kelimesi kullanılmaktadır

adan- : Kendi kendine adakta bulunmak, adak adamak


Nihayet güçük oğlunun evine varmış. Ona, oğlum senden bir goyun isderim, adandım gurban kesecem demiş.

(Yorgancıoğlu,1988:40).


aran- : kendi kendine aramak, çok aramak
Bir gün, iki gün, beş gün canı sıkılmış padişahın. Ah keşge celladeddirmeseydim Karagözü. Bag şimdi arandım gendini. Teselli verin bana.

(Gökçeoğlu,1994:95).


aydın- : şikayet etmek, homurdanmak, kötü söz söylemek


Baban sana herşeyi yapar, sen gene da aydının.

Aydınırsa gözü kör olur.

(Yorgancıoğlu,1988:42).


aydın- fiilinin dönüşlülükten önceki fiil tabanı tek başına kullanılmaz. Arkaik bir kullanımı yansıtan bu fiilin dönüşlü çatıda olduğu, mânâsından anlaşılmaktadır.

bulun- : kendisini bir anda bir yerde bulmak

At bin mil yol kesdi, Dünya Güzelinin havlısında bulundu. Guşu kapdıkları gibi geri döndüler.

(Yorgancıoğlu,1988:90).


Bu fiil kendi kelimesi ile kullanıldığı zaman dönüşlü çatı istemez:

Gendini bir gasabada buldu.

(Yorgancıoğlu,1988:94).


cıvın- : kendi kendine cıvımak, telaşlanmak

Gaynana gızı görünca tanıdı, cıvınmaya başladı O zaman der yalancı gaynanaylan gızına:

- At mı isdersiniz gılınç mı

(Yorgancıoğlu,1988:88).


dağın- : kendiliğinden dağılmak

Gaynana, böyle kapıdan, eşiğinden beglerdi. Alırdı geni şöyle azıcık balıgordu kapının eşiğine endirirdi gelini, girerdi evlerne. Halk dağınırdı. Ona göredamadı alıllardı,camiye gidellerdi.

(Gürkan,1997:146).


dolan- : kendi arzusu ile, istekle dolamak

Sandık üstünde yılan

Yar kollarını boynuma dolan

(Gökçeoğlu,1994:17).


doyun – : Karnını doyurmak, doymak

Beş gün çalışıp üç gün doyunmak.

(Yorgancıoğlu,1988:61).

işen- : İşeyesi gelmek, işeme ihtiyacı olmak

Yemek bitince emreder:

İşenen işesin, sıkılan girsin rahatlasın.

(Yorgancıoğlu,1988:91).

öldürün- : kendini helak etmek, kendini öldürecek derecede çabalamak

Gızın kölgesi vurur, şeye suya. O da zanneder gendi kölgesidir. Gızı isderöldürsün. Gız deyiyor gendine. Öldürünme sen dedi gene deyilsin, benimkölgemdir.

(Gürkan,1994:117).

Bu fiilde anlamda mecaza doğru bir kayma vardır.

öldürün- fiilinde gerçek anlamda bir öldürme söz konusu değildir. İntihar etmek anlamında olduğu zaman kendi kelimesi ile birlikte dönüşlülük eki almadan kullanılır:

Garar verdi gendi gendini öldürsün da gocası elinden gurtulsun deyi. ,

Onun için garar verdim gendimi öldürecem.

(Yorgancıoğlu,1988:182).


tütün- : tütsülenmek

Ogün bu gündürinsannar zeytinyaprağıynantütünürler.

(Gökçeoğlu,1998:222).

yen- : kendi kendini yemek, kendi içini yemek

Gardaşı oğluna çağırmış.

Görürüm seni için için yeniñ. Yabancı bir adama bütün malım mülküm teslim.

Ve sana bir şey yogdur deyi kısganıñ.

(Yorgancıoğlu,1988:76).

Fiilin edilgen şekli yenil- biçimindedir:

O buyday yenildi geri verilmez, demiş.

(Yorgancıoğlu,1988:103).

Sonuç

Dönüşlülük ifadesi gerek ölçünlü dilde gerekse ağızlarda varlığını sürdürmüştür. Ancak bu ifadeyi yansıtan yapılarda zaman zaman bazı değişikliklerin olduğu görülmektedir. Anlamdaki değişiklikleri tespit etmek, şekildeki değişiklikleri tespit etmek gibi, ilk plânda göze çarpmadığı için şimdiye kadar üzerinde pek durulmamıştır. Derleme Sözlüğüne (DS) baktığımızda, Anadolu’daki bazı ağızlarda, mesela, Hatay Antakya’da Kıbrıs ağzındakilere şekil olarak benzeyen kende kendinde, kendisinde, kenden kendisinden s.2741; kene kendisine s.2742; keni kendisini s.2743 örneklerini buluyoruz. Ölçünlü dildeki kullanılışın dışında farklı bir kullanılış arayışı içinde ağız metinlerine bakıldığı zaman bu yapıların başka örneklerinin de ortaya çıkacağı anlam bakımından da benzer örneklerin bulunacağı muhakkaktır. Kıbrıs ağzında dönüşlülük zamirinin ölçünlü dildeki kullanışların yanı sıra, ses hadiseleri sonucu gendi; geni genni gendini ; ge gene genne gendine; genneri; gennere; gennerden gibi değişik şekilleri vardır. Bundan başka dönüşlülük zamiri anlam bakımından da bir genişlemeye uğramıştır. Zamir, dönüşlülük işlevinden başka, işaret zamiri olarak da görev yapmaktadır. Şahıs ifadesinin dışında bütün canlılar için yoğun bir biçimde kullanılmakta, hatta ölçünlü dilde olmadığı hâliyle cansızları da ifade etmektedir. Dönüşlü çatılarda da, ölçünlü dilden ayrılan bazı özellikler bulunmaktadır. Ölçünlü dilin kelime hazinesinde hiç olmayan veya buradaki anlamlarıyla yer almayan bazı dönüşlü çatılı fiiller bu ağızda kullanılmaktadır. Bu fiillerden adan-, aran-, dolan-, doyun- Türkiye Türkçesinde yukarıda verilen cümle örneklerine göre adandım yerine adadım, arandım yerine aradım, dolan yerine dola, doyunmak yerine doy(ur)mak şekliyle kullanılır.

Buradaki fiillerden adan-, aran-, bulun-, dağın-, işen-, öldürün- ve yen- fiillerinin Kıbrıs ağzındaki anlamıyla ne Türkçe Sözlükte (TS), ne de Derleme Sözlüğünde yer almamıştır. Ancak, aydın- (Burdur, Antalya, Muğla / DS 1,412/),

cıvın- ( Niğde, Adana /DS 3,943/), doyun- (Bolu, Niğde / DS 4, 1568/) ve tütün- (Amasya, Muğla /DS 10,4016; DS 12, 4779/) fiilleri Derleme Sözlüğünde geçmektedir. Bu özel kullanıma sahip fiillerin Anadoludaki kullanım yerleri de, giriş kısmında temas edilen göç yerlerine uygunluk göstermektedir. Bu fiillerde görülen bir diğer özellik ise, hareketten etkilenen şahıs açısından hareket olumlu ise bir isteklilik, olumsuz ise bir aşırılık ve tezlik vardır.

KAYNAK KISALTMALARI

DS : Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, (1963-1982), C. 1-12, Türk Dil Kurumu Yayınları: 211/ 1-12, Ankara ERDENTUĞ Nermin., (1971), Kıbrıs ve Türkiye Türk Toplumlarının Kültür Birliği, Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) Türk Heyeti Tebliğleri, Ankara.

EREN Hasan., (1971), Kıbrıs Ağzının Kökeni, Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) Türk Heyeti Tebliğleri, Ankara.

ERGİN Muharrem., (1986), Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul.

GÖKÇE Turan., (1997), 1572 Yılında İç-il Sancağından Sürülüp Kıbrısa İskân Edilen Aileler,Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S.2, İzmir.

GÖKÇEOĞLU Mustafa., (1994), Tezler ve Sözler, C.1, Lefkoşa 1998; C.3, Lefkoşa.

GÜRKAN Ali., (1997), Kıbrıs Ağzında Edatlar, Bağlaçlar ve Ünlemlerin Kullanım Özellikleri, Ankara.

HAKERİ Bener Hakkı., (1986) Sözcüklere Göre Kıbrıs Türklerinin Kökenine Doğru, Halkbilim Sempozyumları I. II. III. ve IV. Halkbilim

Sempozyumlarına Sunulan Bildiriler, İstanbul.

KORKMAZ Zeynep., (1992), Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.

ORHONLU Cengiz., (1971), Osmanlı Türklerinin Kıbrıs Adasına Yerleşmesi (1570-1580), Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi (14-19 Nisan 1969) Türk Heyeti Tebliğleri, Ankara.

TS : Türkçe Sözlük, (1998), Türk Dil Kurumu Yayınları: 549, C.1-2, Ankara.

YORGANCIOĞLU Oğuz., (1998), Kıbrıs Türk Folklorundan Derlemeler Masallar, Gazimağusa

Hazırlayan:

YARD. DOÇ. DR. RIDVAN ÖZTÜRK

Doğu Akdeniz Üniversitesi,

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Bölümü


Kıbrıs Ağzından Örnekler


Garacocco Siyah susam
Gel be bura Buraya gel
Gavvolem Allah kahretsin
Gave Kahve
Gabira Kızarmış ekmek
Buncaccık Minicik
Guli Yavru köpek
Beytambal galsın Eksik kalsın
Gancelli Bahçe kapısı
Avlu Bahçe
Gıccatcık Kızcağız
Bandabulya Lefkoşa ve Mağusa’daki Belediye Çarşısı
Gilli Erkek eşek
Susta Yay
Magarına bulli Makarna & tavuk
Mısmıl Kaliteli/Sağlam
Basbalya Tokat
Belesbit Bisiklet
Ispaho İnce ip
Hasba çıkar Kes sesini
Harnıp Keçiboynuzu
Ziligurti Kes sesini
Yusuf Mandalina
Sakgulli Torba
Napang? Nasılsın?
Sakgo Mont/Ceket
Macun Reçel
Fanella Fanila
Genne Kendine
Yüro Tur atmak
Hade Hadi
Tekne Evye
Peşgir/Tor Havlu
Bitda Börek
Potin Ayakkabı
Piron Çatal
Bandofla Terlik
Çakizdez Yeşil zeytinden yapılır
Domularga/Domadez Domates
Gurgura Boğaz
Badadez Patates

Bullez Küçük kolokas
Gulumbra Bir çeşit turp
Babutsa Diken inciri
Babuç/Babıç Pabuç
Haçan da Ne kadar çabuk!
Haçana beş? Kaç kere?
Basdiç Acı badem kurabiyesi
Gusbo Kazma
Zibil Çöp
Pünez Raptiye
Govcalamak Kovalamak
Fago Çok ileri derecede görme sorunu olan
Fica Yosun
Alizavra/Mişaro Gökyeşil (Kertenkele)
Gakgalli Sümük
Deplek Darbuka
Lamarina Sac
Lamicana Su şişesi
Belo Köpek
Pataniya Battaniye
Öteğü gün Önceki gün
Gadef Kadeh
Taika Dakika
Isbano Köse

Van Kamyonet
Böğce Bugün
Birceğez Bir tane
Pirili Misket
Zevlemek Alay etmek
Gındırık Aralık bırakmak
Maksıl Mahsül
Leymonatda Limonata
Golifa zannetding galiba Kolay sandın galiba
Kakdırmak İtmek
Vordo/VosgoGuello Aptal
Kakma Tekme
Haksilo Kes sesini
Şafk Işık
Bavuri Bidon
Seki Basamak
Göver Koy ver
Lengger Kova
Pisgot Bisküvi
Ciracık Yaşlı Rum kadını
Gabbal Durmaksızın
Tapba lamarina Hızlı giden araba
Barya Arkadaş grubu
Gapbella Bere
Glaç Debriyaj
Boru Korna
Solina Boru
Dümen Direksiyon
Garavolli Salyangoz
Pasedembo Kabak çekirdeği
Gatsavida Tornavida
Gatsot Cimri
Pensa Kerpeten
Bas Otobüs
Managül Oje
Gırmızılık Ruj
Gorniz Korniz
Darı Mısır
Oraşda Orada
Guduru Ezbere
Laşga Gevşek
Lera Pis
Cirilenmek Yuvarlanmak

___________________________________

Kaynak: http://www.kibrisabakis.com/kibris-agzi

Araba bozulunca (Güldürü) https://www.youtube.com/watch?v=99oISBXPNhc

[Edited at 2015-04-29 18:26 GMT]
Collapse


 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turquía
Local time: 11:49
Miembro 2007
alemán a turco
+ ...
PERSONA QUE INICIÓ LA HEBRA
"Türkçe Yanlışları ve Doğruları" Jul 19, 2015

--Alıntıdır--

Yazan: Kâmil VARINCA
-----------------------------

Günümüzde artık gündelik konuşma Türkçesi öylesine yozlaştırıldı ki artık insanlar aralarında konuşurken “ok”, “yes” gibi kelimeleri Türkçe sanmaya/saymaya başladılar. Elimizdeki değerlerin en önemlilerinden biri olan dilimiz Türkçe’nin nasıl çürüdüğünü hepimiz görüyoruz. Görüyoruz ama bunun için bir şey yapıyor muyuz? Hayır.


... See more
--Alıntıdır--

Yazan: Kâmil VARINCA
-----------------------------

Günümüzde artık gündelik konuşma Türkçesi öylesine yozlaştırıldı ki artık insanlar aralarında konuşurken “ok”, “yes” gibi kelimeleri Türkçe sanmaya/saymaya başladılar. Elimizdeki değerlerin en önemlilerinden biri olan dilimiz Türkçe’nin nasıl çürüdüğünü hepimiz görüyoruz. Görüyoruz ama bunun için bir şey yapıyor muyuz? Hayır.Öyle bir hâle geldik ki insanımız artık yabancı dille konuşmayı neredeyse övünç sayıyor. İnsanlar kurdukları cümlelerde bazen tamamen İngilizce kelimelerle bazen de Türkçe kelimeler arasına İngilizce serpiştirerek konuşmayı tercih ediyorlar. Bu durumdan da hiç rahatsız olmamaları nasıl bir durumda olduğumuzu gözler önüne seriyor.

Bizler bilinçli birer fert olarak dilimize sahip çıkalım ve doğru kullanalım. Aşağıda yanlış-doğru şeklinde sıralanmış bir liste var. Aklıma geldikçe bu listeye yeni kelimeler ekleyeceğim.


Yanlış / Doğru
abone / sürdürümcü
absürt / saçma
adapte olmak – uyarlanmak, uyum sağlamak
agresif – saldırgan
aksiyon – edim
ambiyans – hava, ortam
analiz – çözümleme
anons etmek – duyurmak
antipatik – sevimsiz, itici
aranjör – düzenleyici
asparagas – şişirme haber
astronot – uzay adamı
avans – öndelik
bariyer – engel
baz almak – taban, temel
bodyguard (badigart)– yakın koruma
bye bye (bay bay) – hoşça kal, görüşmek izere
catering – ağırlama, yemek hizmeti
center – merkez, özek
check (çek) etmek – denetlemek
clickleme (klikleme) – tıklama
cv (sivi) – özgeçmiş
data – veri
dejenere – yoz
deklare etmek – bildirmek
depar – çıkış
departman – bölüm
depresyon – duygusal çöküntü
distribütor – dağıtıcı
dizayn – tasarım
doküman – belge
double team – çifte kıskaç
download etmek – indirmek
directory – dizin
driver – sürücü
dublaj – seslendirme
edit – düzenle, yayımla
editör – düzenleyici, yayımcı
efor – çaba
ekipman – donanım
ekstra – ek olarak
elimine etmek – elemek
e-maıl e-posta – ileti, ağ üstü ileti, ağ ileti
empoze etmek – dayatmak
enformasyon – bilgilendirme
dezenformasyon – bilgi çarpıtma
entegre – tümleşik
entegre olmak – bütünleşmek
entegre tesıs – kurulu alan
totaliter – bütüncül
epikriz – çıkış özeti
euro – avro
exit – çıkış
feedback – geribildirim
finish – bitiş, varış
final four – son dörtlü
final sınavı – sonuç sınavı, genel sınav
finalist – sonuca kalan
full – tam, dolu
full-tıme – tam gün
high-tech – ileri teknoloji
hiperaktif – aşırı etkin, aşırı hırçın
hit şarkı – gözde şarkı
home page – ana sayfa, ana bet
icetea – buzlu çay
illegal – yasadışı
imitasyon – öykünme
interaktif – etkileşimli
izolasyon – yalıtım
jenerasyon – nesil, kuşak
kampüs – yerleşke
karambol – karmaşa
karizmatik – etkileyici
komünikasyon – iletişim
konsensüs – uzlaşım
koordinasyon – eşgüdüm
koordinatör – eşgüdüm sorumlusu, eşgüdümcü
kriter – ölçüt
lanse etmek – öne sürmek, sunmak
laptop – dizüstü
libero – son adam
likidik – akışkanlık
limit – uç
link – ilişim
mantalite – anlayış, zihniyet
marjinal – sıra dışı, dizi dışı
mesaj – ileti
monopol – tekel
monoton – tekdüze
moratoryum – borç erteleme
mortgage – tutulu satış
motive etmek – isteklendirmek
network – bilişim ağı
nick name – kullanıcı adı
no-frost – karlanmaz
non-stop – durmaksızın
objektif – nesnel, tarafsız
okey – peki, tamam, olur
okeylemek – onaylamak
online – çevrimiçi
optimist – iyimser
paradoks – çelişki
partner – eş
part-time – yarı zamanlı
patent – buluş belgesi
performans – başarım
perspektif – bakış açısı
pesimist – karamsar
polemik – söz güreşi
portal – ana kapı
prezantabl – hoş görünüm
prezantasyon – sunum
prınt out – çıktı
printer – yazıcı, basıcı
writer – yazıcı
prodüksiyon – yapım
prodüktör – yapımcı
proses – süreç
provoke etmek – kışkırtmak
reel – gerçek
revize etmek – yenilemek
sabote etmek – baltalamak
security – güvenlik
sempatik – sevimli
sezon – dönence
show – gösteri
skor – sayı durumu, sonuç
slayt – yansı
spesiyal – özel
sponsor – tasarı üstlenicisi
spontane – kendiliğinden
star – yıldız
start almak – başlangıç almak
timing (taymıng) – zamanlama
trend – eğilim
tripleks – üç katlı
tsunami – depreşim
upload – üzerine yüklenmek, üst yükleme
versiyon – sürüm
vize sınavı – ara sınav
Diğer bir liste:

ABSÜRT: SAÇMA,ANLAMSIZ,ZIRVA

Örnek Modacılar bu anlamsız (saçma) tasarımlardan para kazanmayı beklemiyorlar.
AGRESİF:SALDIRGAN
ADAPTASYON:UYUM
AJİTE ETMEK:KIŞKIRTMAK. (Son günlerde çok duyuyorum)
Örnek Bu olayın, kışkırtma olduğunu ileri sürdüler.
AKUSTİK:YANKILANIM
ALENGİRLİ:ÇETREFİLLİ,KARMAŞIK,ANLAŞILMAZ
ANEKTOD:FIKRA,HİKAYECİK
ADROİD: İnsana benzetilmiş robot
ALAKART:SEÇMELİ YEMEK
Örnek Seçmeli yemek usulünde istediğiniz yemeği yiyebiliyorsunuz.
ADİSYON:HESAP
AMBİYANS:ÇEVRE,MUHİT,ORTAM,HAVA
Örnek Televizyon kanalının yöneticileri yarışma gecesinde fevkalâde bir hava yaratmışlardı.
ANGAJE:BAĞLANMIŞ
ANTOLOJİ:SEÇKİ,GÜLDESTE
ANTİPATİK:İTİCİ,SOĞUK
ANSİKLOPEDİ:BİLGİLİK (ansiklopedi ruhsuz bir kelime değil de nedir yahu?)
ARGÜMAN:KANIT,DELİL,SÖYLEM
ASİSTİ:YARDIMCISI (Futbolda da kullanılıyor.Golün asisti diye.)
ASPARAGAS:ŞİŞİRME HABER
AŞAĞILIK KOMPLEKSİ:AŞAĞILIK DUYGUSU
BARAJ:SU AMBARI.(Azeriler bu kelimeyi kullanırlar.Çok hoşuma gitti.)
BY-PAS DEVRE DIŞI BIRAKMA
BANDROL: DENETİM PULU
BARİYER:ENGEL
BEST-SELLER:ÇOKSATAR
Örnek “Umut Eşiğinde” adlı eser çoksatar listelerinde ilk sırada yer alıyor.
BİLBOARD:İLAN TAHTASI (Belediye bilboardları diye sıkça duyarız.)
BLOKAJ:TUTMAK,DURDURMAK (Bankacılık ve futbolda kullanılır.)
BRİFİNG:BİLGİLENDİRME
BROKIR:SİMSAR,KOMİSYONCU
Örnek Ev bulmak için simsarlara başvurmaktan başka yol kalmadı.
CENTER:MERKEZ
CHAT(çet):SOHPET
CHECK-UP(çekap):TAM BAKIM
DAMPİNG:İNDİRİM,DÜŞÜRÜM,TENZİLAT
DEFANS:SAVUNMA
DEJENERASYON:YOZLAŞMA
DEKLERASYON:BİLDİRME,İLAN ETME,DUYRMA
DEKOLTE:AÇIK GİYSİ
DEKONT:HESAP BELGESİ
DEMOGOJİ:LAF EBELİĞİ,LAFAZANLIK
DEPOZİTO:BAĞLANMA PARASI,GÜVENCE
DEPRESYON:RUHSAL ÇÖKÜNTÜ
DETERMİNE:KARARA VARMAK,SAPTAMAK,NEDEN OLMAK,SABİTLEŞTİRMEK
DUAYEN:EN KIDEMLİ,AKSAKAL
EDİTÖR:YAYIMCI
GÖRSEL EFEKT:GÖRSEL ETKİLEME
EFOR:ÇABA,GAYRET,GÜÇ
EKARTE ETMEK:SAF DIŞI BIRAKMAK,ELEMEK
EGALE ETMEK:EŞİTLEME,DERECESİNE ULAŞMA,EŞİT DURUMA
GETİRME
EMPOZE ETMEK DAYATMAK
EMPARYALİZM:YAYILMACILIK,SÖMÜRGECİLİK
EKOLOJİK:ÇEVREYLE İLGİLİ
EKSANTRİK:ACAYİP,UÇRAK,TUHAF
EKSPER:UZMAN (ÖRNEK:TÜTÜN UZMANI)
EMPATİ:DUYGUDAŞLIK (İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyup,karşısındakini anlama çabası anlamına geliyor.)
ENTELEKTÜEL DÜŞÜNCE ADAMI,MÜNEVVER,AYDIN
ENTEL:Entelllektüel olmaya çalışan ancak bunun için gerekli niteliği kazanmamış kişi
ETİK:AHLAKİ(Çok sık kullanılıyor.)
EYENİLER(aylaynır):GÖZ KALEMİ
FEİR-PLAY DÜZGÜN OYUN
FARMOKOLOJİ:İLAÇ BİLİMİ
FASTFOOD:AYAKÜSTÜ YEMEK
FETİŞİZM: İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesnelere tapınma, tapıncakçılık, putperestlik (TDK)
FENOMEN:OLAY, GÖRÜNGÜ
Güneşin batıdan doğması gibi olağanüstü bir fenomen sayılmalıdır bu.”- H. Taner.
FİNANS:MALİ İŞLER,PARA İŞLERİ
FRAKSİYON:HİZİP, GRUP
FİZİBİLİTE:YAPILABİLİRLİK,UYGULANABİLİRLİK
FAUNA :HAYVAN VARLIĞI
FİLORA:BİTKİ VARLIĞI
FORMASYON:BİÇİMLENME
FORMAT:BOYUT,BOYUTLAR
FLAŞ:ÇARPICI,GÖZDE ( ÖRNEK:Flaş haber-Çarpıcı haber)
GALA:ÖN TANITIM
GLOBAL:KÜRESEL,DÜNYA ÇAPINDA
HANDİKAP:ENGEL
HEDONİZM: Hayatı sadece haz almak olarak gören anlayış.
HİJYENİK:SAĞLIĞA UYGUN,SIHHİ
HİT PARÇA :GÖZDE PARÇA
HOLİGAN:SOKAK SERSERİSİ,HAYTA
İNİSİYATİF:ÖNCELİK,ÜSTÜNLÜK(Kıbrıs konusunda öncelik almaktan çekinmemeliyiz.)
İRRİTE ETMEK:KIZDIRMAK.(SON GÜNLERDE SIK KULLANILIYOR)
İRONİ:GÜLMECE,SÖYLENEN SÖZÜN TERSİNİ KASTEDEREK KİŞİYLE VEYE OLAYLA ALAY ETME.
İZOLASYON:TEK BAŞINA BIRAKMAK,SOYUTLAMAK,YALITIM
JENERASYON:KUŞAK,NESİL
JET-SKİ:SU KIZAĞI
JARGON:AYNI BELLİ GRUPLARIN KONUŞTUĞU DİL,(örnk:mafya jargonu)
KADÜK DÜŞMÜŞ(Değerini,önemini yitirmiş, kadük olmuş anlamında)
KAOS:KARGAŞA,KARIŞIKLIK (Şu an Irak’ta yaşanan durum)
KOKTEYL:KARIŞIM,İÇKİLİ TOPLANTI
KALİGRAFİ:GÜZEL YAZI
Bunlar Türk kaligrafi sanatının çok güzel örnekleridir.
KATALİZÖR:ÇÖZÜLME (KİMYEVİ BİR REAKSİYONUN HIZINI ARTIRAN VE YA YAVAŞLATAN MADDELER)
KONSENNSÜS:GÖRÜŞ BİRLİĞİ,MÜTABAKAT
KONSEPT:ANLAYIŞ,GÖRÜŞ
KAPİTALİST:SERMAYEDER,ANAMALCI
KARAMBOL:KARMAŞA
KARTVİZİT:TANITMA KARTI
KEMOTERAPİ:KİMYEVİ TEDAVİ
KOKPİT:PİLOT KÖŞKÜ
KOMPLİKASYON:KARIŞIKLIK,YAN ETKİ
LİSANS:YETKİ BELGESİ
LOJİSTİK DONANIM
LÜMPEN:SEFİL,SEVİYESİZ,MAGANDA (son günlerde sık kullanılıyor)
MANTALİTE:ANLAYIŞ,ZİHNİYET,DÜŞÜNCE,KANAAT
MANİFESTO:BİLDİRİ
MARJİNAL:UÇTA,SIRADIŞI
MANİPLASYON:HİLEYLE YÖNLENDİRME
MELONKOLİ:KARA SEVDA (aynı zamanda yanlız kalma isteği, türkçesi karaduygululuk olan kelime.)sebepsiz keder)
NİHİLİST: Nihilizm yanlısı kimse, hiççi, yokçu: (bkz. TDK)
METAFOR:Bir şeyi başka şey ile benzetmeye,kıyaslamaya anlatmaya yarayan mecazlardır.
MODÜL:PARÇA
MODÜLER MOBİLYA:PARÇALI MOBİLYA
NOSTALJİ: (geçmişe özlem olarak nitelendirilen bu duygu ya da durum)
NOBRAN: kibar olmayan, yani kaba, nezaketsiz, görgüsüz
OPORTİNİST:FIRSATÇI (Son günlerde sık kullanılıyor)
OPTİMAL:EN İYİ EN YÜKSEK EN UYGUN
OTONAZİ:ÖLME HAKKI
PALYATİF TEDBİR:GEÇİCİ TEDBİR
PARAMETRE DEĞİŞKEN
PARADİGMA:Yeni düşünce modeli.Ana anlamı, bir bilim çevresine belli bir süre için, bir model sağlayan evrensel olarak kabul edilen bilimsel başarılar, olarak tanımlanır. Bir kuramın paradigma olması için öyle bir yenilik getirmesi lazımdır ki, hem rakipleri varsa şaşırsın ve hayran olsun, hem de çağını aşarak ilerideki görüşlere kapı açsın.
PARTNER:EŞ ARKADAŞ
PATENT:BULUŞ
PROVAKASYON:KIŞKIRTMA,TAHRİK
REENKARNASYON:RUH GÖÇÜ
REFÜJ:ORTA KALDIRIM
REHABİLİTASYON.İYİLEŞTİRME
REKOLTE:TOPLAM ÜRÜN
REVAK:ÜSTÜ ÖRTÜLÜ ÖNÜ AÇIK YAPI
TİRAJ:BASKI SAYISI
TRANSPARAN:SAYDAM,ŞEFFAF
PATETİK: hem acıklı, hem zavallı hem de komik anlamlarını bir arada barındıran İNGİLİZCE KELİME.
PERFORMANS:BAŞARIM
PROPORSİYON:ORAN
Süleymaniye camisinin minarelerinin dış ve iç estetiği, fevkalade muntazam, göz okşayıcı proporsiyonları seyredeni büyüler.
SABOTE ETMEK:BALTALAMAK
SANSASYON DALGALANMA
SANTRA:ORTA YUVARLAK(Futbol terimidir.)
SAUNA:BUHARLI HAMAM
SEANS:OTURUM
SEZON:MEVSİM
SİMİLASYON:BENZETİM
SİRKÜLASYON:HAVA DOLAŞIMI
SKEÇ:OYUNCA
SMAÇ:ÇİVİLEME,KÜT İNME
SOFİSTİKE:YANILTICI,HİLELİ (Bu felsefedeki anlamı için)
ÖRNEK:Yanıltıcı bir muhakeme tarzı var.
SOFİSTİKE:KARMAŞIK (Teknolojideki anlam karşılığı)
ÖRNEK: Günümüzün karmaşık silâh sistemleri askerliği tam bir uzmanlık alanı hâline getirdi.
SOFİSTİKE:BİLMİŞ(Aşağılayıcı anlam için)
ÖRNEK: Arjantinliler, kendilerini bölge ülkelerine göre daha üstün, daha kültürlü, daha bilmiş buluyorlar.
SOLARYUM:GÜNEŞ ODASI
SPEKÜLATÖR:VURGUNCU
SPESİFİK:ÇOK ÖZEL,ÖZELLİKLİ(Özgü,kendine has, hususi anlamına geliyor)
SPONSOR DESTEKLEYİCİ
SPONTANE:KENDİLİĞİNDEN(Son günlerde sık kullanılıyor)
SPOT:PEŞİN
SPİRİTÜEL:RUHLA İLGİLİ ,RUHÇULUK
STABİL:OTURMUŞ,İSTİKRARLI,SABİT
STABİLİZE:OTURTULMUŞ,SABİTLEŞTİRİLMİŞ
STABİLİZE YOL:BERKİTİLMİŞ YOL
STAND-BY DESTEK
Meşhur IMF ile yaparız destek anlaşması.Sözde bize destek olurlar.
STANT:SERGİLİK
START:BAŞLA
STRES:GERGİNLİK
SÜBVANSE ETMEK DESTEKLEMEK
TİRAJ:BASKI SAYISI
TRANSPARAN:SAYDAM,ŞEFFAF
TURİST:GEZMEN
VİYADÜK:KÖPRÜ YOL
VİZYON:UZAK GÖRÜŞLÜLÜK,GENİŞ GÖRÜŞLÜLÜK
VİRAJ DÖNEMEÇ
ZAMPİNG:GEÇGEÇ

Türkçe’de Sıklıkla Yanlış Yazılan Kelimeler

İmla kurallarına mutlaka uymalıyız. Türkçe’de bazı sözcükler söylenişlerindeki kolaylık ve alışkanlığın yazı diline de yansıması sonucu yanlış yazılıyor.

Yanlız değil yalnız yazmalısınız.

Yalnış değil yanlış yazmalısınız .

Çünki değil çünkü yazmalısınız .

Herkez değil herkes yazmalısınız .

Kurdela değil kurdele yazmalısınız .

Meyva değil meyve yazmalısınız

Makina değil makine yazmalısınız .

SARMISAK değil SARIMSAK yazmalısınız. (Kaynak TDK Türkçe Sözlük)

Fasulya değil fasulye yazmalısınız .

Ambülans değil ambulans yazmalısınız .

Akedemi değil akademi yazmalısınız .

Deklerasyon değil deklarasyon .

Papuç değil pabuç yazmalısınız .

Otobos değil otobüs yazmalısınız .

Orjinal değil orijinal yazmalısınız .

Konservatuar değil konservatuvar yazmalısınız .

Alimünyum ya da aliminyum değil alüminyum yazmalısınız.

Sovan değil soğan yazmalısınız .

Kapora değil kaparo yazmalısınız .

Prosedir değil prosedür yazmalısınız .

traş ve heykeltraş değil tıraş ve heykeltıraş yazmalısınız .

dokuman değil doküman yazmalısınız .

Labaratuvar veya labaratuar değil laboratuvar yazmalısınız .

Acenta değil acente yazmalısınız .

Türkçe’de Birbiriyle Karıştırılan Kelimeler

aktör: Sinema ve tiyatroda erkek sanatçı
aktris = Sinema ve tiyatroda kadın sanatçı
bilakis = aksine
bilhassa = özellikle
cefakâr = eziyet eden
cefakeş = eziyet gören
çözmek = halletmek
çözümlemek = tahlil etmek
delalet = yol gösterme
dalalet = doğru yoldan şaşma
dansör = erkek dansçı
dansöz = kadın dansçı
eşgal = işler
eşkâl = şekiller (Hırsızın eşkâli)
etkin = faal, aktif
etken = faktör
etkin = aktif
edilgin = pasif
folklor = halkbilimi
halkoyunları = halk dansı
haseb(hasebiyle) = neden (nedeniyle)
hesap = matematik, alış veriş ilişkisi
irtica = gericilik
iltica = sığınma
istifa = Kişinin bir görevden
istiğfa = bir alacağın ödenmesi kendi isteğiyle ayrılması
kabil = olabilir, mümkün
kabîl = soy, sınıf; tür, gibi
(kabil-i tahammül değil=tahammül edilemez)
(Bu kabil işler = Bu gibi işler)
katl = öldürme işi (katil zanlısı)
katil = öldüren kişi
mahsur = kuşatılmış
mahzur = zarar, sakınca
masör = masaj yapan erkek
masöz = masaj yapan kadın
matine = sinema, tiyatro, konser vb sanatsal etkinliklerin gündüz gösterisi.
suare = sinema, tiyatro, konser vb. sanatsal etkinliklerin gece gösterisi
muhabere=(haber) haberleşme
muharebe = (harb) savaş
muhasebe = hesaplaşma
musahabe = söyleşi
mürteci = gerici
mülteci = sığınmacı
mütehassis = duygulanma
mütehassıs = uzman
mütevazi = eşit
mütevazı = alçakgönüllü
nüfus = insanlar
nüfuz = sözü geçme, saygınlık, itibar
olasılık = ihtimal
olanak = imkân
öğretim = bilgi verme işi (2000-2001 öğretim yılı)
öğrenim = bilgi alma işi(öğrenim hayatı)
râkip = binici
rakîp = birbirinden üstünlük yarışında kişilerden her biri.
tabii = doğal
tabi = bağlı, bağımlı
tahrifat = bozma, değiştirme
tahribat= harab etme, yıkma
taktir = damıtma
takdir = değer biçme
tanıtmak = takdim etmek
tanıştırmak = iki kişiyi birbirine tanıtmak
teamül = alışılmış uygulama
temayül = eğilim
tefriş etmek = döşemek
teşrif etmek = şereflendirmek
tehdit = gözdağı verme
tahdit = sınırlama
tellal = Meydanda bir şeyi bir şeyi duyuran kişi
tellak = Erkekler hamamında müşterileri yıkayan erkek
natır = Kadınlar hamamında müşterileri yıkayan kadın
-zede = …-den zarar görmüş kişi (kazazede =kaza geçirmiş kişi)
-zade = …-nın oğlu (paşazade =paşa oğlu)

-----------------
Kaynak: http://kamilvarinca.net/2013/06/30/turkce-yanlislari-ve-dogrulari/
Collapse


 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turquía
Local time: 11:49
Miembro 2007
alemán a turco
+ ...
PERSONA QUE INICIÓ LA HEBRA
"Türkçe'mizdeki Yabancı Sözcükler ve Anlamları" Jul 20, 2015

--Alıntıdır--

A
Abes : Anlamsız, saçma
Abluka : Kuşatma, çevirge
Abone : Sürdürümcü
Absürt : Saçma, usdışı
Adapte : Uyum
Adi : Bayağı, sıradan
Adisyon : Hesap
Agresif : Saldırgan
Ahize : Almaç
Aidat : Ödenti
Air bag : Hava yastığı
Ajanda : Andaç
Aksiyon : Eylem, edim
Aktif : Etkin
Aktivite : Etkinlik
Aktüel : Güncel
Aleyhtar : Karşıtç
... See more
--Alıntıdır--

A
Abes : Anlamsız, saçma
Abluka : Kuşatma, çevirge
Abone : Sürdürümcü
Absürt : Saçma, usdışı
Adapte : Uyum
Adi : Bayağı, sıradan
Adisyon : Hesap
Agresif : Saldırgan
Ahize : Almaç
Aidat : Ödenti
Air bag : Hava yastığı
Ajanda : Andaç
Aksiyon : Eylem, edim
Aktif : Etkin
Aktivite : Etkinlik
Aktüel : Güncel
Aleyhtar : Karşıtçı, karşı görüşlü
Alfabe : Abece
Alternatif : Seçenek
Amatör : Özengen, deneyimsiz
Ambargo : Engelleyim
Ambiyans : Hava
Amblem : Belirtke
Ambulans : Cankurtaran
Ampermetre : Akımölçer
Analitik : Çözümleyici
Analiz : Çözümleme
Anarşi : Başsızlık, kargaşa
Anatomi : Gövdebilim
Anekdot : Öykü
Angarya : Yüklenti
Animasyon : Canlandırma
Anons : Duyuru
Anket : Sormaca
Anons : Sesli duyuru
Ansiklopedi : Bilgilik
Antetli : Başlıklı
Antipatik : Sevimsiz
Antifiriz : Donma önleyici
Antreman : Alıştırma, çalışım
Antrenör : Çalıştırıcı
Argüman : Donatı, kanıt, dayanak
Arkeoloji : Kazıbilim
Aroma : Hoş koku
Arşiv : Belgelik
Artist : Sanatçı, oyuncu
Asayiş : Düzenlilik, güvenlik
Asistan : Yardımcı
Asparagas : Uydurma
Astronomi : Gökbilim
Ateizm : Tanrıtanımazlık
Atıf : 1-Yöneltme 2-İlişkili bulma 3-Gönderme
Atmosfer : Havayuvarı
Atom : Ögecik
Atölye : İşlik
Avans: Öndelik

B
Bahir : Deniz
Baht : Yazgı, kader
Bakiye : Kalan
Bandaj : Sargı
Banliyo : Çevre, yörekent
Bariyer : Engel
Bariz : Belirgin, açık
Bariyer : Engebe
Beraat : Aklanma
Best-seller : çok satan
Bilboard : Duyuru tahtası
Bilhassa : Özellikle
Biyografi : Öz geçmiş
Bizzat : Kendisi
Blöf : Kandırmaca
Bodyguard : Koruma
Bone : Başlık
Bonkör : Eliaçık
Botanik : Bitkibilim
Boykot : Direniş
Branş : Dal, kol
Brifing : Bilgilendirme, Sunu
Brüt : Kesintisiz
Buldozer : Yoldüzler
Burjuva : Kentsoylu
Burjuvazi : Kentsoyluluk
Buton : Düğme

C
Camia : Topluluk
Cari : Yürürlükte olan
Catering : Yemek hizmeti
Celse : Oturum
Cengaver : Savaşçı
Center : Merkez
Cenup : Güney
Cereyen : Akım
Cetvel : Çizelge, düzçizer
Cevap : Yanıt, karşılık
Check up : Tümtanı
Cihaz : Aygıt

D
Dahil : İç, içsel
Darbımesel : Atasözü
Darphane : Para basımevi
Data : Veri
Debriyaj : KavRama
Defans(if) : Savunma, savunmalı
Deforme : Şekli bozulmuş
Defroster : Buz çözer
Deklarasyon : Bildiri, açıklama
Demo : Tanıtım
Demonstrayon : Gösteri
Departman : Bölüm
Despot : Buyurgan
Direktör : Yönetmen
Dizayn : Tasarım
Done : Veri
Download : Yüklemek
Driver : Sürücü
Dubleks : İki katlı

E
Ebedi : Sonsuz
Ebeveyn : Ana baba
Ecnebi : Yabancı
Edat : İlgeç
Edip : Yazar
Editör : Yayımcı
Egoist : bencil
Egzersiz : Alıştırma
Ego : Ben
Ekstra : Fazla, fazladan
Elastik : Esnek
Enformasyon : Danışma
Entegre : BÜtünleşik
Entern : Yetişici
Eskiz : Taslak
Exit : Çıkış

F
Faal : Çalışkan, etkin
Fahri : Onursal
Fail : Yapan, eden
Faiz : Getiri
Faktör : Etken
Final : Son
Fanatizm : Bağnızlık
Fasıl : Bölüm
Federal : Birleşik
Finish : Bitiş, varış
Full : Tam
Full Time : Tam gün
Fullemek : Doldurmak

G
Garp : Batı
Gıyabi : Yokken
Global : Küresel
Grafik : Çizge, çizenek
Gramer : Dilbilgisi
Grev : İşbırakımı
Gurup : Gün batımı
Güruh : Toplaşım, kalabalık
Güya : Sanki, sözde

H
Hakiki : Gerçek
Handikap : Engel
Harcırah : Yolluk
Hard Disc : Ana bellek
Harfiyen : Değiştirmeksizin
Hasıl : Ürün, verim
Hayalperest : Düşkurucu
Haysiyet : Onur, saygınlık
Hazar : Barış
Hit : Gözde

İ
İmtiyaz : Ayrıcalık
İskonto : İndirim
İzolasyon : Yalıtım

J
Jaluzi : Şerit perde
Jenerasyon : Soy, kuşak
Jeneratör : Üreteç
Jenerik : Tanıtımık
Jenosit : Soy kırım
Jeofizik : Yer fiziği
Jeolog : Yerbilimci
Jeoloji : Yerbilim

K
Kabine : Bakanlar kurulu
Kabotaj: Gemi işletimi
Kadastro : Yeryazım
Kadir: Değer
Kaide: Değer
Kainat: Evren
Kalibraj: Ayarlama
Kalite : Nitelik
Kamer: Ay
Kamera: Alıcı
Kampüs : Yerleşke
Karambol : Karışıklık
Kartel : Tekel
Komite : Kurul
Kompetan : Uzman
Komplike : Karışık, dolaşık
Komünikasyon : İletişim
Konfeksiyon : Hazır giyim
Konferans : Konuşma, toplantı
Kongre : Kurultay
Konsept : Kavram
Konsültasyon : Danışım
Kozmik : Evrensel

L
Laboratuvar: Beklemelik
Lağvetmek: Kaldırmak
Laptop: Dizüstü bilgisayar
Limit: Sınır, uç
Literatür: Yazın
Loder: Yükler
Lojman: Kurum konutu

M
Mamafi : Bununla birlikte
Mecmua : Dergi
Mega : Çok büyük
Mesaj : Bildiri, ileti
Metot : Yöntem
Metropol : Ana kent
Minimum : En az
Misyon : Özel görev
Modern : Çağdaş
Modernize etmek : Yenilemek
Montaj : Kurgu

N
Naçizane : Önemsiz, değersiz
Nadide : Görülmemiş, az görülen
Nafaka : Geçimlilik
Nafile : Boşuna
Nağme : Ezgi
Nahiye : Bölge, bucak
Nahoş : Tatsız, kötü, yakışıksız
Nakden : Para olarak
Nasihat : Öğüt
Nezaket : İncelik

O
Obje: Nesne
Ofansif : Atak
Offline : Çevrimdışı
Ofis : İşyeri
Ofset : Düzbaskı
Okey(lemek) : Onay, onaylamak
Oley : Yaşa!
Online : Çevrimiçi
Optima : En Uygun
Optimist : İyimser
Ordövr : Ön yemek
Organizasyon : Düzen, düzenleme
Orijinal : Özgün
Otistik : İçe kapanık
Otokritik : Özeleştiri

P
Paradigma : Değerler dizisi
Parafe etmek : İmcelemek
Part time : Yarım gün
Plaza : İş merkezi
Provokasyon : Kışkırtmak
Provokatör : Kışkırtıcı
Prömiyer : İlk oyun, açılış

R
Radyasyon : Işıma, ışınım
Rakım : Yükseklik, yükselti
Rakip : Yarışmacı
Rampa : Yokuş
Randevu : Buluşma
Randıman : Verim
Rapor: Yazanak
Rasat : Gözlem
Rastgele : Gelişigüzel
Realite : Gerçek, gerçeklik
Reflektör : Yansıtıcı
Reyting : İzlenme oranı
Rezervasyon : Yer ayırtma
Roof : Çatı

S
Sabotaj : Kundaklama
Sansür : Sıkıdenetim
Sauna : Buhar banyosu
Sav : Tez
Seans : Oturum, kez, süre
Sekreter : Yazman
Sembol: Simge
Sembolik : Simgesel
Seminer : Topluçalışım
Sempati : Cana yakınlık
Sempatik : Sevimli, cana yakın
Sempatizan : Duygudaş
Senkron : Eşzaman
Sentez : Bireşim
Server : Sunucu
Sezon : Sürem
Show-Şov : Gösteri
Showman : Gösteri adamı
Simültane : Eşzamanlı
Sirkülasyon : Dolaşım
Sistem : Dizge
Skandal : Utanca
Skor : Sonuç
Skor board : Sonuç tahtası
Slayt : Saydam, yansı
Slogan : Savsöz
Software : Yazılım
Solaryum : Güneşletici
Sorti : Çıkış
Sosyal : Toplumsal
Sosyalist : Toplumcu
Sosyolog : Toplum bilimci
Sömestr : Yarıyıl, dönem
Spesifik : Özgül
Spesiyal : Özel
Spiker : Sunucu
Sponsor : Destekleyici
Staj : Uygulamalı öğrenim, yetişim
Star : Yıldız
Start : Başlangıç
Start Almak : Başlamak
Stil : Biçem
Stok : Yığım
Stres : Gerilim
Süper : Üstün, en büyük
Sürpriz : Şaşırtı

Ş
Şantaj : Göz korkurtma
Sark : Doğu
Şekil : Biçim, tutum
Şerh : Açma, ayırma
Şofben : Su ısıtıcısı
Şoför : Sürücü
Şok olmak : Çok şaşırmak
Şov : Gösteri
Şovrum : Sergi evi
Şube : Dal, kol

T
Taahhüt : Üstlenme
Tahkim : Pekiştirme
Tahlil : Çözümleme
Tahliye : Salıverme
Taklit : Öykünme
Tali : İkincil
Talk şov : Söz gösterisi
Tansiyon : Kan basıncı, gerilim
Tasarruf : Biriktirme, artırım
Tatil : Dinlence
Taviz : Ödün
Tazminat : Ödence
Tebliğ : Bildiri
Tedavül : Geçerlik, sürüm
Tekabül etmek : Karşılamak
Teknik : Yol, yöntem
Tekzip : Yalanlama
Temyiz : Ayırt etme
Teorem : Önerme
Teori : Kuram
Teorik : Kuramsal
Terapi : İyileştirme
Tercüme : Çevirme, çeviri
Termometre : Sıcaklık ölçer
Terör : Yıldırı
Tesir : Etki
Tesisat : Kurum, kuruluş
Test : Sınama
Tez : Sav
Tezat : Çelişki, karşıtlık
Tiraj : Baskı sayısı
Torpil : Kayırma
Totaliter : Baskıcı, bütüncül
Trafik : Gidiş-geliş
Trajedi : Ağlatı
Transparan : Saydam
Trend : Yönelme, eğilim
Turizm : Gezim
Tümör : Ur
Türbülans : Ters akıntı

U
Ufuk : Çevren
Uhde : Görev, sorumluluk
ULTRAsonik : Sesüstü
Uzuv : Örgen
Ultraviyole : Morötesi

Ü
Ümitvar : Umutlu
Ümmi : Okur yazar olmayan
Ünite : Birim
Üniversel : Evrensel
Üniversite : Evrenkent, bilimtay
Üstüvane : Silindir
Üryan : Çıplak, yalın
Ütopik : Hayali, düşsel
Ütopya : Hayal, hayal ülke

V
Vazo : Çiçeklik
Versiyon : Sürüm
Vesaire : Ve benzeri
Vesait : Araçlar
Vestiyer : Askıyeri, askılık
Video : İzlemece
Vitrin : Sergen, sergilik
Viyadük : Aşıt, kuruköprü
Vize : Görüldü
Vizyon : Ufuk, ileri görüş
Vuslat : Kavuşma
Vuzuh : Açıklık, aydınlık

Y
Yakamoz : Parıltı
Yeknesak : Tekdüze
Yekûn : Toplam
Yevmiye : Gündelik

Z
Zaaf :Güçsüzlük, düşkünlük
Zabıt : Tutanak
Zamir : Adıl
Zevat : Kişiler
Ziraat : Tarım
Zirve : Doruk

---------
Kaynak: http://forum.donanimhaber.com/m_29701112/tm.htm

[Edited at 2015-07-21 09:46 GMT]
Collapse


 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turquía
Local time: 11:49
Miembro 2007
alemán a turco
+ ...
PERSONA QUE INICIÓ LA HEBRA
"TDK'dan yeni kelimeler: Grip oldu paçavra, katarakt oldu akbasma" Jul 20, 2015

--Alıntıdır--


Türk Dil Kurumunca (TDK) oluşturulan çalışma grubu, eczacılık terimlerine yeni Türkçe karşılıklar bularak, ilk Türkçe eczacılık sözlüğünü hazırladı.

Sözlükte, eczacılık terimlerine bulunan ilginç karşılıkların yanı sıra halk diline yerleşen sözcüklere de yer verildi.

"Deterjan-kirgiderir", "otopsi-ölü açımı", "mazoşist-özezer", "katarakta-akbasma", "grip-paçavra hastalığı", "prezarvatif
... See more
--Alıntıdır--


Türk Dil Kurumunca (TDK) oluşturulan çalışma grubu, eczacılık terimlerine yeni Türkçe karşılıklar bularak, ilk Türkçe eczacılık sözlüğünü hazırladı.

Sözlükte, eczacılık terimlerine bulunan ilginç karşılıkların yanı sıra halk diline yerleşen sözcüklere de yer verildi.

"Deterjan-kirgiderir", "otopsi-ölü açımı", "mazoşist-özezer", "katarakta-akbasma", "grip-paçavra hastalığı", "prezarvatife-kaput", "prematüre-yarımca", "efervesana-fışırdayan" sözlükteki ilginç bazı yeni terimler arasında.

TDK Başkanı Mustafa Kaçalin, "İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü'ne ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eczacılık terimlerine dil birliğini ve terimlerin daha anlaşılır olmalarını sağlamak amacıyla yeni karşılıklar bulunduğunu belirtti.

Çalışmanın, ilaç ve eczacılık terimlerine ilişkin kaynaklarda Türkçe karşılık bulunması konusunda görülen eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Kaçalin, sözlüğün çalışma grubunda yer alan 11 öğretim üyesinin çabalarıyla hazırlandığını ve yaklaşık 12 yılda tamamlandığını söyledi.

Kaçalin, sözlükte 12 bin terimin tanımları ve yönlendirmelerinin mevcut olduğuna işaret etti.

Çalışmada birçok yabancı terime Türk dilinin kurallarına uyan yeni karışılıklar türetilirken, terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanılmasına öncelik tanındığını anlatan Kaçalin, ancak kavram karışıklığına engel olmak için dile yerleşmiş, kökeni yabancı olan terimlere de yer verildiğini belirtti.

Kaçalin, sözlüğün hazırlanış tekniği, düzenlenişi ve bütün eczacılık bilim alanlarını içermesi nedeniyle alanında "ilk ve tek çalışma" olduğunu kaydetti.

SÖKLÜKTE YER ALAN İLGİNÇ YENİ KARŞILIKLAR
İlaç ve eczacılıkla ilgili terimlere pek çok yeni Türkçe karşılığın bulunduğu çalışmada, günlük yaşamda sıkça kullanan kelimelere bulunan ilginç karşılıklar dikkat çekiyor.

"By-pass"ın "köprüleme-aşırtma", "check-up"ın "tambakı", dedektörün "ararbulur", dezenfeksiyonun "bulaş savma" olarak isimlendirildiği sözlükte, "efervesan-suda eriyen tablet" yerine "fışırdayan", "endoskop" yerine "içgöreç" gibi karşılıklar kullanılıyor.

Sözlükte, bazı tıp terimleri için belirlenen yeni karşılıkar ise şöyle:

"-Biseksüel: Erdişi, Anksiyete: Kaygı, Aerosol: Püskürtü, Andropoz: Yaş Dönümü, Antidot: Ağugideren, Antienflamatuvar: Yangıgiderir, Atrofi: Körelme, Dejenerasyon: Yozlaşma, Depresyon: Çökkünlük, Deterjan: Kirgideren, Deodorant: Kokugideren, Diyaforetik: Terletici, Endoskop: İçgöreç, Fistül: Akarca, Filobotomi: Hacamat, Greft: Yama, Parfümeri: Itriyat, Migren: Yarım Baş Ağrısı, Nüks: Depreşme, Refleks: Tepke, Sendrom: Belirge, Halusinasyon: Varsanım, Uğunma: Katılma Nöbeti, Akut: İvegen, Kronik: Süregen, Benign: İyicil, Malign: Kötücül, Pürülan: İrinli, Radyoaktif: Işınetkin, Nazal: Burundan, Ürtiker: Dobaz, Makyöz: Düzgüncü-Yüzyapan, Grip: Paçavra Hastalığı, Ülser: Karha, Kürtaj: Kazıma, Dışkı: Kazurat, Epilasyon: Kılsızlaştırma, Traş Bıçağı: Kılkeser, Prospektüs: Tanıtmalık, Mazoşist: Özezer, Kabızlık: Peklik, Diş taşı: Kefeki, Korse: Sargaç, Diyare: Sürgün-Amel, Anestezi: Uyuşturum, Enjeksiyon: Şırıngalama, Radyasyon: Işıma, Prematüre: Yarımca, Agresif: Yayılgan, Astım: Yelpik, Epilepsi: Tutarık, Lokal Anestezi: Yerel Duyum Yitimi"

-----------------
Kaynak: http://www.ahaber.com.tr/yasam/2014/08/03/tdkdan-yeni-kelimeler-grip-oldu-pacavra-katarakt-oldu-akbasma
Collapse


 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turquía
Local time: 11:49
Miembro 2007
alemán a turco
+ ...
PERSONA QUE INICIÓ LA HEBRA
"Öz Türkçeyi Anlamak Olanaksız mıdır?" Jul 31, 2015

--Alıntıdır--

Yazan: Gökhan Çağlayan
---------------------------------


Öz Türkçenin anlaşıl(a)madığı savı özleştirme karşıtçılarınca, kimi kez öz-Türkçecilerce dahi ileri sürülmektedir. Savlayan savını tanıtlamayla yükümlü olsa da, söz konusu savı çürütmek yararlı bulunacaktır. Okuyor olduğunuz deneme bu “çürütme” üzerine. İşe bir örnekle başlamada yarar görüyorum:

Bilindiği üzere Türk s
... See more
--Alıntıdır--

Yazan: Gökhan Çağlayan
---------------------------------


Öz Türkçenin anlaşıl(a)madığı savı özleştirme karşıtçılarınca, kimi kez öz-Türkçecilerce dahi ileri sürülmektedir. Savlayan savını tanıtlamayla yükümlü olsa da, söz konusu savı çürütmek yararlı bulunacaktır. Okuyor olduğunuz deneme bu “çürütme” üzerine. İşe bir örnekle başlamada yarar görüyorum:

Bilindiği üzere Türk sağaltmanlık dili özleştirmeye en çok direnen alanlardan biridir. Bundan ötürü, örneğin büyük ölçüde Fransızca-, bir ölçüde İngilizce-kökenli sözcüklerle dolup taşan ot tanıtmalıklarını “uğraşı-dışı” bir kişinin anlaması güçtür. İşte, ben o tanıtmalıklarda yapılacak bir özleştirmenin anlamayı – sıradan kullanıcı/okur için – enikonu kolaylaştıracağı kanısındayım. Kanımı somut bir örnekle açıklamam gerekirse, yaygın biçimde kullanılan bir otun tanıtmalığından düşgele1 yaptığım bir alıntıyı, ardınca bu alıntının – gene kendi ürünüm olan − öz Türkçe çevirisini okurun ilgisine sunabilirim, sunayım.

İlkin Koraspin-adlı otun2 tanıtmalığından bir bölümü okuyasınız:
“Koraspin (100 mg)
Enterik-kaplı3 tablet
Asetilsalisilik asit
Antiagregan
Endikasyonları:
Antitrombotik olarak; nonstabil anjina pektoriste ve risk altındaki (hipertansif, hiperlipidemik, diyabetik) kişilerde4 koroner trombozun önlenmesinde; miyokart reenfarktüs profilaksisinde; kardiyovasküler cerrahide, özellikle aortokoroner baypas ve arteriyovenöz şantlarda; postoperatif tromboz ve ambolinin önlenmesinde, geçici iskemik ataklarda ve inme profilaksisinde endikedir.5”

Şimdiyse özdeş tanıtmalığın öz Türkçe çevirisini6 okuyasınız:
Koraspin (100 mg)
Bağırsaksal-kaplı sıkıt
Sirke-söğüt ekşiti
Topaklaşmaönler
Gereklikleri:
Pıhtılaşmaönleyici olarak; değişken göğüs boğağında, çekince altındaki (kan basınçları yüksek, aşırı yağ sayrısı, şekerli) kişilerde taçdamarsal pıhtılaşmanın önlenmesinde; yürek kası tıkanca depreşmesi koruyucu sağaltmanlığında; yürek-damar yarmanlığında, özellikle anaatardamar-taçdamar köprülemelerinde, atardamar-toplardamar bağlantılarında; işlemce-sonrası kan pıhtılaşmasının, damar tıkanıklığının önlenmesinde; geçici kan eksikliği tutulgalarında7, koruyucu inme sağaltmanlığında gereklidir.

Şimdi, elinizi buluncunuza8 koyarak söyleyesiniz: Yukarıdakilerin hangisi daha anlaşılırdır? Demek örneğin “miyokart reenfarktüs profilaksisi” mi daha anlaşılırdır; yoksa “yürek kası tıkanca depreşmesi koruyucu sağaltmanlığı” mı?.. Kuşkusuz öz Türkçe, demek çağrışımsal sözcükler daha anlaşılırdır. Doğallıkla biz Türkler için… Yad söz(cük)lere alışmış, koşullanmış olmak bu gerçeği değiştir(e)mez. Anlaşılmazlığın kimilerinin işlerine gelmesi de… Yalnızca doğrular, gerçekler önem taşır anlayacağınız. Öz Türkçede bekinme9 doğruculuğun, gerçekçiliğin, giderek ülkücülüğün, yetkinciliğin bir gereğidir. Bu konuya ilişkin karşısavlarsa nesnel olmayıp bilimsel, ussal dayantılardan yoksundur.

Dil çok-boyutlu, çokdüzlemli bir olgudur. Bundan dolayı, değme durumda, koşulda kullanılabilecek belirli bir dilin sözünü etmek olanaksız. (Öyle ki, kimi dilbilimciler – doğal olarak abartıyla – “dil” diye bir nenin var olmadığını söyler.). Şu kesindir: Dilin özlük oranı bağlam, ortam, seslen(il)en… etmenlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Demek örneğin yazı dilinde erinçlilikle10 kullanabildiğiniz, kullandığınız öz Türkçe birtakım sözcükleri, konuşma dilinde kimileyin kullanmayabilirsiniz. Ancak, bu, öz Türkçenin bir bütün olarak anlaşılmaz olduğu, bu nedenle geçersiz sayılması gerektiği anlamına gelmez. Genel dildeki özleşme özel dillere – şu ya da bu ölçüde – yansır. Nitekim yukarıda örnek olarak verdiğim sağaltmanlık dilinde bile – az da olsa – özleşme görülmektedir. Gene örneğin dilbilim dilindeki bütünsel diye nitelenebilecek özleşme, dilbilimin özleşmeye daha elverişli bulunmasından çok, dilbilimcilerimizin dil bilinçlerinin daha gelişkin olmasına yorulmalıdır. Ne olursa olsun; dilde özün yada yeğlenmesi anlamayı – kaçınılmaz bir sonuç olarak – kolaylaştırır. (Yadı öze yeğleyenlerin şaşılası durumunu çözümleme ayrıca yapılabilir, yapılmalıdır.)
Öyleyse, bu denemenin başlığındaki soruyu şöyle yanıtlayayım: Öz Türkçeyi anlamak olanaksız değildir. Gerçekte öz Türkçe en anlaşılır dildir. Başka dilleri anlamak için ek bilgi gereklidir. Oysa öz Türkçeyi anlamak için Türkçeyi bilmek yeter. Öz benimsenir, yad yadırganır. Şimdiki durumda bunların tersleri olabiliyorsa, oluyorsa, suçlu öz Türkçe ya da öz-Türkçecilik sayıl(a)maz. Suçlu arayıp bulmak gerekiyorsa, özlerine yadlaşmış, yozlaştıkça yozlaşmış kişiler ile onları bu şaşılasılığa, giderek acınasılığa düşürmüş kimseler suçludurlar. “Öz Türkçe anlaşılmıyor, anlaşılmaz.” önermesi, özleştirme karşıtçılarının – kimi kez özleştirmeci (!?) bireylerden, kuruluşlardan dayanak alarak – öne süregeldikleri geçersiz mi geçersiz bir savdan özge bir nen değil. Doğrusunu isterseniz, tutunmuş öz Türkçe karşılıkları yeğleyerek pekiştirme, daha tutunmamış olanlarıysa kullanarak tutundurma değme Türkün “ödevler”idir. Türkçeyi, Türklüğü büsbütün yok etmeye çabalayanların el üstünde tutuluyor oldukları günümüzde bunu eyitmek nicelerinin tatlılarına gitmeyebilir, gitmez. Şu var ki, Güneş balçıkla sıvanmaz. Genelde doğrucular ile yanlışçılar, özelde öz-Türkçeciler ile özleştirme karşıtçıları savaşımlarıysa11 yaşam var oldukça sürecek. Yeğleme sizindir.

______________________________________

1 1. Os. rastgele.

2 2. Özgün adı Coraspin. (Ot adlarını özleştirmek, en azından Türkçeleştirmek için, ilk ağızda bütünüyle “yerli” otların üretilmesi gerekmektedir. Buysa Türkey’de Türk araştırmacılarınca yapılan sağaltsal çalışmaların sonuçlarının gene Türk işleyimcilerince değerlendirilip üretim sürecine sokulmasını gerektirir. [Son evrede ota ad koyacak kişinin ya da kişilerin doğru dil bilinci edinmiş olmaları gerektiğiyse caba.]. Ne ki, varolan durumda, ot adlarında sesçil yazımın bile uygulanmadığına tanık oluyoruz.)

3 3. Buradaki çizgiciği ben koydum.

4 4. Özgün örüde yanlış olarak “hastalarda” denmiştir.

5 5. Bu bölümcenin yazımını düzeltme baskısında kaldım. Örneğin by-pass biçiminde yazılmış sözcüğü “baypas” olarak sesçil yazıma uyduruverdim.

6 6. Bu “dil-içi” çevirideki bütün sözcüklerin öz Türkçe olmadığını biliyorum. Gelgelelim söz konusu örü için daha çok özleştirme – şimdilik – olanaksız bulunuyor.

7 7. Tutulga: Os. atak, keşik, kriz, nöbet. (“Keşik” sözcüğünün Moğolca-kökenli olduğu anımsana.)

8 8. Bulunç: Os. vicdan.

9 9. Os. ısrar etme.

10 10. Erinçlilik: Os. rahatlık.

11 11. Buracıkta konu dışına çıkacağım için beni bağışlayasınız. Gelgelelim şunları da söylemem gerek: Savaşımı sevmiyorum. “Ülküsel” bir yuvarlağa doğruluk, güzellik ile iyilik egemen olur. Yeryüzü ülküsel değil; o ayrı. Bundan ötürü, savaşım kaçınılmaz. Gene de, savaşım verirken barışçıl, iyilikçi olmayı, kalmayı bilmeli. Dahası, benlikçilik gütmeksizin, işi kişiselliğe dökmeyerek, demek ülküler uğrunda savaşmak gerek. Yoksa savaşım yarardan çok, dokunca getirecektir.

------------
Kaynak: http://turkcesivarken.com/oz-turkceyi-anlamak-olanaksiz-midir/
Collapse


 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turquía
Local time: 11:49
Miembro 2007
alemán a turco
+ ...
PERSONA QUE INICIÓ LA HEBRA
" Özleştirilen Sözcüğü İşitir İşitmez Añlamayı Umma Yanılgısı Üzerine" Jul 31, 2015

--Alıntıdır--

Yazan: Gökbey ULUÇ
--------------------------

Bir diliñ konuşucusunuñ çok olması, onu çok da önemli kılmaz. Türkçe için eñ çok konuşulan 5. dil dénir. Ağızlar da işiñ içine katılarak böyle duygusal bir göstergeye ulaşılmıştır. Böyle saymayı sürdürürsek, belki de adını ilk kéz işittiğiñiz Bengalce’niñ 8. sırada olduğunu görürüz. Bangladeş’iñ kamusal dili. Önemli mi? Bu bağlamda, bizim karşıda
... See more
--Alıntıdır--

Yazan: Gökbey ULUÇ
--------------------------

Bir diliñ konuşucusunuñ çok olması, onu çok da önemli kılmaz. Türkçe için eñ çok konuşulan 5. dil dénir. Ağızlar da işiñ içine katılarak böyle duygusal bir göstergeye ulaşılmıştır. Böyle saymayı sürdürürsek, belki de adını ilk kéz işittiğiñiz Bengalce’niñ 8. sırada olduğunu görürüz. Bangladeş’iñ kamusal dili. Önemli mi? Bu bağlamda, bizim karşıdaşlarımız bilim yapılabilen diller olmalıdır. Özleştirme tabanlı dil gelişimine arka çıkmalı, nitelikli bir dil yaratma sürecine katkı sağlamalıyız.

Özleştirme diyoruz ancak çoğu kéz de yanlış añlaşılıyoruz. Özleştirme akımındaki eñ büyük yanlış algılama, öne sürülen yéñi sözcüğün işitilir işitilmez añlaşılacak olmasıdır. Bu yanlış algı, yéñi sözcük türetmek isteyenleri belli bir sözcük öbeğiniñ çévresinde dolandırırken, konuşucuları da bilinen sözcüklerin dışına açılmamaya salık vérmektedir. Türkçe kökenli olması, onu ilk işittiğinizde añlayacaksınız añlamına gelmez.

Öy sözcüğü Türkçe kökenli olup, zaman añlamına gelir. “Günde üç öyün yémek yénir” tümcesinde işlettiğimiz öyün sözcüğü de bu kökten gelir. Ancak çoğunluklu bu yanlış yazılır; öğün. Öğünmek ise apayrı başka bir sözcüğümüzdür. Bu yanlış üzerinde durmayacağım. Kişileriñ karşısına öy sözcüğü ile çıktığımızda, bizi yadırgıyorlar. Zaman añlaşılır da, öy añlaşılmaz déniyor.

Ne édeceğiz peki? Karşımızda böyle bir soru duruyor? Dilimizi özleştireceğiz de, bunu günlük konuşma dilimizde, tüm toplumca bilinen sözcükler üzerinden mi édeceğiz?

Kişioğlunda böyle bir algılama bulunmakta; yad sözcük yérine önerilen sözcüğü işitir işitmez kavrayacağını, añlayacağını, belleyeceğini sanmakta. İşiñ kötü yanı, yéñi sözcük türetmek isteyenlerin de büyük bir çoğunluğu bu yanılgıyı yaşamakta. Soñuçta ortaya, kısır bir döngü çıkmakta. Bundan kendine pay çıkaranlar da karşı durup, dilimizi kısırlaştırıyorlar, varsıllığımızı yok édiyorlar… gibisinden sözlerle kendilerinde güç buluyorlar.

Dilimiz soñdan eklemeli bir dil diye, bütün yéñi sözcükleri de bu yolla üreteceğimiz yanılgısından kurtulmalıyız. Göz, gözlük, gözlükçü, gözlükçülük… Göz ile ilgili tüm kavramları göz kökü üzerine indirgememeliyiz. Konuşmak, danışmak gibi sözcüklere ek olarak aytmak sözünü de işlekleştirmeliyiz. Bu gibi biñlerce örneğimiz bulunmakta.

Bizim amacımız, bilgi çağını karşılayabilecek bir dil yaratmaktır. Bizim amacımız, bilgi çağından soñra gelecek olan çağa, dilimizi işlek bırakabilecek özgücü vérmektir. Bunuñ için de, Türkçe’niñ bütün söz varlığından yararlanmalı, olası kısır döngüleriñ önüne géçmeliyiz. Sözcük dağarcığı kısıtlı, çok az okuyan, kendini geliştirmeyen kişileriñ göñlü olsun diye de, bu amacımızdan géri kalmayacağız. Görkemli bir ulusuñ, olağanüstü bir dili olmalı.


---------
Kaynak: http://turkcesivarken.com/ozlestirilen-sozcugu-isitir-isitmez-anlamayi-umma-yanilgisi-uzerine/
Collapse


 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turquía
Local time: 11:49
Miembro 2007
alemán a turco
+ ...
PERSONA QUE INICIÓ LA HEBRA
İki kaynak Aug 4, 2015

1) Türk Kardiyoloji Derneği -> Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Türkçe Terimler Sözlüğü: -> http://www.tkd.org.tr/~/media/files/tkd/kilavuzlar/kardiyoloji-terimler-kilavuzu/tkd_yurek-bilimi-turkce-terimler-kilavuzu.pdf

2) Kocaeli Üniversitesi Türkçe Tıp Dili Kılavuzu -> ... See more
1) Türk Kardiyoloji Derneği -> Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Türkçe Terimler Sözlüğü: -> http://www.tkd.org.tr/~/media/files/tkd/kilavuzlar/kardiyoloji-terimler-kilavuzu/tkd_yurek-bilimi-turkce-terimler-kilavuzu.pdf

2) Kocaeli Üniversitesi Türkçe Tıp Dili Kılavuzu -> http://turkoloji.cu.edu.tr/INDIR/trk-tipdili-kilavuz.pdf
Collapse


 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turquía
Local time: 11:49
Miembro 2007
alemán a turco
+ ...
PERSONA QUE INICIÓ LA HEBRA
Kafaya taktıklarımdan... Sep 24, 2015

Suare deyince daha mı güzeldi gece gösterimleri

Ya müdde-i umumi? Daha mı saygındı savcı müddeiumumi iken?

Ay varken kamere, deniz varken deryaya gerek mi vardı?

Müselles-i mütesâviyü’ssâk eyn daha güzel bir ikizkenar üçgen miydi ki?

Peki "penis" deyince daha mı güzelleşiyor/zararsızlaşıyor bu penis?

Arapça Beytullah çok güzel bir ad mıydı? Hem Kuran'da geçiyor mu ki çocuğa konacak ad? Bir de bu va
... See more
Suare deyince daha mı güzeldi gece gösterimleri

Ya müdde-i umumi? Daha mı saygındı savcı müddeiumumi iken?

Ay varken kamere, deniz varken deryaya gerek mi vardı?

Müselles-i mütesâviyü’ssâk eyn daha güzel bir ikizkenar üçgen miydi ki?

Peki "penis" deyince daha mı güzelleşiyor/zararsızlaşıyor bu penis?

Arapça Beytullah çok güzel bir ad mıydı? Hem Kuran'da geçiyor mu ki çocuğa konacak ad? Bir de bu var.

Adım Arapça, Soyadım Türkçe.

Almanlar, İngilizler, Fransızlar aşırsalardı binlerce sözcük Türkçeden. Henüz geç değil be, aşırın siz de. Ne gerek var schadenfreude'ye oh olsun deyin, oh çekin geçin.

Licht demeyin, ışık deyin.

Pozisyon ne demek arkadaşım pozisyon? Versiyon ne? Uydurup gitmişsiniz -siyon, -miyon diyerek.

Ya yoğurt? Bunu aşırmışsınız bizden, aferin. Ama yanlış yazmışsınız nerede yumuşak g?
Collapse


 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turquía
Local time: 11:49
Miembro 2007
alemán a turco
+ ...
PERSONA QUE INICIÓ LA HEBRA
"konuşlanmak" Dec 1, 2015

Türkçemizin son yüzyıllık macerasını, öncesini, sonrasını bu başlıkta incelemeye çalıştık. Elbette ki dilde yenileşme yanlısıyım. Öztürkçe sözcüklerin daha da çoğalmasından yanayım. Ancak türetme zevksizlikleri de olmuyor değil. Benim en kıl olduğum sözcük budur: "Konuşlanmak.

konumlamak, yerleştirmek, konumlanma, konumlandırma vb. olabilirdi.

Konuş konuş heyecanlı oluyor.


 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turquía
Local time: 11:49
Miembro 2007
alemán a turco
+ ...
PERSONA QUE INICIÓ LA HEBRA
Adım Adnan olmayaydı ... Dec 1, 2015

Adımı hiç sevemedim.

Oğuzhan
Gündüz
Özdemir
Demir
Kartal
Bunsuz
Karaman
Bozkurt
Yazar
.
.
.

olsaydı herhalde severdim adımı. Arapça olmasaydı.

Artık çok geç.


 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turquía
Local time: 11:49
Miembro 2007
alemán a turco
+ ...
PERSONA QUE INICIÓ LA HEBRA
"ESKİ VE YENİ KELİMELERİN ANLAMLARI" Dec 8, 2015

--Alıntıdır--
http://www.efzen.com/eski-ve-yeni-kelimelerin-anlamlari/
----

ESKİ YENİ

A
abide anıt
ablem belirge
abluka kuşatım
acayip yabancı
acele etmek İvmek
aceleci ivecen
Acz (aciz) düşkü
adabı muaşeret görgü
adalet tüze
adaptasyon uyarlama
adapte etmek uy
... See more
--Alıntıdır--
http://www.efzen.com/eski-ve-yeni-kelimelerin-anlamlari/
----

ESKİ YENİ

A
abide anıt
ablem belirge
abluka kuşatım
acayip yabancı
acele etmek İvmek
aceleci ivecen
Acz (aciz) düşkü
adabı muaşeret görgü
adalet tüze
adaptasyon uyarlama
adapte etmek uyarlamak
adât ve ahlak töre
adet alışkanlık, görenek
adet sayı
adli tüzel
afaki şundan, bundan
afiyet esenlik, sağlık
afsun (efsun) büyü
ahenk uyum
ahenkli uyumlu
ahenksiz uyumsuz
ahiren son günler
ahize alıcı, almaç
ahlak aktöre
ahlaki aktöresel
aidat ödenti, kesinti
aidiyet ilinti
ait değin, ilişki, ilişkin
ajan gizmen
akis yankı
akli ussal
aksan dil, vurgu
aksetmek yansımak
aksiyon belit
aktif etken, etki, eylemlemsel
aktüalite Güncellik
aktüel güncel
alaka ilgi
alakadar ilgili
alarm uyandırı
alelade olağan
alem evren
alemet belirti
alev yalım
aleyhtar karşıtçı
amatör özengeç
ambargo engelleyim
amel edim
ameli edimsel, kılgısal
ameliye işlem
amil etmen
amme kamu
amplifikatör yükselteç
amud dikme
amudi dikey
anahtar açkı
analfabet okumaz yazamaz
analiz çözümleme
anane gelenek
anarşi kargaşa, düzensizlik
ançuez hamsi ezmasi, hamsi sarması
anlaşmazlık ihtilaf
antet başlık
antitez karşı sav
antoloji seçki
antreman alıştırım
antrenör alıştırman
antrepo ara koruncak
antropoloji insanbilim
araz belirti
arkeolog kazıbilimci
arzuhal dilekçe
asa değnek
asalet soyluluk
asır çağ, yüzyıl
asri çağdaş
astronom gökbilimci
aşk sevi
atalet süredurum (Fizik)
ati gelecek, ilerisi
avans önödeme, öndelik
ayna gözgü
aynı özdeş
ayniyet özdeşlik
azap ezinç
aza üye

B
bagaj taşıncak, taşıncaklik
bahtiyar mutlu
baki kalımlı
bakir erdem
bakire erden
banliyö yörekent
baraz büget
bariz belirgin
basit yalınç
bazı bir takım, kimi
bedbaht mutsuz, karayazgılı
bedbin kötümser
beddua ilenç, ilenme
bedel karşılık
bedhah kötücül
beka kalım
bekraunt artyetişim
bereketli artağanlık
beyanat demeç
beyanname bildirge, bildiri
beynelmilel uluslararası
bibliyofil kitap seven
bibliyografya kaynakça
bilhassa özellikle
bilvasıta dolaylı
bina yapı
bitap argın
bitaraf yansız
biyografi yaşam öyküsü
bizzat kendi, kendin, kendim
blokaj bekletim
blöf ürkütmece
bono ödence
brifing özetlem
buhar buğu
buhran bunalım
buldozer yerkürer
burjuva kentsoylu
burs öğrenmelik
bünye yapı
bürokrasi yazçiz
bürokrat yazçizci

C
cahil bilisiz
casus çaşıt
cazibe Albeni, alım, çekicilik
cazip alımlı, çekici
cefa üzgü
cehalet bilisizlik
cehennem tamu
celse oturum
cemaat topluluk
cemiyet dernek, toplum
cephe alnaç, önyüz
cereyan akım
cesarettli yürekli
cetvel çizelge, düzçizen
cevap yanıt
cevap vermek yanıtlamak
cidar çeper
cihaz aygıt
cihet yön
cinayet kıya, öldürü
cins eşey
cinsi eşeysel, cinsel
ciro çevirim
civar yöre
cümle tümce

Ç
çaresizlik umarsızlık
çek ödene

D
dair değin, üzerine
damping düşürüm
debdebe görkem
defa kez
def’aten birden
defile giyim gösterisi
define gömü
deformasyon değiştirim
dehşet yılgı
dejenerasyon soysuzlsşma, yozlaşma
dekor bezem
dekorasyon bezemleme
delil kanıt
demogog halk avcısı
demografi nüfus bilimi
demokrasi elerki
demokratik elerksel
departman bölüm
depo korunak
depo etmek yığmak, biriktirmek
depozit önödence
dercetmek koymak, geçirmek
derece aşama
deşarj boşalım, boşalma
deşifre etmek çözmek, sökmek
devalüasyon değer düşürme
devam sürek
deveran dolaşım
devet çağrı
devir çağ, çevrim
devre çevrim(fiz), dönem
dilem ikilem
direkt dolaysız
direktif yönerge
diyalektif eytişim
doktrin öğreti
doküman belge
döviz istence(gösteride)
dua yakarış, yakarma
düşman yağı

E
ebedi ölümsüz, sonrası, bengi
edebi yazınsal
edebiyat yazın
efkarı umumiye kamuoyu, halkoyu
egoist bencil
ehemmiyet önem
ehil yeterli
ehliyet yeterlik
ekonomi tutum
ekonomik tutumsal
ekseriya çoğun, çoğu kez, çoğu zaman
ekseriyat çoğunluk, oy çokluğu
ekskavatör yerkazar
ekstra özüt
el’an şimdi, bugünlü günde
elastiki esnek
elastikiyet esneklik
elbise giysi
elit seçkin
emin güvenilir, güvenli
emir buyruk, komut
emniyet güvenlik, güvenirlik
emparyalist sömürgeci
emperyalizm elkoyuculuk, buyuruculuk
empresyonist izlenimci
emretme buyurma
endikatör gösterge
endirekt dolaylı
endişe kaygı
endüstri işleyim
enerji erk, güç, güre
enerjik gürel, güreli
enfreruj kızılötesi
enkaz yıkıntı
enstruman araç, çalgı
entern yetişici (hekimlik)
entresan ilginç, ilgi çekici
erozyon aşınma
esaret tutsaklık
esas asal
esef etmek acınmak
eser yapıt, yaratı
esir tutsak
eskiz taslak
esrarlı gizemli
estetik güzel duyu
eşantiyon örneklik
eşel mobil oynak ölçü
etraf çevre, dolay
evham kuruntu
ezeli öncesiz
ezilet özgü

F
faal etkin
faaliyet etkenlik
fabrika yapınak
fabrikasyon yapınış
fabrikatör yapınman
facia ağlatı
fakir yoksul
fakirlik yoksulluk
faktör etman
fal bakı
fani kalımsız
fantezi düşlem
faraziye varsayım
fark ayrım
farklı ayrımlı
farksız ayrımsız
farz etmek varsaymak
fatura satmaca
fayda yarar
faydalanma yaralanma
faydalı yaralı
fazilet erdem
fedakar esirgemez, özverili, özgeçili
felaket yıkım
ferman buyruk, buyrultu
fert birey
fetiş tapıncak
fevkalade olağandışı, olağanüstü
feza uzay
fikir düşünü, düşüncel
filhakika gerçekten
finanse etmek akçalamak
form biçim
fren durduraç
frigotik soğutmalı
fuel oil yağyakıt, sıvıyakıt
fultaym tamgün
füsun büyü

G
gafil aymaz
gaflet aymazlık
galibiyet yengi
garanti güvence
garip yabansı
gaye amaç, erek
gayret çaba
gayri ihtiyari istemsiz
gayri muayyen belgisiz, belirsiz
gayri muntazam düzensiz
gayri mümkün olanaksız
gayri müsavi eşitsiz
gayri samimi içtensizlik
gayri tabii olağandışı, olağanüstü
gazete günce
gıda besin
grafik çizge
grev işbırakımı, bırakım
greyder yerdüzler
güruh tayfa, takım, bölük

H
haberleşme bildirişim, yazışma
hacim oylum
hadise olay
hafif yeğni
hafıza bellek
hakem yargıcı
hakikat gerçek
hakim bilge
hâkim başat, egemen, yargıç
hakimiyet başatlık, egemenlik
hal çözüm, durum
hal çaresi çözüm yolu
hal şekli çözüm yolu
halletmek çözmek
hamle atılım
hararet ısı
hareket etmek devinmek
hars ekin
has özgü
hasıl olmak üremek
hasım yağı
hasret özlem
hassas duyar, duyarlı
hassasiyet duygan, duygulu, duyarlık
hasta sayrı
hastalık sayrılık
hat çizgi
hata yanılgı
hatip konuşmacı
hatıra andaç, anı
hatırlama ansıma
hatırlamak ansımak
hayal düş, görüntü
hayal etmek düşlemek
hayali düşsel, imgesel
hayat dirim, yaşam
hayati dirimsel, yaşamsal
hayret şaşkı
haysiyet onur, özsevi
haysiyetli onurlu
haysiyetsiz onursuz
hazım sindirim
hazine gömü
hedef erek
hediye armağan
helelozni sarmalı (fizik)
hemcins türdeş
hemfikir düşündeş, oydaş
hercümerç karışıklık, kargaşalık
heterojen ayrışık
hevesli özenci
heyecan coşku
heyet kurul
heykel yontu
heykeltraş yontucu
hibe bağışlama
hicret göç, göçme
hikaye anlatı, öykü
hikaye etmek öykülemek
hile aldatıcı
his duygu
hisse pay
hissedar paydaş
hissetmek duymak, sezmek
hissikablevuku önsezi
hitabe söylev
hiyerarşi aşama, sıradüzen
hobi düşkü
hodbin bencil
holding tüm ortaklık
homojen benzeşik
homoseksüel eşcinsel
hukuk tüze
hukuki tüzel
hulasa etmek özetlemek
hurafe boşinan
husumet yağılık
hususi özel
hususi teşebbüs özel girişim
hususiyet özellik
huzme demet
hücre göze (biyoloji)
hücum saldırı, atak
hücum etmek saldırmak
hükmi şahıs tüzel kişi
hüküm yargı
hümanist insancı, insancıl
hür erkin
hürmet saygı
hürriyet özgürlük
hüviyet kimlik

İ
ibadet tapınç
ibadet etmek tapınmak
ibret öğrenek
icap (ettirmek) gerektirme
icap etmek gerekmek
icat buluş
icra etmek uygulamak, yürütmek
içtimai toplumsal
idare yönetim
idare heyeti yönetim kurulu
idareci yönetici
idari yönetimsel
iddia sav
iddia etmek savlamak
ideal ülkü, ülküsel
idealist ülkücü
ididal ılımlılık, ölçülülük
idrak algı
idrak etmek algılama, anlamak
ifade anlatım, deyiş
iflas batkı
ifraz salgı
iftira kara çalma, karacılık
ihmal etme savsaklamak
ihmalkar savsak
ihracaat dışsatım
ihsan kayra
ihtar uyarı, uyarma
ihtimal olasılık
ihtimam özen
ihtiras tutku
ihtisas uzmanlık
ihtişam görkem
ihtiyaç gerekseme
ihtiyari istemli
ihtiyat sakıntı
ihtiyatkar sakıngan
ihtizaz titreşim
ikametgah konut
ikaz uyarı, uyarma
ikmal bütünleme
iktibas aktarma, alıntılama
iktidar erk
iktifa etmek yetinmek
iktisadi tutumsal
iktisat tutum
ilahi tanrısal
ilahiyat tanrı bilim
ilan duyuru
ilga etmek varlığını kaldırmak
ilham esin
ilham almak esinlenmek
illegal yasadışı
illüzyonist gözbağcı
ilmi bilimsel
iltica sığınma
iltica etmek sığınmak
iltihap yangı, irin
ima anıştırma
ima etmek anıştırmak
imaj görüntü, imgel
imal yapım
imalatçı yapımcı
imalathane yapımevi
iman inan, inanç
imkan olabilirlik, olanak
imkansız olanaksız
imla yazım
imtihan sınav
imtiyaz ayrıcalık
inat direnim
indeks dizin
infaz yürütüm
inhiraf açılım
inhisar tekel
inkar yadsıma
inkar etmek yadsımak
inkilap devrim
inkişaf açınma, gelişim, gelişme
insiyak içgüdü
insiyaki içgüdüsel
inşaat yapı
intiba duyuş, izlenim
intihap seçim
intizam düzen, düzenlilik
iptidai ilkel
irade istem, istenç
irsi kalıtsal
irtibat bağlantı
irtica gericilik
irticalen doğaçtan, doğaçlama
isim ad
ispat kanıtlama
ispat etmek kanıtlamak
istatistik sayılama
istibdat baskı, zorbalık
istida dilekçe
istidat anıklık
istifa çekilme
istifade ası, yarar
istifade etmek yararlanmak
istihbarat danışma, haber alma
istihlak tüketim, yoğaltım
istihsal üretim
istikamet doğrultu, yön, yönelti
istiklal bağımsızlık
istila salgın
istimlak kamulaştırma
istisna ayrallık, kural dışı
istişare danışma
isyan başkaldırı
işaret im, belgi, belirti
işaret etmek imlemek, göstermek
ithalat dışalım
itibar saygınlık
itikat inanç
itilaf anlaşma
itimat güven, güvenirlik
itina özen
itinalı özenli
itiyat alışkı, alışkanlık
itiyat alışkanlık
izah açıklama, anlayış
izale (etme) giderme, yoketme
izdiham yığılaşma
izolasyon yalıtım
izole etmek yalıtmak
izzeti nefis onur, özsevi

J
jeneratör üreteç (Fiz)
jeolog yerbilimci
jeoloji yerbilim
jurnal giz iletim
jüri seçici

K
kabiliyet yetenek
kabir gömüt
kabus karabasan, ağırlık basma
kadar değin, dek, denli
kademe aşama
kader alınyazısı, yazgı
kaderci yazgıcı
kafi yeter, yeterli
kafiye uyak
kaide kural
kainat evren
kalifiye nitelikli
kalite nitelik
kaliteli nitelikli
kamera sinealıcı
kamp dinlenek, toplanak
kampanya savaşım, alım-satım dönemi
kamyon yüklet
kanaatkar yetkin
kanande akıncı
kanun yasa
kanuni yasal
kaparo güvenmelik
kapital anamal
kapitalist anamalcı
kapris özenç
karakter ıra
kare dördül
kati kesin
katip yazman
katiyen kesinlik
katliam kırım
kaybetme yitirme
kaybolmak yitmek
kayıp yitik
keder üzünç
kelime sözcük
kemiyet nicelik
kere kez
kesafet yoğunluk
kesif yoğun
keşif bulgu
keyfiyet nitelik
kifayet yeterli
kifayetli yeterli
kifayetsiz yetersiz
kısım bölüm
kıstas ölçek, ölçüt
kitabe yazıt
kıyafet giyim
kıyas örneksel
kıyas ölçme, benzetme
kıyaslama karşılaştırma
kollokyum konuşu
komedi güldürü
komedyen güldürmen
komisyon yarkurul
kompleks karmaşık, karmaşa
komplike karışık
komplo gizdüzen
komposizyon düzen
konferans konuşma
konfeti saçı
kongre kurultay
konserve saklanca
konsorsiyum genortaklık
konsültasyon danışım
kontekst bağlam
kontenjan saptanca
kontrat sözleşme
kontrol denetim
kontrol etmek denetlemek
konvoy katar
kooperatif birleşke
koordinasyon eşgüdüm, ortakgüdüm
koordine etmek eşgüdümlemek, ortakgüdümlemek
kortej alay
kostümlü parti giyimli eğlenti
kramp kıraç
kreasyon yaratı
kredi yerenek, saygı
kritik eleştiri, tehlikeli sonuç
kriz bunalım
kudret erk (Fiz) erke, güç
kumanya azık
kupür kesik
kur’a çekmek ad çekmek
kuvöz yaşanak
kuvvet güç
küfür sövgü
kültür ekin

L
laboratuvar deneylik
lahiya tasarı
lakaydi ilgisizlik
lanet kargış
lanet etmek kargışlamak
lazım gerekli, gerek
liberal erkin, erkinikçi
liberalizm özel girişimcilik
lider önder
likid sıvı
lisan dil
lokavt işkapatım
lügat sözlük
lütuf kayra
lüzum gerekli, gereklik
lüzum hasıl olmak gerekmek
lüzumsuz gereksiz

M
mabet tapınak
macera serüven
madde nesne, özdek
maddi özdeksel, tensel
mafsal eklem
mağlubiyet yenilgi
mahalli yerel, yöresel
mahdut sınırlı, sayılı
mahiyet nitelik
mahrek yörünge
mahrum yoksun
mahsul ürün
mahzur sakınca
makam orun
makbuz alıntı
malum bilinen
malumat bilgi
malzeme gereç
mana anlam
manasız anlamsız
manevi içsel, tinsel
mani engel
manzara görünüm, bakacak
marifet bilgi
masraf gider
matbu basılı
matbuat basın
materyalist özdekçi
materyalizm özdekçilik
mazbata tutanak
mecbur yükümlü
mecburi zorunlu
mecburiyet yükümlülük, zorunluluk
meçhul bilinmeyen
medeni uygar
medeniyet uygarlık
mekan yer
meleke yeti, yordam
melodi ezgi
memnun olmak gönenmek, kıvanmak
memnuniyet kıvanç, sevinç
memur işyar, işgören, görevli
menfii eksi (tıp), olumsuz
merasim tören
merhamet acıma
mesaj ileti, bildiri
mesela sözgelişi, örneğin, sözgelimi
mesele sorun
mesken konut
meslek öğreti (Felsefe), uğraş
mesul sorumlu
mesuliyet sorumluluk
mesut mutlu
metafizik doğa ötesi
methiye övgü
metot yöntem
metro altulaşım
metropol anakent, başyurt
mevcudiyet varlık
mevcut var
mevzu konu
mevzubahis söz konusu
meydan alan
meyil eğilim, eğim, özlem
mezar gömüt
meziyet artam
mikyas ölçek
militan vurucu
milli ulusal
minimum azın
miras kalıt
misafir konuk
misal örnek
mısra dize
mistisizm gizemcilik
mizansen oyun düzeni, sahneye koyma
modern çağıl, çağdaş
monoton tek düze
montaj kurgu
monte etmek kurmak, kurup takmak
moral içgücü
muadil denk, denktaş
muafiyet bağışıklık
muamele işlem
muasır çağdaş
muayene etmek sınamak, yoklamak
muayyen belirli
mucit bulucu, türetmen
mucize tansık
muhabere iletişim, yazışma
muhacir göçmen
muhafazakar tutucu
muhalefet karşıcılık
muhit çevre
muhit ortam
muhtaç olmak gereksemek
muhtar özerk
muhtelif ayrışık
muhtemel olası
muhteşem görkemli
muhteva içerik
mukabil karşılık
mukadderat yazgı, alın yazısı
mukamele karşılık
mukavemet direnç, direnme
mukayese karşılaştırma
muntazam düzgün
mutaasıp bağnaz
muteber saygın
mutemet güvenilir kişi
mutlak salt
muvazene denge
mübadele değişim
mübarek kutlu
mücadele savaşım
müdafaa savunma
müddet süre
müessese kurum
müessir etken, etkili
mühim önemli
müjde muştu
mükafaat armağan, ödül
mükellef yükünmlü
mükellef yükümlü
mükemmel yetkin
mülkiyet iyelik
mülteci sığınmacı
mümbit bitek, verimli
mümkün olabilir
münasebet bağıntı
münderecat içindekiler
münekkit eleştirmen
münhani eğri
müphem belirsiz
müsabaka yarışma
müsamaha hoşgörme
müsamere gösteri, sazlı sözlü eğlenti
müspet olumlu
müstenkif çekimser
müstesna ayrıksı, ayral, ayrı
müşahit gözlemci
müşerref olmak
müşfik sevecen
müşterek ortaklaşa
mütareke bırakışma
müteharrik devingen
mütenazır bakışan, birbirinr bakan
mütercim çevirmen
mütevellit doğmuş, doğan, ileri gelen
müttefik bağlaşık
müzakere görüşme

N
naçar umarsız
nadir azrak
nakil iletme
nakliyat taşıma
namzet aday
nasihat öğüt
natamam bitmemiş, eksikli
natüralizm doğacılık
natürmort ölüdoğa
nazari kuramsal
nazariye kuram
nazım koşuk
nebat bitki
neolozizm yeni tüketim
nesil kuşak
nesir düzyazı
neşriyat yayın
netice sonuç
nevale azık
nizam düzen
nomanklatör adlar dizisi
norm ölçü
normal düzgüsel (Fels)
nöbet keşik
nötr yansız, etkisiz
nutuk söylev
nüfuslu sözü geçen

O
objektif nesnel
obstrüksiyon engel
odyo vizer gör-işit
oportinist günoğlu
optimist iyimser
organizasyon örgütlenme
orijin köken
oryantalist doğu bilimci
otobüs genbinit
otokton yerli
otomat özdevimsel
otonom özerk
otonomi özerklik
otopsi gözlegörü
otorite yetke
otostop durbinit

Ö
ömür yaşam

P
panel açık oturum
panik ürkü
pansiyon barıncak
parantez ayraç
pasaport geçişlik
pasif eylemsiz
psikanaliz ruh çözümü

R
rabıta bağlantı
radikal köktencilik
radyasyon ışınım
rağmak karşın
rakım yükselti
randevu buluşma
rapor yazanak
rasat gözlem
rasyonalizm usculuk
rasyonel ussal
reaksiyon tepki
reaktör yazımcı
realite gerçek, gerçekçilik
reanimasyon canlandırma
redaksiyon yazımlama
reel gerçek
refah gönenç
reform düzeltim
regülatör düzelteç
regüle etmek düzenlemek
reha kurtuluş, kurtulma
rekolte toplam ürün
rekor erişim
rekortmen erişmen
repertuvar sorumluluk
restorasyon onarım
revalüasyon değer yükseltimi
revizyon gözden geçirme
reyon sergen
rezerv biriki
rotatif döner-basar
rüşt ergenlik
rütbe aşama
rüya düş

S
sabit durağan
sade arı, yalın
safha evre, aşama, kesim
sahip iye
sahiplik iyelik
sahte düzmece
sakin dingin, dural
salim esen
samimi içten
samimiyet içtenlik
sansür sıkıdüzen
sarahat açıklık, belginlik
sarih açık, bergin
sathi yüzeysel
sebat direşim
sebep neden
sefer kez
seka anlak, anlayış
sekreter yazman
sekte durgu
sektör kesim
selahiyet yetkin
self-servis buyur-al
sema gök, gökyüzü
sembol im, simge
sembolik simgesel
semere verim
sempozyum bilimsel toplantı
sentetik bileşik
sentez bireşim
serbest özgür
serdetmek ileri sürmek
serlevha başlık
sermaye anapara
serzeniş çıkışma, başa kakma
seviye düzey
seyahat gezi
seyyah gezgin
seyyar gezici
sezon sürem
sıhatli sağlıklı, esen
sıhhat esenlik
sihir büyü
sihirli büyülü
silüet karaltı
simetri bakışım
simetrik bakışımlı
sır giz
sırf salt
sistem dizge
sistematik dizgesel
sistemli dizgisel
siyasi siyasal
slogan savsöz, çarpıcısöz
sohbet söyleşi
sosyal toplumsal
sosyalist toplumcu
spekülasyon vurgunculuk
spitualist tinseler
staj yetişim
stajyer yetişmen
standardize ölçüm
statik durağan
statüko sürerdurum
stil yoldam
stok yığın
sual soru
subjektif öznel
suistimal kötüye kullanma, yolsuzluk
sulh barış
suni yapay
sükut susku
sükünet dinginlik, durallık
sürealizm gerçeküstücülük

Ş
şaheser başyapıt
şahsi kişisel
şaibe leke, kir
şair ozan
şart koşul
şartlanmak koşollanmak
şeffaf saydam
şehir kent
şehvet kösnü
şekil biçim, örnek
şekilcilik biçimcilik
şey nesne
şiddet azış, yeğinlik
şifre gizyazı
şifrelemek giz yazıya çevirmek
şikayet yakınma
şoför sürücü
şuur bilinç
şüphe kuşku

T
taarruz saldırı
taassup bağnazlık
tabaka katman
tabii doğal
tafsilat ayrıntı
tahakkuk gerçekleşme
tahayyül etmek imgelemek
tahkikat soruşturma
tahmin kestirme, önkestirme
tahsil öğrenim
tahsisat ödenek, karşılık
takaddüm öncellik
takat güç
takibat kovuşturma
takip etmek izlemek, kovuşturmak
taklit yansılamak, öykünmek
takribi yaklaşık
taksim bölme
taktim etmek sunmak
talep istek
tali ikincil
talimat yönerge
tamim genelge
tamir onaraım
tansiyon gerilim, kan basıncı
tanzim etmek düzenlemek
tarafsız yansız
taraftar yandaş
tarif tanım
tarif etmek tanımlamak
tarz biçim
tasarruf artırma, tutum, kullanım
tasavvur tasarım
tasdik onay, onaylama
tasvip etmek onamak, uygun bulmak
tatbik uygulama
tatbiki uygulamalı
tatil dinlence
tatil etmek boşlamak, işletmemek, durdurmak
tatmin doyum, doygunluk
tatmin doyurmak
tatminkar doyurucu
tatminkar doyurucu
taviz ödün
tavsiye öğüt, öğütleme
tayin atama, belirleme
tebliğ bildiri
tecavüz saldırı
techizat donatım
tecil erteleme
tecrit soyutlama
tecrübe deneyim, sınama, deney
tedbir önlem
tedbirli önlemli
tedricen azar azar, yavaş yavaş
tedris öğretim
tedvir etmek yönetmek
teferruat ayrıntı (lar)
teferruat ayrıntılar
tefrik ayrım
tehlike çekince
tekabül
tekamül evrim
teklif öneri
tekniker uygulaman
teknisyen uygulaman
teknoloji uygulayımbilim
teknotrat uyguyımcı
tekrar yineleme
teksif etmek yoğunlaştırmak, koyulaştırmak
tekzip etmek yalanlamak
telaffuz söyleyiş, söyleniş
teledinamik uzdevimsel
teleferik uzaşar
telefon seslek
telegraf uzyazar, uzyazım
telekomand uzgüdüm
teleks uzyazım
telemekanik uzaktarım
telemetri uzölçer
teleobjektif uzmercek
telepati uzsezim, uzsezinim
teleskop uzgözlük
teletayp uzayazım
televizyon uzgöreç, uzgörüm
temas değinme, değinim
teminat güvence
teneffüs solunum
tenkit eleştiri
tenvir aydınlatma
tenzilat indirim
teori kuram
teorik kuramsal
tereddüt etmek duraksamak
terkip bileşim
terminoloji terimler dizgesi
terör yılgı, yıldırı
terörist yıldırgan
tertip düzen, düzenleme
tesadüf rastlantı
tesisat döşem
tespit etmek saptamak
teşebbüs girişim
tetkik incelem
tevhit birleştirme
tez sav
tezahürat gösteri
tezat karşıtlık
ticaret tecim
tolerans hoşgörü
trajik ağlatısal
tranformatör değiştirgen
transfer aktarma, geçirme
transplantasyon örgen aktarımı
travers tabanlık
turist gezgin
turistik gezinsel
turizm gezim
turne gezme, gezim

U
ufuk çevren
umumi genel
unsur öğe

Ü
ümmi okumamış
ünite birim
ünsiyet alışıklık, tanışıklık

V
vantilatör yelleç
vasıf ayırt, nitelik
vasıta araç
vazgeçmek caymak
vazife görev
vaziyet durum, konum
vazo çiçeklik
vecibe ödev
vehamet korku, tehlike
veraset kalıtım, soyaçekim
veya yada
vicdan duyunç
viratör sarsaç
viyadük aşıt
vize görüldü
vizite görüm, görüm parası

Y
yahut yada

Z
zabit subay
zabitan subaylar
zafer utku
zan sanı
zarar dokunca
zaruret yoksulluk, zorunluk, zorunluluk
zaruri zorunlu
zaviye açı
zayi yitik
zevk beğeni
zihin an
zihniyet düşünce

[Edited at 2015-12-08 02:53 GMT]
Collapse


 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turquía
Local time: 11:49
Miembro 2007
alemán a turco
+ ...
PERSONA QUE INICIÓ LA HEBRA
Yararlı bir kaynak: Jan 20, 2016

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde Söz Arama:

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derliste&ayn1=bas&kelime1=t&sayfa1=1020

---------
Halk neler uydurmuş neler

Boşlukta bakm
... See more
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde Söz Arama:

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&view=ttas&kategori1=derliste&ayn1=bas&kelime1=t&sayfa1=1020

---------
Halk neler uydurmuş neler

Boşlukta bakmak isteyenler için.
Collapse


 
Páginas sobre el tema:   < [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Osmanlıca - Türkçe kaynaklar, Cumhuriyet boyunca Türkçenin serüveni, Günümüz Türkçesi...

Advanced search


Translation news in Turquía

Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
SDL Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Búsqueda de términos
  • Trabajos
  • Foros
  • Multiple search